Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Contaminanții din alimente: minimizarea impacturilor negative

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Contaminanții din alimente: minimizarea impacturilor negative

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 – Proceduri ale UE privind contaminanții din alimente

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul vizează protejarea sănătății publice prin interzicerea comercializării alimentelor care conțin o cantitate inacceptabilă de substanțe reziduale cunoscute sub numele de „contaminanți”.

ASPECTE-CHEIE

  • Contaminanții sunt prezenți în alimente ca urmare a tratamentului ulterior producției sau prin contaminarea de către mediu.
  • UE limitează conținutul de contaminanți la niveluri acceptabile și se asigură că acesta este menținut la nivelurile cele mai mici pe plan toxicologic.
  • Contaminanții care fac obiectul unor norme speciale sau materiile străine, cum ar fi resturile de insecte, părul de animale și altele, nu sunt cuprinși în acest regulament.
  • Un stat membru al Uniunii Europene (UE) poate lua măsuri restrictive în raport cu prezentul regulament dacă are motive să considere că prezența unui contaminant constituie un pericol pentru sănătatea publică. În acest caz, țara respectivă trebuie să informeze imediat celelalte țări ale UE și Comisia Europeană și să își motiveze decizia. Comisia trebuie să examineze în cel mai scurt termen motivele invocate de către țara UE și să ia măsurile care se impun după consultarea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală (denumit în prezent Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale). Acest comitet asistă Comisia în privința tuturor problemelor privind contaminanții, inclusiv stabilirea toleranțelor maxime acceptate.
  • Regulamentul prevede stabilirea unor niveluri maxime pentru anumiți contaminanți în vederea protejării sănătății publice.
  • Țările UE trebuie să nu interzică introducerea pe piață a alimentelor care sunt conforme cu prezentul regulament.

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, printre care se numără nitrații, plumbul, cadmiul, mercurul, arsenicul, melamina etc.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 martie 1993.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați și „Contaminanții” pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, pp. 1-3)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 315/93 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, pp. 5-24). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 18.04.2016

Top