Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

 

SAMENVATTING

WAT DOET DE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID?

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de hoge vertegenwoordiger) is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU en van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. De hoge vertegenwoordiger is ook een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie en verzekert in die hoedanigheid de consistentie van het algemene externe optreden van de EU.

KERNPUNTEN

Aanstelling

De hoge vertegenwoordiger wordt voor een termijn van vijf jaar met gekwalificeerde meerderheid van stemmen aangesteld door de Europese Raad (met akkoord van de voorzitter van de Europese Commissie). In overeenstemming met artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt de aanstelling van de hoge vertegenwoordiger ook ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Dat is nodig omdat de hoge vertegenwoordiger ook een van de vicepresidenten van de Europese Commissie is en de aanstelling van de Europese Commissie in zijn geheel door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd.

Verantwoordelijkheden

De hoge vertegenwoordiger draagt bij aan de ontwikkeling van het GBVB door het indienen van voorstellen bij de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad.

De hoge vertegenwoordiger zorgt dan voor de uitvoering van de aangenomen besluiten.

Als een van de vicevoorzitters van de Commissie zorgt de hoge vertegenwoordiger ervoor dat het algemene externe optreden van de EU op het gebied van ontwikkelingshulp, handel, humanitaire hulp en crisisrespons consistent en doeltreffend is.

De hoge vertegenwoordiger zit de vergaderingen voor van de ministers van Buitenlandse Zaken in de Raad van de Europese Unie.

De hoge vertegenwoordiger vertegenwoordigt de EU ook voor zaken met betrekking tot het GBVB.

Andere verantwoordelijkheden van de hoge vertegenwoordiger zijn o.a. het voorzitterschap van het Europees Defensieagentschap en van het Instituut voor veiligheidsstudies van de EU.

De Europese Dienst voor extern optreden

De hoge vertegenwoordiger wordt bij de uitvoering van zijn of haar taken bijgestaan door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). De EDEO werd opgericht door het Verdrag van Lissabon en is gebaseerd op artikel 27 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De dienst bestaat uit ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad en het secretariaat-generaal van de Commissie en uit personeelsleden die tijdelijk zijn overgeplaatst vanuit de diplomatieke diensten van de landen van de EU.

ACHTERGROND

De positie van hoge vertegenwoordiger is gebaseerd op artikel 18 en artikel 27 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De positie werd ingesteld door het Verdrag van Amsterdam(1999), maar verantwoordelijkheden op het gebied van het externe optreden werden gedeeld met de Europese commissaris voor Externe Betrekkingen. Door het Verdrag van Lissabon van 2009 werden de verantwoordelijkheden van de hoge vertegenwoordiger uitgebreid en werd de ambtsdrager een vicepresident van de Commissie, zodat de hoge vertegenwoordiger de EU beter kan vertegenwoordigen in het buitenlands beleid van de EU.

Laatste bijwerking 24.11.2015

Top