Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Toetredingscriteria (criteria van Kopenhagen)

In het Verdrag betreffende de Europese Unie staan de voorwaarden (artikel 49) en de beginselen (artikel 6, lid 1) waaraan ieder land dat een EU-lid wenst te worden, moet voldoen.

Voor toelating moet aan bepaalde criteria voldaan zijn. Deze criteria (bekend als de criteria van Kopenhagen) zijn vastgesteld door de Europese Raad van Kopenhagen in 1993 en versterkt door de Europese Raad van Madrid in 1995.

De criteria zijn:

  1. stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen;
  2. een functionerende markteconomie hebben en het hoofd kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de EU;
  3. de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt, aankunnen, het vermogen hebben om de regels, normen en beleid die samen de essentie van de EU-wetgeving vormen (het „acquis") ten uitvoer leggen, en de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie onderschrijven.

De onderhandelingen voor EU-toetreding worden pas geopend als aan het eerste criterium is voldaan.