ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.331.slv

Uradni list

Evropske unije

C 331

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
12. november 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2011/C 331/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 319, 29.10.2011

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2011/C 331/02

Zadeva C-148/09 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2011 – Kraljevina Belgija proti Deutsche Post AG, DHL International, Evropska komisija (Pritožba — Ničnostna tožba — Državne pomoči — Člen 88(3) ES — Uredba (ES) št. 659/1999 — Odločba o nenasprotovanju — Pojem dvomi — Storitve splošnega gospodarskega pomena)

2

2011/C 331/03

Zadeva C-323/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Interflora Inc, Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited (Znamke — Spletno oglaševanje na podlagi ključnih besed (keyword advertising) — Oglaševalčeva izbira ključne besede, ki ustreza ugledni znamki konkurenta — Direktiva 89/104/EGS — Člen 5(1)(a) in (2) — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 9(1)(a) in (c) — Pogoj za poseg v eno od funkcij znamke — Škodovanje razlikovalnemu učinku ugledne znamke (oslabitev) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda te znamke (parazitstvo))

2

2011/C 331/04

Zadeva C-482/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Budějovický Budvar, národní podnik proti Anheuser-Busch, Inc. (Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 9(1) — Pojem dopustitev — Omejitev kot posledica dopustitve — Začetek teka roka za omejitev — Pogoji, potrebni za začetek teka roka za omejitev — Člen 4(1)(a) — Registracija dveh enakih znamk, ki označujeta enako blago — Funkcije znamke — Poštena sočasna uporaba)

3

2011/C 331/05

Zadeva C-90/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. septembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva o habitatih — Ohranjanje naravnih habitatov — Prostoživeče živalske in rastlinske vrste — Člena 4(4) ter 6(1) in (2) — Določitev prednostnih nalog za posebna ohranitvena območja in njihovo ustrezno varstvo — Neobstoj zagotovitve ustreznega pravnega varstva posebnih ohranitvenih območij na Kanarskih otokih)

4

2011/C 331/06

Združeni zadevi C-244/11 in C-245/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10) proti Bundesrepublik Deutschland (Direktiva 89/552/EGS — Dejavnosti razširjanja televizijskih programskih vsebin — Možnost države članice, da na svojem ozemlju prepove dejavnost izdajatelja televizijskega programa s sedežem v drugi državi članici — Razlog neupoštevanja ideje razumevanja med narodi)

4

2011/C 331/07

Zadeva C-295/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Republika Litva) – Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas proti Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Direktiva 2001/42/ES — Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje — Načrti, v katerih je določena raba majhnih območij na lokalni ravni — Člen 3(3) — Dokumenti, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje na lokalni ravni in v katerih je naveden le en predmet gospodarske dejavnosti — Presoja na podlagi Direktive 2001/42/ES, ki jo nacionalno pravo izključuje — Diskrecijska pravica držav članic — Člen 3(5) — Povezava z Direktivo 85/337/EGS — Člen 11(1) in (2) Direktive 2001/42/ES)

5

2011/C 331/08

Zadeva C-426/10 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. septembra 2011 – Bell & Ross BV proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Klockgrossisten i Norden AB (Pritožba — Podpisan izvirnik tožbe, ki je bil vložen po izteku roka — Popravljiva napaka)

6

2011/C 331/09

Zadeva C-397/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Bíróság (Madžarska) 27. julija 2011 – Erika Jőrös proti Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Zadeva C-415/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Mercantil de Barcelona (Španija) 8. avgusta 2011 – Mohamed Aziz proti Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

7

2011/C 331/11

Zadeva C-418/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Innsbruck (Avstrija) 10. avgusta 2011 – TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Zadeva C-425/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemčija) 16. avgusta 2011 – Katja Ettwein proti Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Zadeva C-429/11 P: Pritožba, ki jo je 18. avgusta 2011 vložila Gosselin Group NV, nekdanja Gosselin World Wide Moving NV, zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v združenih zadevah T-208/08 in T-209/08 – Gosselin Group NV in Stichting Administratiekantoor Portielje proti Evropski komisiji

