Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Concurrentievermogen

Een concurrerende economie is een economie met een sterke en aanhoudende stijging van de productiviteit, een van de politieke prioriteiten van de EU. Concurrentievermogen is een voorwaarde als de EU haar doelstellingen wil behalen voor „een slimme, duurzame en inclusieve economie die voor sterke werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie” zorgt, zoals bepaald in de Europa-2020-strategie.

De EU kan alleen concurrerend ten opzichte van concurrenten zijn als zij betere prestaties levert op het gebied van onderzoek en innovatie, informatie- en communicatietechnologie, ondernemerschap, mededinging, onderwijs en beroepsopleiding.

De zeven kerndoelen van Europa 2020 moeten deze uitdagingen het hoofd bieden:

  1. Digitale agenda voor Europa
  2. Innovatie-Unie
  3. Jeugd in beweging
  4. Efficiënt hulpbronnengebruik in Europa
  5. Een industriebeleid in een tijd van mondialisering
  6. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
  7. Europees Platform tegen armoede.