Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A sertések hólyagos betegsége és más állatbetegségek terjedésének megelőzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A sertések hólyagos betegsége és más állatbetegségek terjedésének megelőzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/119/EGK irányelv — az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az állatbetegségek terjedésének megelőzése és az állattenyésztés jövedelmezőségének fenntartása az állatok bizonyos betegségektől való védelmét biztosító intézkedések meghatározásával.

FŐBB PONTOK

Bejelentés

Az uniós országok kötelesek haladéktalanul bejelenteni az állat-egészségügyi ellenőrzések végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok részére minden, a jelen irányelv hatálya alá tartozó betegség előfordulását.

Állatbetegségek

Az irányelv intézkedéseket határoz meg a kéknyelv betegség, a sertések hólyagos betegsége, az afrikai sertéspestis vagy az alábbi betegségek bármelyikének járványkitörése esetén:

 • keleti marhavész;
 • kiskérődzők pestise;
 • szarvasok epizootiás haemorrhagiás betegsége;
 • juh- és kecskehimlő;
 • hólyagos szájgyulladás;
 • bőrcsomósodás-kór; valamint
 • Rift-völgyi láz.

Diagnózis

 • Amennyiben felmerül a fent említett betegségek valamelyikével való fertőzöttség gyanúja, a hatósági állatorvosnak meg kell győződnie a betegség jelenlétéről a gazdaságban. Ebből a célból a hatósági állatorvos vizsgálati intézkedéseket alkalmaz, melynek részeként laboratóriumi vizsgálathoz mintákat vesz.
 • Az érintett gazdaságot, valamint bármely más gazdaságot, amely a betegség forrása lehetett hatósági megfigyelés alá kell helyezni. Az illetékes hatóság elrendel bizonyos intézkedéseket, köztük nyilvántartás készítését a gazdaságban található, összes fogékony állatfaj egyedéről, és ezen egyedek elkülönítését.
 • Az egyes betegségek vonatkozásában kijelölt nemzeti laboratóriumok hangolják össze a diagnosztikai eljárást és a laboratóriumi reagensek használatát. Ezek a laboratóriumok együttműködnek az EU referencialaboratóriumaival.

Megállapítás

Amint megállapították a betegség jelenlétét a gazdaságban, az illetékes hatóságnak az alábbiakra vonatkozó intézkedéseket kell hoznia:

 • a betegségre fogékony fajokba tartozó összes állat kényszervágása;
 • a kontaminációnak esetlegesen kitett anyagok kezelése;
 • az állatok tartására használt épületek megtisztítása;
 • az esetlegesen megfertőzött vadállatok.

Eltérések engedélyezhetők egészséges termelési egységek részére.

A fentieken túlmenően az illetékes hatóságnak meg kell határoznia a fertőzött gazdaság körül egy legalább 3 km sugarú védőkörzetet és egy legalább 10 km sugarú megfigyelési körzetet, ahol külön intézkedéseket kell alkalmazni az állatokra és a gazdaságokra legalább a betegség lappangási időszakának tartamára. Ezen körzetek lakóit tájékoztatni kell a bevezetett intézkedésekről.

Megelőzés

 • Az Európai Bizottság határozhat arról, hogy kivételes esetekben a megelőző intézkedéseket vakcinázással egészíti ki. Ebben az esetben a vakcinázott állatokat látható jelöléssel azonosítani kell, és nem hagyhatják el a vakcinázási körzetet.
 • Minden uniós országnak nemzeti készenléti tervet kell készítenie, amelyben rögzíti a jelen irányelv hatálya alá tartozó valamely betegség kitörése esetén végrehajtandó intézkedéseket. Ezeket a terveket a Bizottsággal jóvá kell hagyatni, valamint az adott körülmények fényében módosíthatók.

Bizottsági eljárás

A Bizottság munkáját a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1993. január 8-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 1993. október 1 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

Az irányelvet a 2016/429/EU rendelet helyezi hatályon kívül és váltja fel 2021. április 21 -től.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről (HL L 62., 1993.3.15., 69–85. o.)

A 92/119/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/60/EK irányelve (2002. június 27.) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27–46. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2000/75/EK irányelve (2000. november 20.) a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról (HL L 327., 2000.12.22., 74–83. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2000/428/EK határozata (2000. július 4.) a sertések hólyagos betegségének megállapítására és elkülönítő kórjelzésére szolgáló diagnosztikai eljárások, mintavételi módszerek és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelésére szolgáló kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2000) 1805. számú dokumentummal történt) (HL L 167., 2000.7.7., 22–32. o.)

utolsó frissítés 26.10.2016

Top