Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Jeugd

Jeugdbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-landen. Onder artikel 165, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal het optreden van de EU op dit gebied erop gericht zijn „de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen, en de deelneming van jongeren aan het democratisch leven van Europa aan te moedigen”.

De EU-landen hebben vanaf 2002 samengewerkt op het gebied van jeugdzaken. De huidige kaderovereenkomst, de EU-strategie voor jongeren (2010-2018), wordt georganiseerd rond acht actiegebieden, op basis van een sectoroverschrijdende aanpak: onderwijs en opleiding, werkgelegenheid en ondernemerschap, gezondheid en welzijn, vrijwilligersactiviteiten, sociale integratie, jeugd en de wereld, cultuur en creativiteit en betrokkenheid bij het democratische proces en in de samenleving. Samenwerken betekent leren van elkaars ervaring, kennis van gemeenschappelijke belangen delen en ontwikkelen, de dialoog met jongeren aangaan, toezien op vooruitgang en financieringsprogramma's mobiliseren. De gestructureerde dialoog geeft jongeren bijvoorbeeld de kans hun standpunten uiteen te zetten en te bespreken met Europese en nationale beleidsmakers.

Jeugdprogramma's zijn al 25 jaar actief. In 2013 nam de EU het programma Erasmus+ voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport aan voor de periode 2014-2020. Erasmus+ geeft jongeren de kans om in het buitenland te studeren, opleidingen te volgen en vrijwilligerswerk te doen, breidt de capaciteit uit van jeugdorganisaties en jeugdwerk en ondersteunt partnerschappen, ook met organisaties buiten jeugdzaken.

De Europese Jongerensite biedt informatie en gelegenheden op EU- en nationaal niveau die van belang zijn voor jongeren, in acht hoofdthema's, in 33 landen, zoals een platform waar jongeren mogelijkheden vinden om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. De site is beschikbaar in 27 talen.

Naar aanleiding van de hoge jeugdwerkloosheid, biedt het werkgelegenheidsbeleid van de EU specifieke steun aan jongeren. Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de EU (2013) maakte 6 miljard EUR beschikbaar voor bijkomende steun aan de regio's en individuen die het meest worstelen met jeugdwerkloosheid en inactiviteit. De EU raadde de EU-landen ook aan om jongerengaranties in te voeren, die ervoor moeten zorgen dat jongeren onder de 25 jaar binnen de vier maanden na het verlaten van school of het verlies van een baan een kwalitatief hoogstaande baan, praktijkopleiding, stage of voortgezette opleiding vinden.