Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Pretoetredingssteun

De pretoetredingssteun helpt kandidaatlanden van de Europese Unie om aan de toetredingsvoorwaarden (criteria van Kopenhagen) te voldoen. Om hun instellingen en hun wet- en regelgeving aan het EU-acquis aan te passen en om aan hun verplichtingen als lidstaat te voldoen, zijn grote investeringen vereist.

Financiële pretoetredingssteun voor kandidaatlanden is een hoofdelement van de pretoetredingsstrategie van de EU en wordt verleend aan de hand van het pretoetredingsinstrument (IPA).

Voor de periode 2014-2020 bedraagt de begroting van het IPA II (IPA I heeft betrekking op de periode 2007-2013) 11,7 miljard euro. De begunstigden zijn: Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo(*), Montenegro, Servië en Turkije.

Een zevenjarige landenstrategie wordt overeengekomen met elk land met betrekking tot aspecten die moeten worden aangepakt zoals democratie en bestuur, rechtsnormen en groei en concurrentievermogen.

(*) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met resolutie UNSCR 1244 en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.