8

2011/C 331/14

Zadeva C-434/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Alba – Secția comercială și de contencios administrativ (Romunija) 22. avgusta 2011 – Corpul Național al Polițiștilor, kot zastopnik interesov svojih članov, pripadnikov policijske enote v Albi, proti Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) in Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

9

2011/C 331/15

Zadeva C-436/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 26. avgusta 2011 – Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer proti Iberia Líneas Aéreas de España SA

10

2011/C 331/16

Zadeva C-437/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 26. avgusta 2011 – Ekkerhard Schauß proti Transportes Aéreos Portugueses SA

10

2011/C 331/17

Zadeva C-440/11 P: Pritožba, ki jo je 26. avgusta 2011 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v združenih zadevah T-208/08 in T-209/08, Gosselin Group NV in Stichting Administratiekantoor Portielje proti Evropski komisiji

10

2011/C 331/18

Zadeva C-441/11 P: Pritožba, ki jo je 26. avgusta 2011 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v zadevi T-210/08, Verhuizingen Coppens NV proti Evropski komisiji

11

2011/C 331/19

Zadeva C-454/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 1. septembra 2011 – Gunārs Pusts proti Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Zadeva C-456/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Bremen (Nemčija) 2. septembra 2011 – Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG proti Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Zadeva C-462/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Dâmbovița – Secția civilă (Romunija) 5. septembra 2011 – Victor Cozman proti Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Zadeva C-469/11 P: Pritožba, ki jo je 14. septembra 2011 vložila Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2011 v zadevi T-409/09, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji

13

2011/C 331/23

Zadeva C-470/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 14. septembra 2011 – SIA Garkalns proti Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Zadeva C-471/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 14. septembra 2011 – SIA Cido Grupa proti Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Splošno sodišče

2011/C 331/25

Zadeva T-30/03 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – 3F proti Komisiji (Državne pomoči — Davčne ugodnosti, ki so jih odobrili danski organi — Mornarji, zaposleni na krovu ladij, ki so vpisane v danski mednarodni register — Odločba Komisije o nenasprotovanju — Ničnostna tožba — Resne težave)

15

2011/C 331/26

Zadeva T-199/04: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – Gul Ahmed Textile Mills proti Svetu (Damping — Uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Pakistana — Škoda — Vzročna zveza)

15

2011/C 331/27

Zadeva T-352/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2011 – Grčija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Odhodki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Posebni ukrepi za določene kmetijske pridelke v korist manjših otokov Egejskega morja — Sadje in zelenjava — Surovi tobak — Ovčje in kozje meso — Nespoštovanje plačilnih rokov — Sorazmernost — Povečanje pavšalnega popravka v primeru ponovne neizpolnitve obveznosti)

16

2011/C 331/28

Zadeva T-4/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Poljska proti Komisiji (Kmetijstvo — Akt o pristopu iz leta 2003 — Uredba (ES) št. 1260/2001 — Uredba (ES) št. 1686/2005 — Uredba (ES) št. 1193/2009 — Tržno leto 2004/2005 — Dodatna dajatev — Določitev dveh koeficientov — Pristojnost — Pravna podlaga — Pooblastitvena določba — Obveznost obrazložitve — Spoštovanje bistvenih postopkovnih določb)

16

2011/C 331/29

Zadeva T-442/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Ryanair proti Komisiji (Državne pomoči — Letalski sektor — Pomoči, ki so jih italijanski organi dodelili družbam Alitalia, Air One in Meridiana — Tožba zaradi nedelovanja — Neoblikovanje stališča Komisije — Obveznost ukrepanja)

