Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Natura 2000

Natura 2000 is een EU-netwerk van gebieden met grote waarde op het vlak van biodiversiteit. Het bestaat uit speciale beschermingszones (SBZ), opgericht in het kader van de „Vogelrichtlijn” (1979) en de speciale beschermingszones (SAC), opgericht in het kader van de „Habitatrichtlijn” (1992).

EU-landen wijzen SBZ's aan voor zeldzame soorten vogels en trekvogels op grond van de Vogelrichtlijn. Ze stellen op grond van de Habitatrichtijn ook beschermingsgebieden voor soorten flora en fauna voor en habitats die van bijzonder belang zijn vanwege hun zeldzaamheid of kwetsbaarheid, of het risico op uitsterving. Op basis van deze voorstellen en binnen het kader van 9 biogeografische regio's van de EU (alpiene regio, Atlantische regio, Zwarte-Zeegebied, boreale regio, continentale regio, Macaronesische regio, mediterrane regio, Pannonische regio en stepperegio) wijst de Europese Commissie gebieden van communautair belang aan. EU-landen hebben daarna 6 jaar om deze zones als SAC aan te wijzen.

Natura 2000 is het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden wereldwijd en is goed voor bijna een vijfde van het landoppervlak van de EU en meer dan 250 000 vierkante kilometer van het zeeoppervlak.