EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cartea albă privind sportul

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Cartea albă privind sportul [COM(2007) 391 final]

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CĂRȚI ALBE?

 • Această carte albă a fost una dintre principalele contribuții ale Comisiei Europene la tema sportului și a rolului acestuia în viața de zi cu zi a cetățenilor Uniunii Europene (UE).
 • Aceasta a recunoscut impactul pe care sportul îl poate avea asupra altor politici ale UE.
 • De asemenea, cartea albă a identificat nevoile și caracteristicile specifice ale lumii sportului.
 • Aceasta a deschis viitoare perspective ale sportului la nivelul UE, respectând în același timp legislația UE, principiul subsidiarității și independența organizațiilor sportive.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

 • Obiectivele principale ale cărții albe au fost:

  • să stabilească orientări strategice;
  • să încurajeze dezbateri pe tema unor probleme specifice;
  • să sporească vizibilitatea sportului în procesul decizional al UE;
  • să evidențieze nevoile și caracteristicile specifice ale sectorului;
  • să identifice nivelul adecvat de guvernare pentru acțiunile viitoare.
 • Mai exact, Comisia a încercat să utilizeze Cartea albă pentru:

  • a se asigura că dimensiunea sportului se reflectă pe deplin în toate domeniile politicii UE;
  • a crește claritatea juridică în ceea ce privește aplicarea acquis-ului comunitar în domeniul sportului, contribuind astfel la îmbunătățirea guvernanței sportive în UE.

Structura

Cartea albă a abordat 3 teme:

Planul de acțiune

 • Împreună cu cartea albă, Consiliul a adoptat un plan de lucru pentru perioada 2014-2017. Un nou plan de lucru al UE pentru sport, pus în aplicare din iulie 2017 până în decembrie 2020, este în curs de desfășurare.
 • Planul de lucru pentru 2014-2017 include o serie de măsuri specifice legate de aspectele sociale și economice ale sportului, cum ar fi sănătatea, incluziunea socială, munca voluntară, educația sau relațiile externe. Acestea sunt:

Monitorizare

Comisia monitorizează evoluția inițiativelor printr-un dialog structurat cu toate organizațiile implicate în sport:

Promovarea parteneriatelor și a evenimentelor

Programul Erasmus + oferă oportunități pentru organizațiile sportive, autoritățile publice și alte organizații care contribuie la prioritățile sportive ale UE. Susține proiectele menite să promoveze parteneriatele de colaborare, evenimente, elaborarea de politici bazate pe dovezi și dialogul cu organizațiile sportive. Programul Erasmus + se concentrează asupra sportului la nivel local și vizează următoarele obiective specifice:

 • combaterea amenințărilor la adresa integrității sportului care implică mai multe țări, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și intoleranța și discriminarea de toate felurile;
 • promovarea și sprijinirea bunei guvernări în domeniul sportului și a carierei duale a sportivilor;
 • promovarea activităților de voluntariat în domeniul sportului, precum și incluziunea socială, șansele egale și conștientizarea importanței activității fizice care favorizează sănătatea, prin participarea sporită și accesul echitabil la activitățile sportive pentru toți.

CONTEXT

 • Sportul, ca fenomen social și economic, ajută la atingerea obiectivelor strategice ale UE de solidaritate și prosperitate. Acesta transmite conceptele de pace, toleranță, înțelegere reciprocă și educație, în conformitate cu idealul european.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Carte albă – Cartea albă privind sportul [COM(2007) 391 final, 11.7.2007]

DOCUMENTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei – UE și sportul: istoric și context – document care însoțește Cartea albă privind sportul [SEC(2007) 935 final, 11.7.2007]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului [COM(2011) 12 final, 18.1.2011]

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 21 mai 2014 privind Planul de lucru european pentru sport (2014-2017) (JO C 183, 14.6.2014, pp. 12-17)

Data ultimei actualizări: 10.07.2017

Top