Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Kandidaat-lidstaten

Een land krijgt de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Raad op grond van een advies van de Europese Commissie, dat opgesteld is na het verzoek voor EU-lidmaatschap van dat land.

De status van kandidaat-lidstaat geeft een land niet automatisch het recht toe te treden tot de EU. De Commissie onderzoekt het verzoek in het licht van de toetredingscriteria (criteria van Kopenhagen) en het toetredingsproces gaat alleen van start met een unaniem besluit van de Europese Raad om onderhandelingen te openen.

Afhankelijk van hun omstandigheden kan kandidaat-lidstaten gevraagd worden een hervormingsproces in te stellen om hun wetgeving in lijn te brengen met het bestaande corpus van EU-wetten en normen (bekend als het acquis) en hun infrastructuur en bestuur te verbeteren. Tijdens het toetredingsproces ontvangt de kandidaat-lidstaat financiële en technische assistentie om te helpen zich op het EU-lidmaatschap voor te bereiden.

Het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) is eind 2013 aangenomen voor de periode 2014-2020.