Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De functie van hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid werd oorspronkelijk ingesteld bij het Verdrag van Amsterdam. Het ambt werd voor het eerst bekleed door Javier Solana, de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie. De functie van hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid werd in het Verdrag van Lissabon bestendigd. Federica Mogherini kreeg de post voor de termijn 2014-2020. Zij volgt Catherine Ashton op die de post tussen 2009 en 2014 bekleedde.

De hoge vertegenwoordiger leidt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, zit in de Raad Buitenlandse Zaken en is een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie. Zij zorgt voor de samenhang van het extern optreden van de EU. In de Commissie is zij belast met de taken van de Commissie op het gebied van de externe betrekkingen en met de coördinatie van de overige aspecten van het externe optreden van de EU.

De hoge vertegenwoordiger wordt voor een mandaat van 5 jaar door de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemd met instemming van de voorzitter van de Commissie.

De hoge vertegenwoordiger wordt in de uitoefening van haar ambt bijgestaan door de Europese Dienst voor extern optreden. Deze dienst werkt samen met de diplomatieke diensten van de EU-landen. Hij bestaat uit ambtenaren en andere functionarissen van de EU en uit door de nationale diplomatieke diensten gedetacheerde personeelsleden.