Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Udvikling af landdistrikterne

Politikken for udvikling af landdistrikterne udgør den anden søjle i EU´s fælles landbrugspolitik. Den søger at hjælpe EU´s landdistrikter med at overkomme de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer, de står overfor. Den har tre langsigtede målsætninger, nemlig at:

  • fremme konkurrencedygtigt landbrug
  • håndtere naturressourcer på en bæredygtig måde og gennemføre handlingsforanstaltninger på klimaområdet
  • opnå afbalanceret territorial udvikling i landdistrikterne, herunder skabelse og fastholdelse af beskæftigelse.

De fleste EU-midler, der er tilgængelige til udvikling af landdistrikterne, kommer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der løber i perioden 2014-2020 og har et budget på 95 mia. EUR.

Politikken gennemføres ved hjælp af syvårige planer for udvikling af landdistrikter (PULD´er), der udarbejdes i fællesskab med EU. De fokuserer på seks prioriteter:

  1. videnoverførsel og innovation
  2. konkurrencedygtighed for alle typer af landbrug og bæredygtig administration af skove
  3. fremme af organisation af fødevarekæder
  4. genoprettelse, bevaring og styrkelse af økosystemer
  5. fremme af ressourceeffektivitet og overgang til lavemissionsøkonomi
  6. fremme af social inkludering, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

Principperne, reglerne og standarderne for gennemførelsen af ELFUL er på samme måde som for de øvrige europæiske struktur- og investeringsfonde fastlagt i forordning (EU) nr. 1303/2013.