EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A fogyasztói termékek árának feltüntetése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/6/EK irányelv a fogyasztóknak kínált termékek árának feltüntetéséről szóló szabályokról

(EU) 2019/2161 irányelv a 93/13/EGK irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • A 98/6/EK irányelv előírja, hogy a fogyasztók tájékoztatása és az árak összehasonlításának elősegítése érdekében a kereskedők által a fogyasztók számára kínált valamennyi terméken egyértelműen fel kell tüntetni az eladási árat és az egységárat.
 • Az irányelv 2000. március 18-tól hatályon kívül helyezte a 79/581/EGK irányelvet (élelmiszerárak) és a 88/314/EGK irányelvet (nem élelmiszeripari árak).
 • A 98/6/EK irányelvet az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló (EU) 2019/2161 irányelv módosította.

FŐBB PONTOK

98/6/EK irányelv

 • A kereskedők által a fogyasztók számára kínált valamennyi terméken egyértelmű, könnyen azonosítható és tisztán olvasható módon fel kell tüntetni az eladási árat és az egységárat (azaz a végleges árnak magában kell foglalnia a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót is).
 • Az egységárat nem szükséges jelezni, ha az ugyanaz, mint az eladási ár.
 • Az uniós tagállamok mindamellett határozhatnak úgy, hogy nem alkalmazzák ezt a szabályt a következőkre:
  • szolgáltatás nyújtása során szállított termékek;
  • árverés útján való értékesítés, valamint műtárgyak és régiségek eladása.
 • Az ömlesztve értékesített termékek esetében csak az egységárat kell feltüntetni.
 • A termékek eladási árát megemlítő hirdetésnek jeleznie kell az egységárat is.
 • A tagállamok:
  • mentesülhetnek a termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben ez a feltüntetés nem lenne célszerű, vagy zavart keltene;
  • összeállíthatják azon nem élelmiszeripari termékek jegyzékét, amelyekre nézve az egységár feltüntetésére vonatkozó kötelezettség a fentiekben említett mentesítés mellett továbbra is alkalmazandó.
 • Az irányelv egy olyan átmeneti időszakról is rendelkezett, amelynek során a kiskereskedelmi kisvállalkozások által nem ömlesztve értékesített termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.
 • A tagállamok kötelesek:
  • megfelelő intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy valamennyi érintett személyt tájékoztassanak e jogszabály nemzeti jogba történő átültetésekor;
  • megállapítani és közölni az ezen irányelv alkalmazásában elfogadott nemzeti jogszabályok megsértése esetén alkalmazandó büntetéseket.

(EU) 2019/2161 irányelv

 • Az (EU) 2019/2161 módosító irányelv új cikket vezet be a 98/6/EK irányelvbe a fogyasztók árcsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatására vonatkozóan. Az árcsökkentés bármely bejelentése esetében egyértelműen jelölni kell a kereskedő által korábban alkalmazott árat (korábbi ár). A korábbi ár a kereskedő által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap.
 • A módosítás lehetőséget biztosít a tagállamok számára az ettől eltérő szabályok megállapítására a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk (különösen az élelmiszerek), valamint az olyan áruk tekintetében, amelyek 30 napnál rövidebb ideje vannak forgalomban, illetve amelyek folyamatos árcsökkentésnek vannak kitéve.
 • Az árak feltüntetésével kapcsolatos nemzeti szabályok megsértéséért járó, hatékony, arányos és visszatartó jellegű büntetések bevezetésére vonatkozó, tagállamokat érintő, jelenlegi követelményt kiegészítették a büntetések kiszabására vonatkozó követelmények jegyzékével.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓK EZEK AZ IRÁNYELVEK?

 • A 98/6/EK irányelv rendelkezéseit a tagállamok nemzeti jogába 2000. március 18-ig kellett átültetni.
 • Az (EU) 2019/2161 módosító irányelvet a tagállamok nemzeti jogába 2018. november 28-ig kellett átültetni. A tagállamoknak 2022. május 28-tól kell alkalmazniuk az irányelvben foglalt szabályokat.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről (HL L 80., 1998.3.18., 27–31. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2161 irányelve (2019. november 27.) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 7–28. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27., 1–26. o.)

Az (EU) 2017/2394 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Új megállapodás a fogyasztói érdekekért (COM(2018) 183 final, 2018.4.11.)

utolsó frissítés 03.02.2022

Top