Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Douane-Unie

De Douane-unie (artikel 28 en 29 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)) vormt een wezenlijk onderdeel van de EU en haar interne markt van 28 landen. Voor een goede werking van de interne markt hebben de EU-landen gestandaardiseerde voorschriften opgesteld die op uniforme wijze door alle 28 EU-douaneautoriteiten worden toegepast.

Er zijn geen douanerechten aan de binnengrenzen van de Douane-unie van de EU. Alle goederen circuleren vrij binnen het gebied van de Douane-unie, of ze nu gemaakt zijn in de EU of ingevoerd zijn van buitenaf.

In 2013 is er een nieuw EU-Douanewetboek aangenomen dat de regels en procedures voor douane vereenvoudigt en handel efficiënter maakt. Vanaf het moment dat het in werking treedt, in mei 2016, zullen ze de EU-douaneprocedures enorm vereenvoudigen en stroomlijnen.

Er worden ook inspanningen geleverd om het douanerisicobeheer en beveiliging en de veiligheid van de distributieketen te verbeteren. Daarnaast worden er procedures ontwikkeld die de efficiëntie van de douane bij toepassing van voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu moeten verbeteren.