Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s alkoholstrategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU’s alkoholstrategi

RESUMÉ AF:

Strategi til støtte for EU-landene i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader — KOM(2006) 625 endelig udg.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den fastlægger en strategi til støtte for EU-landene i deres bestræbelser på at reducere sundhedsmæssige, økonomiske og sociale problemer relateret til et skadeligt og farligt alkoholforbrug.

Strategien fastlægger hovedtemaer, udpeger de forskellige aktionsniveauer og opregner de foranstaltninger, som EU-landene har truffet for at fremme god praksis. Den opfordrer også alle andre interesserede parter til at træffe foranstaltninger for at reducere alkoholrelaterede skader. Europa-Kommissionens indsats har suppleret de nationale strategier på dette område.

HOVEDPUNKTER

Fem prioriteter

 • 1.

  Beskyttelse af unge, børnog ufødte børn — dette omfatter tre specifikke mål:

  • at reducere indtagelse af alkohol blandt mindreårige og nedbringe et skadeligt og farligt alkoholforbrug blandt unge
  • at reducere skaderne for børn i familier med alkoholproblemer
  • at reducere indtagelse af alkohol under graviditet.
 • 2.

  Reduktion af alkoholrelaterede dødsfald og personskader som følge af trafikulykker

 • 3.
  Reduktion af alkoholrelaterede skader blandt voksne og de negative konsekvenser på arbejdspladsen — de specifikke mål er at:
  • reducere alkoholrelaterede kroniske fysiske og psykiske sygdomme
  • reducere antallet af alkoholrelaterede dødsfald
  • informere forbrugerne, således at de kan træffe velovervejede valg
  • bidrage til at reducere alkoholrelaterede skader på arbejdspladsen.
 • 4.

  Information, undervisning og oplysningskampagner — der lægges særlig vægt på indvirkningen af et skadeligt og farligt alkoholforbrug på:

  • det ufødte barn
  • mindreårige forbrugere af alkohol
  • arbejdspræstation og bilkørsel.
 • 5.

  Udvikling og ajourføring af en fælles dokumentation på EU-niveau — indsamling af sammenlignelige oplysninger om en række forhold, herunder:

  • forbrugsniveau
  • drikkevaner
  • alkohols sociale og sundhedsmæssige virkninger.

Støtte til EU-landene

EU’s rolle i denne strategi er at supplere EU-landenes bestræbelser, tilføje en merværdi til deres initiativer og gøre EU-landene i stand til at samarbejde om at løse fælles problemer.

En treårig fælles handlingsplan om at reducere alkoholrelaterede skader, der blev oprettet under EU’s sundhedsprogram, startede i januar 2014. Den har til formål at støtte EU-landenes fremskridt mod de fælles prioriteter på linje med EU’s alkoholstrategi og at hjælpe dem med at håndtere og reducere alkoholrelaterede skader.

Gennemførelse af strategien

 • En rapport fra 2013 konkluderede, at de fleste EU-lande havde ajourført og styrket deres alkoholstrategier i samme retning som EU-strategien.
 • Konklusionerne var, at EU-strategien inden for de fem prioriterede områder havde vist tydelige resultater med hensyn til at støtte EU-landenes bestræbelser.
 • Koordinering og støtte til EU-landene bør styrkes ved at øge synligheden af udvalget for nationale alkoholpolitikker og tiltag og ved at gennemføre en flerårig arbejdsplan.
 • Interesserede parter kan opfordres til at blive engageret i EU’s alkohol- og sundhedsforum.

BAGGRUND

Alkoholpolitik.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En EU-strategi til støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader (KOM(2006) 625 endelig udg. af 24.10.2006)

seneste ajourføring 13.01.2016

Top