EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme privind standardele de comercializare a ouălor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 – standarde de comercializare a ouălor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta stabilește standardele de comercializare aplicabile ouălor* vândute în UE, inclusiv clasificarea ouălor, etichetarea, condițiile de viață ale găinilor și păstrarea înregistrărilor.

Acesta pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului – care a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – privind normele de organizare a piețelor și a comerțului pentru produsele agricole în UE, inclusiv standardele de marketing pentru un număr de produse, cum ar fi ouăle.

ASPECTE-CHEIE

Ouăle pot fi clasificate ca fiind fie din categoria A, fie din categoria B.

Ouăle din categoria A trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

 • o coajă de formă normală care este curată și intactă;
 • o cameră de aer în interiorul oului nu mai mare de 6 milimetri;
 • un gălbenuș fără un contur clar vizibil și care este ușor mobil la rotirea oului;
 • albușul trebuie să fie clar și translucid;
 • oul nu trebuie să conțină materii străine sau mirosuri;
 • oul nu trebuie să afișeze dezvoltarea patelor germinative.

Ouăle de categoria A nu trebuie să fie spălate sau curățate înainte sau după sortare și nu trebuie tratate pentru conservare sau răcite sub 5 °C.

Ouăle din categoria A trebuie clasate în funcție de greutate:

 • XL – mai mult de 72 g,
 • L – 63-72 g,
 • M – 53-62 g,
 • S – mai puțin de 53 g.

Ouăle din categoria B sunt cele care nu respectă pragurile de calitate ale ouălor din categoria A sau sunt ouă de categoria A care au fost declasate.

Numai centrele de ambalare pot clasifica și împacheta ouăle și pot eticheta ambalajele*. Centrele de ambalare trebuie să dispună de echipamentul adecvat pentru clasificarea și marcarea ouălor. Ouăle trebuie să fie clasificate, marcate și ambalate în 10 zile de la data ouării.

Ambalajele pentru transportul ouălor trebuie marcate cu:

 • numele și adresa producătorului,
 • codul producătorului,
 • numărul de ouă și/sau greutatea acestora,
 • ziua sau perioada ouatului,
 • data expedierii.

Pachetele care conțin ouă de categoria A trebuie să fie marcate cu metoda de cultivare utilizată și data durabilității minime – nu poate depăși 28 de zile după ziua ouatului.

Ouăle pot fi etichetate ca „ouă de găini crescute în aer liber”, „ouă de găini crescute în hale la sol”, „ouă de găini crescute în baterii”. Ouăle de găini crescute în aer liber trebuie să aibă pe parcursul zilei un acces neîntrerupt la spații exterioare; cu toate acestea, fermierii pot limita uneori accesul la aceste spații, dimineața, conform bunelor practici în materie de creștere. „Ouăle de găini crescute în cuști” înseamnă că găinile au fost ținute în cuști îmbunătățite*, căci bateriile (cunoscute sub numele de cuști „neîmbunătățite”) sunt interzise în UE începând cu 2012 (Directiva 1999/74/CE – a Consiliului protecția găinilor ouătoare).

În cazul în care UE adoptă măsuri de protecție a sănătății publice care necesită păstrarea găinilor în interior, cum ar fi în cazul apariției focarelor de gripă aviară, ouăle pot fi comercializate în continuare ca „zone libere”, cu condiția ca restricția la aer liber să nu depășească în mod continuu șaisprezece săptămâni.

Spațiul exterior accesibil trebuie să fie, în cea mai mare parte, plin de vegetație și nu poate face obiectul niciunei alte utilizări decât livadă, zonă cu arbori sau pășune.

Densitatea populării spațiului exterior nu poate în niciun moment să depășească 2 500 de găini la hectar sau o găină la 4 m2.

Mențiunile „extra” sau „extra proaspăt” pot fi folosite pentru a indica o calitate superioară a ouălor din categoria A până în a noua zi după ouat.

Se pot face referiri la găinile hrănite cu cereale atunci când cerealele reprezintă cel puțin 60 % din formula alimentară utilizată.

Producătorii de ouă trebuie să țină evidența cu privire la:

 • metoda de cultivare utilizată,
 • numărul și vârsta găinilor,
 • data sacrificării și numărul găinilor sacrificate,
 • numărul sau greutatea ouălor vândute pe zi,
 • numele și adresele cumpărătorilor.

Țările UE trebuie să numească inspectori pentru a efectua verificări de conformitate.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 1 iulie 2008.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Ouă: ouăle în coajă – cu excepția ouălor sparte, incubate sau coapte – care sunt produse de găinile din specia Gallus gallus și sunt proprii pentru consumul uman sau preparării de produse din ouă.
Ambalaj: un ambalaj care conține ouă din categoria A sau B, cu excepția containerelor de transport sau a recipientelor cu ouă industriale (ouă care nu sunt destinate consumului uman).
Cuști îmbunătățite: cuștile care au fost modificate pentru a aborda unele probleme de bunăstare a cuștilor de baterii, păstrând în același timp unele dintre avantajele economice și de creștere ale sistemelor de găini crescute fără cuști.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor (JO L 163, 24.6.2008, pp. 6-23)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 589/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, pp. 53-57)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.02.2018

Top