EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obiective de dezvoltare durabilă

UE a jucat un rol esențial în dezvoltarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, care se află în centrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a ONU în 2015. Într-adevăr, începând cu anii 1990, dezvoltarea durabilă a fost consacrată în tratatele UE ca fiind unul dintre obiectivele pe termen lung ale UE și o prioritate atât pentru politicile sale externe (de exemplu, cooperarea pentru dezvoltare și comerț), cât și pentru politicile interne (de exemplu, mediu, excluziune socială și discriminare). Referințele la dezvoltarea durabilă ca obiectiv al UE se regăsesc în prezent în articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prioritățile de dezvoltare durabilă au fost integrate în agendele transversale cheie ale UE, precum și în politicile și inițiativele de sector.

La semnarea Agendei 2030, comunitatea internațională s-a angajat să abordeze provocările globale ale:

 • eradicării sărăciei;
 • găsirii unor soluții de dezvoltare durabilă și incluzivă;
 • pentru asigurarea drepturilor omului pentru toți; și
 • asigurării faptului că nimeni nu este lăsat în urmă.

Cele 17 ODD se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ale ONU, care s-au derulat în perioada 2000-2015. În timp ce ODM-urile s-au concentrat doar pe țările în curs de dezvoltare, ODD-urile se aplică tuturor țărilor. ODD echilibrează aspectele economice, sociale și de mediu ale sustenabilității și definesc 169 de ținte asociate care trebuie atinse până în 2030. Următoarea este o listă a ODD-urilor:

 • combaterea sărăciei;
 • combaterea foamei;
 • o bună stare de sănătate și a bunăstării;
 • educație de calitate;
 • egalitate de șanse între femei și bărbați;
 • apă curată și salubritate;
 • energie accesibilă și curată;
 • muncă decentă și creștere economică;
 • industrie, inovare și infrastructură;
 • inegalități reduse;
 • orașe și comunități durabile;
 • consum și producție responsabilă;
 • acțiuni privind clima;
 • viața subacvatică;
 • viața terestră;
 • pace, justiție și instituții puternice; și
 • parteneriate pentru obiective.

De la adoptarea Agendei 2030, UE a întreprins o gamă largă de acțiuni pentru punerea în aplicare a ODD. Odată cu Comisia von der Leyen, ODD-urile au fost evidențiate într-o serie de documente importante și documente de referință – cum ar fi Orientările politice formulate de președinte, scrisorile de misiune ale comisarilor, programele de lucru ale Comisiei care pun ODD-urile în centrul politicii UE, Pactul verde european, reorientarea semestrului european, un document de lucru dedicat personalului („Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU – O abordare cuprinzătoare”) și integrarea activă a ODD-urilor într-o mai bună legiferare. Eurostat monitorizează progresele înregistrate în realizarea ODD și publică rapoarte anuale.

Pe plan extern, punerea în aplicare a ODD este o parte centrală a angajamentului UE față de multilateralism. Consensul european pentru dezvoltare din 2017 conține un angajament comun din partea tuturor instituțiilor UE și a statelor membre de a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a ODD. Acest lucru este dus mai departe, împreună cu urmărirea priorităților UE, în special în sprijinul unei redresări durabile aliniate cu ODD prin noua noastră programare și Team Europe.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA:

Top