Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling werd in 1987 omschreven in het Brundtland rapport „Our Common Future” van de Wereldcommissie over Milieu en Ontwikkeling als „ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Het heeft als doel economische ontwikkeling te verzoenen met de bescherming van het sociale evenwicht en de milieubalans.

In 2001 heeft de EU een strategie voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze strategie is in 2006 herzien om te zorgen voor een „langetermijnvisie op duurzaamheid waarin economische groei, sociale cohesie en milieubescherming hand in hand gaan en elkaar ondersteunen”.

De herziening van deze strategie in 2009 door de Europese Commissie wees op het voortbestaan van sommige niet-duurzame trends en de nood aan grotere inspanningen op dat vlak. Er werd echter ook opgemerkt dat de EU vooruitgang boekt in de integratie van duurzame ontwikkeling in veel van hun beleidsmaatregelen (met inbegrip van handel en ontwikkeling) en het voortouw dat de EU heeft genomen met betrekking tot klimaatverandering en het bevorderen van een koolstofarme economie.

Duurzame ontwikkeling werd officieel een van de langetermijndoelen van de Europese Unie onder artikel 3, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.