16

2011/C 331/30

Zadeva T-479/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – adidas proti UUNT – Patrick Holding (Predstavitev čevlja z dvema črtama) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja čevelj z dvema stranskima črtama — Prejšnja nacionalna znamka, ki predstavlja čevelj s tremi stranskimi črtami — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj utemeljitve prejšnje pravice — Neobstoj prevoda bistvenih elementov, s katerimi je utemeljena registracija prejšnje znamke — Pravila 16(3), 17(2) in 20(2) Uredbe (ES) št. 2868/95)

17

2011/C 331/31

Zadeva T-581/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – Perusahaan Otomobil Nasional proti UUNT – Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti PM PROTON MOTOR — Prejšnje besedne in figurativne nacionalne znamke, znamke Beneluksa in znamke Skupnosti PROTON — Relativni razlogi za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti proizvodov in storitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe št. 207/2009))

17

2011/C 331/32

Zadeva T-207/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – El Jirari Bouzekri proti UUNT – Nike International (NC NICKOL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti NC NICKOL — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti NIKE — Relativni razlogi za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti med znakoma — Člen 8(5) Uredbe št. 40/94)

18

2011/C 331/33

Zadeva T-415/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – New Yorker SHK Jeans proti UUNT – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti FISHBONE — Prejšnja nacionalna figurativna znamka FISHBONE BEACHWEAR — Relativni razlog za zavrnitev — Delna zavrnitev registracije — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Upoštevanje dodatnih dokazov — Obrazložitev — Dokaz resne in dejanske uporabe — Verjetnost zmede — Člen 42(2) in (3) in člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 22(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 2868/95 — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 — Člen 15(1), prvi pododstavek, in člen 15(1), drugi pododstavek, (a) ter člen 42(2), (3) in (5) Uredbe št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

18

2011/C 331/34

Zadeva T-107/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Procter & Gamble Manufacturing Cologne proti UUNT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (Znamka skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti NATURAVIVA — Prejšnja besedna znamka Skupnosti VIVA — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 — Nepodobnost znakov)

19

2011/C 331/35

Zadeva T-150/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Telefónica O2 Germany proti UUNT (LOOPIA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti LOOPIA — Prejšnji besedni znamki Skupnosti LOOP in LOOPY — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

19

2011/C 331/36

Zadeva T-356/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2011 – Nike International proti UUNT – Deichmann (VICTORY RED) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti VICTORY RED — Prejšnji mednarodna in nacionalna besedna znamka Victory — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

19

2011/C 331/37

Zadeva T-403/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – Brighton Collectibles proti UUNT – Felmar (BRIGHTON) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BRIGHTON — Nacionalne besedne in figurativne znamke BRIGHTON in drugi prejšnji znaki BRIGHTON — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (2)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009)

20

2011/C 331/38

Zadeva T-224/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2011 – CEVA proti Komisiji (Ničnostna tožba — Posebni program za raziskave in tehnološki razvoj na področju Energije, okolja in trajnostnega razvoja — Projekt Protop — Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev — Zahtevek za vračilo predujmov, plačanih pri izvršitvi pogodbe o financiranju raziskav — Oddaja naročil podizvajalcem — Opomin — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

20

2011/C 331/39

Zadeva T-84/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Regione Puglia proti Komisiji (Ničnostna tožba — ESRR — Odločba o znižanju finančne pomoči — Regionalna enota — Neobstoj posamičnega zadevanja — Nedopustnost)

20

2011/C 331/40

Zadeva T-223/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Regione Puglia proti Komisiji (ESRR — Znižanje finančne pomoči — Umik izpodbijanega opomina — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)

21

2011/C 331/41

Zadeva T-239/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Italija proti Komisiji (ESRR — Znižanje finančne pomoči — Umik izpodbijanega opomina — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)

21

2011/C 331/42

Zadeva T-397/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2011 – ara proti UUNT – Allrounder (A) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Nespoštovanje roka za predložitev pritožbenih razlogov pri odboru za pritožbe — Odločba odbora za pritožbe o zavrnitvi zahteve za vrnitev v prejšnje stanje — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

