Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemi odškodnin za zavrnjeno vkrcanje v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemi odškodnin za zavrnjeno vkrcanje v EU

Ukrepi EU na področju zračnega prevoza morajo zagotavljati predvsem visoko raven varstva potnikov. Uredba določa skupna pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v zračnem prometu v primerih zavrnitve vkrcanja in odpovedi ali velike zamude letov.

POVZETEK

Ta uredba se uporablja za:

 • potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju države članice, za katero se uporabljajo Pogodbe EU,
 • za potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju tretje države in so namenjeni na letališče na ozemlju države EU, za katero se uporabljajo Pogodbe EU,

če imajo potniki potrjeno rezervacijo na zadevnem letu in se razen v primeru odpovedi leta prijavijo na let ob vnaprej navedenem času ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenem časom odhoda.

Uredba določa pravice potnikov v naslednjih okoliščinah:

 • zavrnitev vkrcanja proti njihovi volji,
 • odpoved njihovega leta,
 • zamuda njihovega leta.

Ta uredba se ne uporablja za potnike, ki potujejo brezplačno ali po znižani tarifi, ki ni neposredno ali posredno na voljo širši javnosti.

Zavrnitev vkrcanja

Kadar dejanski letalski prevoznik utemeljeno pričakuje zavrnitev vkrcanja na letu, najprej pozove prostovoljce, da se odpovejo svojim rezervacijam v zameno za nekatere ugodnosti. Kadar število prostovoljcev ni zadostno, da bi omogočilo vkrcanje, lahko letalski prevoznik zavrne vkrcanje potnikov proti njihovi volji, vendar jim mora plačati odškodnino.

Letalski prevozniki prednostno zagotavljajo prevoz osebam z zmanjšano zmožnostjo gibanja in vsem osebam, ki jih spremljajo.

V primeru odpovedi leta ali zavrnitve vkrcanja imajo zadevni potniki pravico do:

 • povračila stroškov v višini cene vozovnice v sedmih dneh ali do povratnega leta na izhodiščno mesto odhoda ali spremembe poti na njihov končni namembni kraj,
 • oskrbe (osvežilni napitki in obroki hrane, hotelska nastanitev, prevoz med letališčem in krajem nastanitve, možnost dveh brezplačnih telefonskih klicev ali brezplačnega pošiljanja dveh sporočil po teleksu, faksu ali po elektronski pošti),
 • odškodnine v znesku:
  • 250 EUR za vse lete, dolge največ 1 500 kilometrov;
  • 400 EUR za vse lete znotraj EU, daljše od 1 500 kilometrov, in za vse druge lete, dolge od 1 500 do 3 500 kilometrov;
  • 600 EUR za vse druge lete.

Zamude letov

Uredba uvaja sistem s tremi razponi kaznovanja:

 • za velike zamude (dve uri ali več, ob upoštevanju oddaljenosti leta) se potnikom v vsakem primeru ponudijo obroki hrane in osvežilni napitki ter dva brezplačna telefonska klica, brezplačno pošiljanje dveh sporočil po teleksu, faksu ali po elektronski pošti,
 • kadar je odhod predviden za naslednji dan, se potnikom ponudita hotelska nastanitev in prevoz med letališčem in krajem nastanitve,
 • za zamudo najmanj 5 ur lahko potniki izberejo povračilo v znesku polne cene vozovnice skupaj s povratnim letom na izhodiščno mesto odhoda, če je mogoče.

Boljša ali slabša namestitev

Če letalski prevoznik namesti potnika v nižjem razredu, kot ga zagotavlja njegova vozovnica, se mu v sedmih dneh povrnejo stroški v višini:

 • 30 % cene vozovnice za vse lete do največ 1 500 km,
 • 50 % cene vozovnice za vse lete znotraj Skupnosti nad 1 500 km, razen letov med državami EU in francoskimi čezmorskimi departmaji, in za vse druge lete med 1 500 km in 3 500 km,
 • 75 % cene vozovnice za vse lete, ki niso zajeti v prejšnjih točkah, vključno za lete med državami EU in francoskimi čezmorskimi departmaji.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 17. februarja 2005.

OZADJE

Pravice letalskih potnikov

AKT

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 - Izjava Komisije (UL L 46, 17.2.2004, str. 1–8)

Zadnja posodobitev 13.12.2015

Top