EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Европейска централна банка

Помощ Разширено търсене

Европейската централна банка (ЕЦБ) е институция на ЕС, която работи по ясно определени правила, установени в първичното и вторичното право на ЕС. При изпълнението на задачите си ЕЦБ може да приема правни актове и да предоставя и публикува становища по законодателни предложения в областите на своята компетентност. В този раздел ще намерите всички правни актове на ЕЦБ, включително изменения, поправки и консолидирани версии, на всички релевантни официални езици на ЕС, както и съдебна практика, свързана с ЕЦБ.