21

2011/C 331/43

Zadeva T-597/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2011 – Biodes proti UUNT – Manasul Internacional (BIESUL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Razveljavitev odločbe odbora za pritožbe — Tožba, ki nima več predmeta spora — Ustavitev postopka)

22

2011/C 331/44

Zadeva T-598/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2011 – Biodes proti UUNT – Manasul Internacional (LINEASUL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Razveljavitev odločbe odbora za pritožbe — Tožba, ki nima več predmeta spora — Ustavitev postopka)

22

2011/C 331/45

Zadeva T-335/11: Tožba, vložena 23. junija 2011 – Bolgarija proti Komisiji

22

2011/C 331/46

Zadeva T-460/11: Tožba, vložena 19. avgusta 2011 – Scandic Distilleries proti UUNT – Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Zadeva T-466/11: Tožba, vložena 23. avgusta 2011 – Ellinika Nafpigeia in 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung proti Komisiji

24

2011/C 331/48

Zadeva T-483/11: Tožba, vložena 5. septembra 2011 – Sepro Europe proti Komisiji

25

2011/C 331/49

Zadeva T-485/11: Tožba, vložena 12. septembra 2011 – Akzo Nobel in Akcros Chemicals proti Komisiji

25

2011/C 331/50

Zadeva T-488/11: Tožba, vložena 9. septembra 2011 – Sarc proti Komisiji

26

2011/C 331/51

Zadeva T-490/11: Tožba, vložena 15. septembra 2011 – Bena Properties proti Svetu

26

2011/C 331/52

Zadeva T-491/11 P: Pritožba, ki jo je 19. septembra 2011 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 30. junija 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-14/10

27

2011/C 331/53

Zadeva T-494/11: Tožba, vložena 16. septembra 2011 – Missir Mamachi di Lusingano in drugi proti Komisiji

27

2011/C 331/54

Zadeva T-210/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Condé proti Svetu

28

2011/C 331/55

Zadeva T-295/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Camara proti Svetu

28

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/1


2011/C 331/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 319, 29.10.2011

Prejšnje objave

UL C 311, 22.10.2011

UL C 305, 15.10.2011

UL C 298, 8.10.2011

UL C 290, 1.10.2011

UL C 282, 24.9.2011

UL C 269, 10.9.2011

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2011 – Kraljevina Belgija proti Deutsche Post AG, DHL International, Evropska komisija

(Zadeva C-148/09 P) (1)

(Pritožba - Ničnostna tožba - Državne pomoči - Člen 88(3) ES - Uredba (ES) št. 659/1999 - Odločba o nenasprotovanju - Pojem „dvomi“ - Storitve splošnega gospodarskega pomena)

2011/C 331/02

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Kraljevina Belgija (zastopniki: C. Pochet, T. Materne, zastopnika, J. Meyers, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Deutsche Post AG (zastopnika: T. Lübbig in J. Sedemund, odvetnika), DHL International (zastopnika: T. Lübbig in J. Sedemund, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: B. Martenczuk in D. Grespan, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 10. februarja 2009 v zadevi Deutsche Post AG in DHL International proti Komisiji (T-388/03), s katero je to sodišče razglasilo Odločbo Komisije C(2003) 2508 konč. z dne 23. julija 2003, da po postopku predhodnega preverjanja, predvidenega v členu 88(3) ES, ne bo nasprotovala več ukrepom belgijskih organov v korist La Poste SA, za nično – Nadomestilo neto stroškov za storitve splošnega gospodarskega pomena – Napačna opredelitev nekaterih okoliščin kot indicev o resnih težavah, zaradi katerih je nujno uvesti formalni postopek preiskave – Upoštevanje nedopustnih razlogov – Kršitev načela pravne varnosti.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Kraljevini Belgiji in Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 167, 18.7.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Interflora Inc, Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

