Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reziduurile de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reziduurile de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 – procedurile UE în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme privind limitele maxime de reziduuri ale substanțelor farmacologic active, precum antibioticele, utilizate în medicina veterinară pentru produsele alimentare de origine animală, inclusiv carnea, peștele, laptele, ouăle și mierea – în scopul garantării siguranței alimentare.

În această privință, actul stabilește:

limita maximă de reziduuri*;

valoarea de referință* privind cazurile în care nu s-a calculat o limită maximă de reziduuri.

ASPECTE-CHEIE

Solicitantul unei autorizații de comercializare a unui produs medicinal veterinar – în care se utilizează o substanță farmacologic activă – trebuie să prezinte o cerere Agenției Europene pentru Medicamente. Agenția trebuie să furnizeze un aviz cu privire la evaluarea științifică a riscurilor și recomandări privind gestionarea riscurilor.

Agenția va decide cu privire la aplicarea limitelor maxime de reziduuri stabilite pentru un produs alimentar sau pentru o specie anume. Comisia Europeană stabilește norme privind condițiile referitoare la acest calcul al limitelor de reziduuri.

Evaluarea riscurilor trebuie să stabilească dacă tipul și cantitatea de reziduuri considerate prezintă un pericol pentru sănătatea umană.

Recomandările privind gestionarea riscurilor trebuie să evalueze o varietate de factori, inclusiv disponibilitatea substanțelor alternative pentru tratamentul speciilor vizate.

Comisia clasifică substanțele farmacologic active care deja au făcut obiectul unui aviz al Agenției. Comisia poate stabili valori de referință pentru reziduurile de substanțe farmacologic active care nu sunt clasificate.

În anumite cazuri, Comisia sau o țară a Uniunii Europene (UE) poate să prezinte Agenției o cerere de aviz cu privire la limitele maxime de reziduuri. Astfel de cazuri includ situațiile în care substanța în cauză deține autorizația de utilizare într-o țară din afara UE.

Mai multe substanțe sunt excluse din domeniul de aplicare al acestui regulament, inclusiv substanțele cuprinse în regulamentul UE privind contaminanții din alimente.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 6 iulie 2009.

CONTEXT

Normele anterioare ale UE referitoare la acest aspect erau prea complexe și au dus la reducerea disponibilității medicamentelor pentru animalele de la care se obțin produse alimentare. Acest regulament a fost introdus pentru a garanta atât siguranța consumatorilor, cât și disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea unor boli specifice.

TERMENI-CHEIE

* Limita maximă de reziduuri: concentrația maximă a unui reziduu al unei substanțe farmacologic active care poate fi permisă în alimentele de origine animală.

* Valoare de referință: nivelul reziduurilor unei substanțe farmacologic active, stabilit din motive de control, în cazul anumitor substanțe pentru care nu s-a fixat o limită maximă de reziduuri. Valorile de referință se stabilesc în consultare cu laboratoarele de control oficiale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, pp. 11-22)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, pp. 1-72)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 37/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.12.2015

Top