Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese dienst voor extern optreden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese dienst voor extern optreden

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit van de Raad 2010/427/EU tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

De EDEO staat onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De dienst ondersteunt hem bij de uitoefening van zijn mandaten in verband met:

Verder staat de EDEO het secretariaat-generaal van de Raad, de Commissie en de diplomatieke diensten van de EU-landen bij ter verzekering van de samenhang van het externe optreden van de Unie.

Daarnaast verleent de EDEO haar steun aan de Commissie bij de uitwerking en uitvoering van de programma's en financiële instrumenten van het externe optreden van de EU.

Centrale administratie

De zetel van de EDEO bevindt zich in Brussel. Het beheer van de dienst is in handen van een uitvoerend secretaris-generaal die onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid functioneert.

De centrale administratie van de EDEO is ingedeeld in directoraten-generaal, gewijd aan:

  • domeinen vanthematische en geografische acties die alle landen en regio's ter wereld bestrijken;
  • het administratieve beheer, de beveiliging van de communicatie- en informatiesystemen, het begrotingsbeheer en de human resources;
  • het beheer van crises en de planning, de militaire staf van de EU en het EU-Centrum voor de analyse van inlichtingen - EU INTCEN (het voormalige situatiecentrum van de EU - Sitcen) voor de uitvoering van het GBVB.

Netwerk van delegaties

De EDEO bestaat ook uit delegaties van de EU bij niet-EU-landen en verschillende internationale organisaties. Elke delegatie wordt geleid door een delegatiehoofd dat onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger en de EDEO staat. Het delegatiehoofd vertegenwoordigt de EU in het desbetreffende land.

De delegaties werken samen en delen informatie met de diplomatieke diensten van EU-landen.

De uitvoerend secretaris-generaal van de EDEO is belast met de financiële en administratieve evaluatie van elke delegatie.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 26 juli 2010 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Beslissing 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden (PB L 201, 3.8.2010, blz. 30–40)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.06.2016

Top