Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ħruġ ta’ muniti tal-euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Ħruġ ta’ muniti tal-euro

L-Unjoni Ewropea (UE) tistabbilixxi r-regoli li jirregolaw il-ħruġ tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, inklużi l-muniti kommemorattivi.

ATT

Regolament (UE) Nru 651/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro.

SOMMARJU

L-Istati Membri jistgħu joħorġu żewġ tipi ta’ muniti tal-euro: il-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni u l-muniti għall-kollezzjoni.

Muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

Il-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom jiddaħħlu fiċ-ċirkolazzjoni fil-valur nominali tagħhom.

Proporzjon żgħir ta’ muniti jista’ jitqiegħed fis-suq b’valur nominali ogħla jekk dan ikun iġġustifikat minn kwalità speċjali tal-munita, mill-mod partikolari kif tkun ippakkjata jew mill-għoti ta’ servizzi addizzjonali.

Kull Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro jista’ joħroġ biss żewġ muniti kommemorattivi, fis-sena ħlief fil-każ li:

  • muniti kommemorattivi jinħarġu b’mod kollettiv mill-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro; jew
  • tinħareġ munita kommemorattiva fl-okkażjoni tal-post vakanti temporanju jew tal-kariga provviżorja tal-funzjoni ta’ kap tal-Istat.

In-numru totali ta’ muniti kommemorattivi mqiegħda fiċ-ċirkolazzjoni għal kull ħarġa individwali m’għandux jaqbeż l-ogħla limitu mit-tnejn li ġejjin:

  • 0,1 % tal-għadd nett totali kumulat tal-muniti ta’ Euro 2 mdaħħla fiċ-ċirkolazzjoni mill-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro sal-bidu tas-sena qabel is-sena ta’ ħruġ tal-munita kommemorattiva. Dan il-limitu jista’ jogħla għal 2,0 % tal-għadd nett totali kumulat tal-muniti ta’ Euro 2 tal-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro jekk ikun kommemorat suġġett ferm simboliku; jew
  • 5,0 % tal-għadd nett totali kumulat tal-muniti ta’ Euro 2 imdaħħla fiċ-ċirkolazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat sal-bidu tas-sena qabel is-sena ta’ ħruġ tal-munita kommemorattiva.

Muniti ta’ kollezzjoni

Il-muniti ta’ kollezzjoni għandu jkollhom l-istatus ta’ munita legali biss fl-Istat Membru li joħroġhom. L-identità tal-Istat Membru li joħroġ il-munita għandha tkun rikonoxxibbli b’mod faċli fuq il-munita.

Biex ikunu distingwibbli mill-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, il-muniti ta’ kollezzjoni għandhom jissodisfaw dawn il-kriterji kollha li ġejjin:

  • il-valur nominali tagħhom għandu jkun differenti mill-valur nominali tal-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni;
  • l-immaġni tagħhom għandha tkun differenti minn dik li tidher fuq il-wiċċ komuni tal-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni;
  • il-lewn, id-dijametru u l-piż tagħhom jew mill-inqas tnejn minn dawn it-tliet karatteristiċi għandhom ikunu konsiderevolment differenti minn dawk tal-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni; u
  • ix-xifer tagħhom ma jistax ikun irrigat (fjura Spanjola).

Il-muniti ta’ kollezzjoni jistgħu jitqiegħdu fis-suq fil-valur nominali tagħhom jew f’valur ogħla.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa sabiex jiskuraġġixxu l-użu tal-muniti ta’ kollezzjoni bħala mezz ta’ ħlas.

Konsultazzjoni qabel il-qerda tal-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

Qabel jinqerdu l-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, l-Istati Membri għandhom jikkonsultaw bejniethom u jinformaw lid-diretturi taz-zekek tal-Istat Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Referenzi

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fi ħdan l-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 651/2012

16.8.2012

ĠU L 201, 27.7.2012

L-aħħar aġġornament: 04.02.2013

Top