(Zadeva C-323/09) (1)

(Znamke - Spletno oglaševanje na podlagi ključnih besed („keyword advertising“) - Oglaševalčeva izbira ključne besede, ki ustreza ugledni znamki konkurenta - Direktiva 89/104/EGS - Člen 5(1)(a) in (2) - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 9(1)(a) in (c) - Pogoj za poseg v eno od funkcij znamke - Škodovanje razlikovalnemu učinku ugledne znamke („oslabitev“) - Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda te znamke („parazitstvo“))

2011/C 331/03

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Interflora Inc, Interflora British Unit

Toženi stranki: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Razlaga členov 5(1)(a) in 5(2) Direktive 89/104/EGS: Prva direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL L 40, str. 1), člena 9(1)(a) in (c) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1) ter členov 12(1), 13(1) in 14(1) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu („Direktiva o elektronskem poslovanju“) (UL L 178, str. 1) – Pojem „uporaba“ znamke – Trgovčev vpis znaka, ki je enak znamki, pri ponudniku storitev, ki upravlja internetni iskalnik, tako da se na zaslonu po vpisu navedenega znaka kot iskalnega niza samodejno izpiše internetna povezava do trgovčeve spletne strani, na kateri so ponujeni enaki proizvodi in storitve kot tisti, ki so označeni z znamko („AdWords“) – Storitev dostave cvetja

Izrek

1.

Člen 5(1)(a) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) in člen 9(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico preprečiti konkurentu, da prek ključne besede, ki je enaka tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje svoje proizvode ali storitve, ki so enake tistim, za katere je registrirana ta znamka, če taka uporaba lahko pomeni poseg v eno od funkcij znamke. Taka uporaba:

posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na označbo izvora, kadar oglas, ki se prikaže na podlagi uporabe te ključne besede, uporabniku spleta, ki je običajno obveščen in razumno pozoren, ne omogoča ali le omejeno omogoča, da ugotovi, ali proizvodi, na katere se nanaša oglas, izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretje osebe;

v okviru storitve referenciranja, ki ima take značilnosti kot tista iz postopka v glavni stvari, ne posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na oglaševanje, in

posega v investicijsko funkcijo znamke, če bistveno ovira imetnika znamke pri uporabi te znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.

2.

Člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 je treba razlagati tako, da ima imetnik ugledne znamke pravico, da konkurentu prepreči oglaševanje na podlagi ključne besede, ki ustreza tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, če konkurent s tem neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke (parazitstvo) ali če navedeni oglas škoduje temu razlikovalnemu učinku (oslabitev) ali ugledu (očrnitev).

Oglas, ki se prikaže na podlagi uporabe te ključne besede, škoduje razlikovalnemu učinku ugledne znamke (oslabitev) zlasti, če prispeva k spremembi te znamke v splošen izraz.

Imetnik ugledne znamke pa nima pravice preprečiti, med drugim, oglasov, ki se prikažejo na podlagi uporabe ključnih besed, ki ustrezajo tej znamki, in v katerih so predstavljeni – ne da bi bili v njih ponujeni le ponaredki proizvodov ali storitev imetnika znamke, ne da bi povzročali oslabitev ali očrnitev in ne da bi posegali v funkcije ugledne znamke – proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode ali storitve imetnika te znamke.


(1)  UL C 282, 21.11.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Budějovický Budvar, národní podnik proti Anheuser-Busch, Inc.

(Zadeva C-482/09) (1)

(Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člen 9(1) - Pojem „dopustitev“ - Omejitev kot posledica dopustitve - Začetek teka roka za omejitev - Pogoji, potrebni za začetek teka roka za omejitev - Člen 4(1)(a) - Registracija dveh enakih znamk, ki označujeta enako blago - Funkcije znamke - Poštena sočasna uporaba)

2011/C 331/04

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Budějovický Budvar, národní podnik

Tožena stranka: Anheuser-Busch, Inc.

