Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos uniós politikákról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos uniós politikákról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság (COM(2006) 417 végleges) közleménye a fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos európai politikákról

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény célja, hogy értékelje az uniós országok munkáját a fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos közös célok tekintetében. E célokat a 2001-ben megjelent, „Lendületbe hozzuk az európai ifjúságot” című fehér könyv közzététele után fogadták el a fiatalok aktív polgári szerepvállalásának előmozdítása érdekében.

FŐBB PONTOK

A fehér könyv legfontosabb eredményeként 2002-ben a nyitott koordinációs módszer keretében európai ifjúságpolitikai együttműködési keretet fogadtak el, amelyben az uniós országok megállapodtak abban, hogy négy konkrét prioritásra összpontosítanak:

 • 1.

  tájékoztatás;

 • 2.

  részvétel;

 • 3.

  önkéntes tevékenységek;

 • 4.

  a fiatalokat érintő kérdések ismertebbé tétele.

A közlemény elemzi az uniós országok által benyújtott jelentéseket a fenti négy prioritás közül két prioritás célkitűzéseinek elérésében: a fiatalok tájékoztatása és részvétel.

Tájékoztatás

A közlemény arra a következtetésre jutott, hogy a fiatalokat célzó információs eszközök minden uniós országban elérhetőek, de további fejlesztésre és személyre szabottá tételre van szükség. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság specifikus ifjúsági portált fejlesztett ki, amely 2003 óta támogatja az ifjúsági tevékenységeket szerte Európában.

A közlemény tartalmazza azokat az uniós intézkedéseket is, amelyek megerősítik a fiataloknak nyújtott tájékoztatás minőségét. Az Eurodesk, az Eryica és az EYCA európai hálózatok kulcsszerepet játszanak a fiatalok minőségi tájékoztatásában, az ifjúságtájékoztatási szakemberek hozzáértésének és képesítésének hálózatépítésen keresztül történő javításában, valamint a tagjaiknak szánt képzések kidolgozásában.

Részvétel

A közlemény igazolta, hogy az uniós országok fellépése a fiatalok demokratikus életben történő részvételét illetően sokkal koordináltabb, mint előtte volt. Az uniós országok intézkedései a következőket ölelték fel:

 • a jogszabályok megerősítése a fiatalok részvétele terén, növelve a fiatalok részvételét a választásokon;
 • a részvételi és képviseleti helyi struktúrák támogatása az uniós országokban;
 • olyan projektek támogatása, amelyekben a fiatalok a saját projektjeik főszereplői.

Ezen a területen létrehoztak egy 2010 és 2018 között működő uniós ifjúsági stratégiát, amely magába foglal egy 2016–2018-as időszakra szóló uniós ifjúsági munkatervet is. A munkaterv konkrét intézkedéseket tartalmaz arra nézve, hogyan ösztönözzék a fiatalokat, hogy aktívan részt vegyenek a társadalomban a következők révén:

 • a fiatalokkal folytatott párbeszédet szolgáló mechanizmusok kidolgozása, valamint a nemzeti szakpolitikák alakításában történő részvételük megkönnyítése;
 • ifjúsági szervezetek támogatása;
 • a fiatalok alulreprezentált csoportjai politikában és a civil társadalmi szervezetekben történő részvételének előmozdítása.

A Bizottság a jó megoldások egymás közötti cseréjét is bevezette annak érdekében, hogy ösztönözze a fiatalokat az oktatási, foglalkoztatási és társadalmi intézkedésekben történő részvételre.

Többek között létrehoztak egy új tervet a radikalizálódás kezelésére az oktatás és a fiatalok általi tevékenységek segítségével annak biztosítása céljából, hogy a gyermekek és a fiatalok társadalmi, állampolgári és kulturális kompetenciákat szerezzenek, és fokozzák kritikus gondolkodásmódjukat az internet használata során.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak a fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos európai politikáról – Mi történt a „Lendületbe hozzuk az európai ifjúságot” című fehér könyv óta? A fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos közös célok megvalósítása a fiatalok aktív európai polgári szerepvállalásának ösztönzése érdekében (COM(2006) 417 végleges, 2006.7.20.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Bizottság fehér könyve: Lendületbe hozzuk az európai ifjúságot (COM(2001) 681 végleges, 2001.11.21.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2002. június 27.) az ifjúságpolitika területén folytatott európai együttműködés keretéről (HL C 168., 2002.7.13., 2–5. o.)

A Tanács állásfoglalása (2003. november 25.) a fiatalok részvételével és a tájékoztatásával kapcsolatos közös célkitűzésekről (HL C 295. 2003.12.5., 6–8. o.)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak az ifjúságot érintő európai szakpolitikákról – Napirenden az európai fiatalokat foglalkoztató kérdések: Az Európai Ifjúsági Paktum végrehajtása és az állampolgári szerepvállalás ösztönzése (COM(2005) 206 végleges, 2005.5.30.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2005. május 24.) „A fiatalok képviseleti demokrácia rendszerében való részvételének növelése” elnevezésű közös célkitűzés végrehajtásáról (HL C 141., 2005.6.10., 3–4. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott állásfoglalás (2005. május 24.) a fiatalok tájékoztatására vonatkozó közös célkitűzések végrehajtásáról (HL C 141., 2005.6.10., 5–6. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak – Polgárközpontú program – Eredményeket Európának (COM(2006) 211 végleges, 2006.5.10.)

utolsó frissítés 23.02.2017

Top