Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța echipamentelor tehnice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța echipamentelor tehnice

Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE

ACT

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva permite libera circulație pe teritoriul UE a echipamentelor tehnice care respectă cerințele europene în materie de sănătate și securitate. Acest lucru înseamnă că lucrătorii și publicul beneficiază de o protecție adecvată atunci când utilizează echipamentele tehnice sau când intră în contact cu acestea.

Directiva prevede atât standarde obligatorii, cât și standarde opționale.

Aceasta se aplică numai la introducerea produselor pe piața UE.

Directiva contribuie la sporirea inovării, a eficienței și a competitivității UE.

ASPECTE-CHEIE

Directiva vizează echipamentele tehnice, echipamentul interschimbabil, componentele de siguranță, accesoriile de ridicare, lanțurile, cablurile și chingile, dispozitivele detașabile de transmisie mecanică și echipamentele tehnice parțial finalizate.

Aceasta nu vizează alte tipuri de echipamente tehnice, cum ar fi cele utilizate în târguri și/sau parcuri de distracții, în industria nucleară, în laboratoare și în mine sau în scopuri militare sau polițienești.

Producătorii trebuie:

să desfășoare un studiu de risc în scopul identificării cerințelor privind sănătatea și siguranța care se aplică echipamentelor tehnice;

să aibă în vedere rezultatele studiului de risc la proiectarea și construirea echipamentelor;

să stabilească limitele privind utilizarea echipamentelor tehnice;

să identifice eventualele pericole posibile;

să estimeze riscurile echipamentelor de a cauza accidentări sau daune grave și să ia măsuri pentru a spori siguranța echipamentelor;

să se asigure că echipamentele lor tehnice respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la directivă;

să prezinte un document tehnic care să confirme că echipamentul tehnic respectă cerințele directivei;

să se asigure că aplică proceduri de evaluare a conformității și că pun la dispoziție toate informațiile necesare, inclusiv instrucțiuni de asamblare și de utilizare;

să se asigure că au completat declarația de conformitate CE și că marcajul de conformitate CE a fost aplicat pe echipamentul tehnic, astfel încât acesta să poată fi utilizat oriunde în UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 29 decembrie 2009.

CONTEXT

Pagina referitoare la echipamentele tehnice pe site-ul Comisiei Europene

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/42/CE

29.6.2006

29.6.2008

JO L 157, 9.6.2006, pp. 24-86

Rectificare

-

-

JO L 76, 16.3.2007, p. 35

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009, pp. 14-92

Directiva 2009/127/CE

15.12.2009

15.6.2011

JO L 310, 25.11.2009, pp. 29-33

Regulamentul (UE) nr. 167/2013

22.3.2013

-

JO L 60, 2.3.2013, pp. 1-51

Directiva 2014/33/UE

18.4.2014

19.4.2016

JO L 96, 29.3.2014, pp. 251-308

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) (JO C 54, 13.2.2015, pp. 1-79)

Data ultimei actualizări: 23.09.2015

Top