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Razlaga členov 4(1)(a) in 9(1) Direktive 89/104/EGS: Prva Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1) – Omejitev kot posledica dopustitve – Pojem „dopustitev“ – Pojem Skupnosti? – Možnost uporabe nacionalnega prava na tem področju, vključno s pravili v zvezi s pošteno sočasno uporabo dveh enakih znamk

Izrek

1.

Dopustitev v smislu člena 9(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je pojem prava Unije in ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke dopustil dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo s strani tretje osebe poznejše znamke, enake znamki imetnika, za katero je že dolgo vedel, če ni imel možnosti tej uporabi nasprotovati.

2.

Registracija prejšnje znamke v zadevni državi članici ni potreben pogoj za začetek teka roka za omejitev iz člena 9(1) Direktive 89/104. Pogoji, potrebni za začetek teka roka za omejitev kot posledico dopustitve, ki jih mora preveriti nacionalno sodišče, so, prvič, registracija poznejše znamke v zadevni državi članici, drugič, dejstvo, da je bila ta znamka registrirana v dobri veri, tretjič, uporaba poznejše znamke s strani njenega imetnika v državi članici, v kateri je bila registrirana, in, četrtič, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za registracijo poznejše znamke in njeno uporabo po registraciji.

3.

Člen 4(1)(a) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da imetnik prejšnje znamke pri dolgotrajni pošteni sočasni uporabi dveh enakih znamk ne more doseči ugotovitve ničnosti poznejše znamke, ki označuje enako blago, če v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, ta uporaba ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistveno funkcijo znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve.


(1)  UL C 24, 30.1.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/4


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. septembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-90/10) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva o „habitatih“ - Ohranjanje naravnih habitatov - Prostoživeče živalske in rastlinske vrste - Člena 4(4) ter 6(1) in (2) - Določitev prednostnih nalog za posebna ohranitvena območja in njihovo ustrezno varstvo - Neobstoj zagotovitve ustreznega pravnega varstva posebnih ohranitvenih območij na Kanarskih otokih)

2011/C 331/05

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. Pardo Quintillán in D. Recchia, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: F. Díez Moreno, zastopnik)

Intervenient v podporo toženi stranki: Republika Finska (zastopnik: M. Pere, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 4(4) ter 6(1) in (2) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102) – Območja, pomembna za Skupnost – Ohranitveni ukrepi – Makaronezijska biogeografska regija

Izrek

1.

Kraljevina Španija s tem, da

v skladu s členom 4(4) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ni določila prednostnih nalog za posebna ohranitvena območja, ki ustrezajo območjem, pomembnim za Skupnost, makaronezijske biogeografske regije na španskem ozemlju, opredeljenim v Odločbi Komisije 2002/11/ES z dne 28. decembra 2001 o sprejetju seznama območij, pomembnih za Skupnost, za makaronezijsko biogeografsko regijo na podlagi Direktive Sveta 92/43/EGS; in

v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive št. 92/43 ni sprejela niti izvajala ustreznih ohranitvenih ukrepov in sistema varstva, ki preprečuje slabšanje stanja habitatov in pomembno vznemirjanje vrst, ki zagotavlja pravno varstvo posebnih ohranitvenih območij, ki pokrivajo območja, navedena v Odločbi št. 2002/11, na španskem ozemlju, ni izpolnila obveznosti iz zgoraj navedenih določb navedene direktive.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

3.

