Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen werd al in 1957 vastgelegd in het Verdrag van Rome met betrekking tot gelijke beloning. Sinds die tijd heeft een reeks EU-wetten (richtlijnen) het beginsel van de gelijkheid verbreed naar arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, toegang tot goederen en diensten, bescherming van het moederschap en ouderschapsverlof. Het beginsel van gelijkheid werd als gemeenschappelijke waarde van de EU vastgelegd in het Verdrag van Lissabon.

De Commissie heeft de Strategie voor gelijkheid van mannen en vrouwen 2010-2015 aangenomen en bouwde daarmee voort op de Routekaart 2006-2010, en schetste de belangrijkste acties die gepland zijn voor de bescherming van:

  • gelijke economische onafhankelijkheid van vrouwen en mannen;
  • gelijke loon voor gelijk werk;
  • gelijkheid in besluitvorming;
  • waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd geweld;
  • bevordering van gendergelijkheid buiten de EU;
  • horizontale kwesties (genderrollen, met inbegrip van de rol van mannen, wetgeving en bestuursinstrumenten).

De Europese progress-microfinancieringsfaciliteit, opgericht in 2010, bevordert toegang tot financiering voor kwetsbare personen, met inbegrip van vrouwen. Het is onderdeel geworden van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (Programme for Employment and Social Innovation) (EaSI) voor 2014-2020.