Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

EU’s FUSP blev oprettet i 1993 under Maastrichttraktaten. Den er blevet gradvist styrket af de efterfølgende traktater, navnlig Lissabontraktaten (afsnit  V i traktaten om Den Europæiske Union).

FUSP styres af principperne i, efterstræber målsætningerne i og føres i overensstemmelse med de generelle bestemmelser, der finder anvendelse på alle EU’s handlinger udadtil. I denne forbindelse søger den at bevare freden, styrke den internationale sikkerhed og fremme internationalt samarbejde, demokrati, retsstaten og respekt for menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, har EU haft juridisk personlighed (dvs. den kan underskrive internationale traktater). Den har også en diplomatisk tjeneste, EU-Udenrigstjenesten, der optræder med beføjelser fra EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og som bistår hende i at udfylde hendes mandat (føre FUSP, i hendes egenskab af formand for Udenrigsrådet og i hendes egenskab af næstformand for Kommissionen inden for Kommissionen at opfylde de forpligtelser, der påhviler Kommissionen i internationale forhold). I 2014 blev Federica Mogherini udpeget som udenrigsrepræsentant.

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC), der består af ambassadører fra de 28 EU-lande, optræder også under udenrigsrepræsentantens ansvar. Den overvåger den internationale situation på de områder, der er dækket af FUSP, og spiller en central rolle i definition af og opfølgning på EU’s reaktion på en krise.