Republika Finska nosi svoje stroške.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/4


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10) proti Bundesrepublik Deutschland

(Združeni zadevi C-244/11 in C-245/10) (1)

(Direktiva 89/552/EGS - Dejavnosti razširjanja televizijskih programskih vsebin - Možnost države članice, da na svojem ozemlju prepove dejavnost izdajatelja televizijskega programa s sedežem v drugi državi članici - Razlog neupoštevanja ideje razumevanja med narodi)

2011/C 331/06

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Bundesverwaltungsgericht – Razlaga členov 2a in 22a Direktive Sveta z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL 1989, L 298, str. 23), kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES z dne 30. junija 1997 (UL 1997, L 202, str. 60) – Prepoved dejavnosti zaradi neupoštevanja ideje razumevanja med narodi, ki jo organi države članice očitajo izdajatelju televizijskih programov druge države članice – Izključitev pristojnosti države članice, da na svojem ozemlju ne omogoča sprejemanja televizijskih oddaj iz drugih držav članic iz razlogov, ki spadajo na področja, ki so usklajena z Direktivo 89/552/EGS – Upoštevanje neupoštevanja ideje razumevanja med narodi kot razlog za prepoved, ki spada na področja, ki so usklajena s to direktiva.

Izrek

Člen 22a Direktive Sveta z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (89/552/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES z dne 30. junija 1997, je treba razlagati tako, da je dejansko stanje, kot je to v postopku v glavni stvari, ki ga ureja nacionalno pravo, ki prepoveduje neupoštevanje ideje razumevanja med narodi, treba šteti za vključeno v pojem „spodbujanje k sovraštvu na podlagi rase, spola, veroizpovedi ali narodnosti“. Ta člen ne preprečuje, da država članica z uporabo splošne zakonodaje, kot je zakon o društvih (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) z dne 5. avgusta 1964, kakor je bil spremenjen s členom 6 zakona z dne 21. decembra 2007, sprejme ukrepe zoper izdajatelja televizijskih programov, ki ima sedež v drugi državi članici, ker se z dejavnostmi in cilji tega izdajatelja krši prepoved neupoštevanja ideje razumevanja med narodi, če ti ukrepi ne preprečujejo – kar mora presoditi nacionalno sodišče – prenašanja v pravem pomenu besede na ozemlju države članice, ki sprejema televizijske programske vsebine, ki jih iz druge države članice predvaja navedeni izdajatelj.


(1)  UL C 234, 28.8.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Republika Litva) – Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas proti Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Zadeva C-295/10) (1)

(Direktiva 2001/42/ES - Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje - Načrti, v katerih je določena raba majhnih območij na lokalni ravni - Člen 3(3) - Dokumenti, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje na lokalni ravni in v katerih je naveden le en predmet gospodarske dejavnosti - Presoja na podlagi Direktive 2001/42/ES, ki jo nacionalno pravo izključuje - Diskrecijska pravica držav članic - Člen 3(5) - Povezava z Direktivo 85/337/EGS - Člen 11(1) in (2) Direktive 2001/42/ES)

2011/C 331/07

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas

Tožene stranke: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Ob udeležbi: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Razlaga členov 3 in 11 Direktive 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, str. 30) in Direktive Sveta 85/337 z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 175, str. 40) – Zahteva za izvedbo presoje na podlagi Direktive 2001/42/ES ali ne, potem ko je bila izvedena presoja na podlagi Direktive 85/337/EGS – Nacionalna zakonodaja, ki določa, da ni treba opraviti strateške presoje vpliva na okolje za dokumente prostorskega načrtovanja, ki zadevajo lokalno raven, če predvidevajo le en predmet gospodarske dejavnosti

Izrek

1.

Člen 3(5) Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje v povezavi s členom 3(3) te direktive je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki na tako splošen način in brez preverjanja vsakega primera posebej določa, da se presoja na podlagi te direktive ne izvede, če se načrti, ki določajo uporabo majhnih območij na lokalni ravni, nanašajo le na en predmet gospodarske dejavnosti.

2.

