Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013)

Den Europæiske Union har fastlagt en finansiel ramme på 156,8 mio. EUR til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 31. december 2006 - 31. december 2013. Under denne ramme vil der blive ydet støtte til 11 aktioner for at sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse samt for at sikre en effektiv anvendelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013).

RESUMÉ

Med denne afgørelse fastlægges EF-handlingsprogrammet inden for forbrugerpolitik (2007-2013) samt de finansielle rammer, der udgør 156,8 mio. EUR for de 27 EU-medlemsstater.

Handlingsprogrammet 2007-2013 afløser det hidtidige program 2004-2007.

Målet med programmet er at supplere, støtte og overvåge medlemsstaternes politikker og bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt økonomiske og juridiske interesser, samt til at fremme deres ret til information, uddannelse og til at organisere sig med henblik på beskytte deres interesser.

Målet skal forfølges gennem gennemførelse af følgende 2 målsætninger:

  • At sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse, herunder gennem bedre evidens, bedre høring og bedre repræsentation af forbrugernes interesser.
  • At sikre en effektiv anvendelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne, navnlig gennem øget retshåndhævende samarbejde, information, uddannelse og klageadgang.

Der er fastlagt 11 aktioner til gennemførelse af disse 2 målsætninger, bl.a. for målsætning 1 indsamling, udveksling og analyse af data og oplysninger og udvikling af vurderingsredskaber, juridisk og teknisk ekspertise, herunder undersøgelser, seminarer og konferencer samt finansiel støtte til driften af europæiske forbrugerorganisationer.

For så vidt angår målsætning 2 omhandler aktionerne en effektiv anvendelse af Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse gennem en bedre koordinering af overvågning og håndhævelse samt et bedre samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder, overvågning og vurdering af sikkerheden i forbindelse med nonfoodvarer og tjenesteydelser, aktioner for information, rådgivning og klageadgang samt endelig aktioner for forbrugeruddannelse.

Finansiel støtte

Finansiel støtte kan tildeles et offentligt organ eller et nonprofitorgan udpeget ved en gennemsigtig procedure af medlemsstaten eller den berørte kompetente myndighed.

Finansiel støtte som omhandlet i artikel 4 i afgørelse nr. 1926/2006/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 404 af 30. december 2006] kan tildeles højere uddannelsesinstitutioner, studerende og lærere, embedsmænd med ansvar for håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen samt europæiske forbrugerorganisationer.

Årlig arbejdsplan

Programmet 2007-2013 gennemføres på grundlag af et årligt arbejdsprogram, der er tilrettelagt af Kommissionen og i medfør af artikel 10 i afgørelsen godkendt af medlemsstaterne i finansieringsudvalget under forbrugerprogrammet (CFPC). Alle 27 medlemsstater er medlemmer af dette udvalg. EFTA/EØS-landene (Island, Norge og Liechtenstein) bidrager til finansieringen af programmet og deltager i udvalgets møder, men deltager ikke i afstemningen om det årlige program.

Kommissionen sikrer, at programmet evalueres tre år efter dets igangsættelse, dvs. i begyndelsen af 2010, og når det er afsluttet i 2013.

Flere oplysninger om EF-handlingsprogrammet inden for forbrugerpolitik 2007-2013 findes på generaldirektoratet for sundhed og forbrugerbeskyttelses netsted (EN).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1926/2006/EF

31.12.200631.12.2013

-

EUT L 404 af 30.12.2006

Seneste ajourføring: 28.03.2007

Top