Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Economische en Monetaire Unie (EMU)

EMU is het proces om het economische en monetaire beleid van de EU-landen te harmoniseren met het oog op de invoering van de euro als eenheidsmunt. Dit is in drie fasen verlopen:

  • 1990-1993: vrij verkeer van kapitaal tussen de EU-landen, grotere coördinatie van het economische beleid en intensivering van de samenwerking tussen de centrale banken;
  • 1994-1998: convergentie van het economische en monetaire beleid van de EU-landen (met het oog op het waarborgen van de prijsstabiliteit en van gezonde overheidsfinanciën) en oprichting van het Europees Monetair Instituut (EMI) en in 1998 van de Europese Centrale Bank (ECB);
  • 1999 en verder: onherroepelijke vaststelling van de wisselkoersen, invoering van de eenheidsmunt op de valutamarkten en voor elektronische betalingen. Invoering van de eurobankbiljetten en munten.

Vanaf januari 2015 is de euro de munteenheid van 19 van de 28 EU-landen.

Sinds de crisis in 2008 heeft de EU haar economische beheerssystemen grondig versterkt om problematische economische tendensen als buitensporige overheidstekorten, overheidsschuld of macro-economische onevenwichtigheden beter te ontdekken, te voorkomen of te corrigeren.