EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Evropská centrální banka

Nápověda Pokročilé vyhledávání

Evropská centrální banka (ECB) je orgánem Unie, který vykonává svou činnost v souladu s jednoznačně vymezenými pravidly, jež jsou obsažena v primárním a sekundárním právu EU. Při plnění svých úkolů může ECB přijímat právní akty a také poskytovat a zveřejňovat stanoviska k navrhovaným právním předpisům, které spadají do oblasti její působnosti. V této sekci najdete všechny právní akty ECB - včetně aktů pozměňujících, změn a konsolidovaných verzí - ve všech příslušných úředních jazycích EU, jakož i judikaturu relevantní pro ECB.