Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku

 

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM VYSOKÉHO PŘEDSTAVITELE UNIE PRO ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU?

Vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (vysoký představitel) má za úkol koordinovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) EU a také společnou bezpečnostní a obrannou politiku. Vysoký představitel je zároveň jedním z místopředsedů Evropské komise a v tomto postavení zajišťuje, že vnější činnost EU je jako celek konsistentní.

KLÍČOVÉ BODY

Jmenování

Vysokého představitele jmenuje na dobu pěti let kvalifikovanou většinou Evropská rada (se souhlasem předsedy Evropské komise). Jmenování vysokého představitele podléhá také schválení Evropským parlamentem v souladu s článkem 17 Smlouvy o Evropské unii. Důvodem je to, že vysoký představitel je rovněž jedním z místopředsedů Evropské komise a jmenování Evropské komise jako celku vyžaduje souhlas Evropského parlamentu.

Povinnosti

Vysoký představitel přispívá k vytváření SZBP tím, že předkládá návrhy Radě EU a Evropské Radě.

Vysoký představitel pak zajišťuje provádění přijatých rozhodnutí.

V postavení místopředsedy Komise se stará o to, že vnější činnost EU obecně je v oblastech rozvojové pomoci, obchodu, humanitární pomoci a reakce na krize konzistentní a účinná.

Vysoký představitel předsedá setkáním ministrů zahraničních věcí v rámci Rady EU.

Také zastupuje EU v záležitostech týkajících se SZBP.

K jeho dalším povinnostem patří vedení Evropské obranné agentury a Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti.

Evropská služba pro vnější činnost

V plnění povinností pomáhá vysokému představiteli Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). ESVČ byla zřízena Lisabonskou smlouvou a vychází z článku 27 Smlouvy o Evropské unii. Skládá se z úředníků generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i z vyslaného personálu diplomatických služeb zemí EU.

KONTEXT

Postavení vysokého představitele je vymezeno v článcích 18 a 27 Smlouvy o Evropské unii. Toto postavení vzniklo v roce 1999 na základě Amsterodamské smlouvy, ale o povinnosti ve věcech vnějších politik se vysoký představitel dělil s evropským komisařem pro vnější vztahy. Povinnosti vysokého představitele rozšířila v roce 2009 Lisabonská smlouva a na základě ní se tento funkcionář stal místopředsedou Komise. To mu umožňuje lépe zastupovat EU, pokud jde o cíle zahraniční politiky.

Poslední aktualizace 24.11.2015

Top