Člen 11(1) in (2) Direktive 2001/42 je treba razlagati tako, da to, da je bila izvedena okoljska presoja na podlagi Direktive 85/337/EGS Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/11/ES Sveta z dne 3. marca 1997, ne pomeni, da ni treba izvesti take presoje na podlagi Direktive 2001/42. Predložitveno sodišče pa mora presoditi, ali se presoja, ki je bila izvedena na podlagi Direktive 85/337, kakor je bila spremenjena, lahko šteje za skupni ali usklajeni postopek in ali ta presoja zajema že vse zahteve iz Direktive 2001/42. Če se izkaže, da je to tako, ni več treba izvesti nove presoje na podlagi zadnje direktive.

3.

Člen 11(2) Direktive 2001/42 je treba razlagati tako, da državam članicam ne nalaga, da v svojih nacionalnih pravnih redih predvidijo usklajene ali skupne postopke, ki zadostijo zahtevam Direktive 2001/42 in Direktive 85/337, kakor je bila spremenjena.


(1)  UL C 221, 14.8.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/6


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. septembra 2011 – Bell & Ross BV proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Klockgrossisten i Norden AB

(Zadeva C-426/10 P) (1)

(Pritožba - Podpisan izvirnik tožbe, ki je bil vložen po izteku roka - Popravljiva napaka)

2011/C 331/08

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Bell & Ross BV (zastopnik: S. Guerlain, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik), Klockgrossisten i Norden AB

Predmet

Pritožba zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 18. junija 2010 v zadevi Bell & Ross proti UUNT – Klockgrossisten i Norden (T-51/10), s katerim je Splošno sodišče zavrglo tožbo zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. oktobra 2009 (zadeva R 1267/2008-3), ki se nanaša na postopek za ugotovitev ničnosti med družbama Klockgrossisten i Norden AB in Bell & Ross BV – Podpisan izvirnik tožbe, ki je bil vložen po izteku roka – Pojma „opravičljive zmote“ in „nepredvidenih okoliščin“ – Načeli zaupanja v pravo in sorazmernosti – Očitna nedopustnost

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Bell & Ross BV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 346, 18.12.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Bíróság (Madžarska) 27. julija 2011 – Erika Jőrös proti Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Zadeva C-397/11)

2011/C 331/09

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Erika Jőrös

Tožena stranka: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je v skladu s členom 7(1) Direktive 93/13/EGS (1) ravnanje nacionalnega sodnika, ki brez predlogov strank pazi na ničnost splošnih pogojev pogodbe iz tega postopka, za katere meni, da so nedovoljeni?

2.

Ali mora sodnik ravnati v skladu z navedenim v prvem vprašanju tudi v primeru spora, ki ga je sprožil potrošnik, čeprav za ugotovitev ničnosti nedovoljenih splošnih pogojev pogodbe ni pristojno okrajno sodišče, ampak višje sodišče, če je oškodovana stranka vložila tožbo s sklicevanjem na ničnostne razloge?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali lahko nacionalni sodnik tudi v pritožbenem postopku pazi na nedovoljenost splošnih pogojev pogodbe, če v postopku na prvi stopnji to preverjanje ni bilo opravljeno ter v skladu z nacionalno zakonodajo v postopku s pritožbo načeloma ni dovoljeno navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov?


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Mercantil de Barcelona (Španija) 8. avgusta 2011 – Mohamed Aziz proti Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

(Zadeva C-415/11)

2011/C 331/10

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Mercantil de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Mohamed Aziz

Tožena stranka: Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali sistem izvrševanja sodnih naslovov na stvareh, ki so predmet hipoteke ali zastave, kot ga določajo člen 695 in naslednji zakona o pravdnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), s svojimi omejitvami glede na pritožbene razloge, ki jih predvideva španska postopkovna ureditev, pomeni jasno omejitev varstva potrošnika, saj stvarno in formalno predpostavlja jasno omejitev potrošnikove pravice do sprožitve postopka in drugega pravnega sredstva, ki zagotavlja dejansko varstvo njegovih pravic?

2.

Sodišče Evropske unije se zaprosi, da razloži pojem nesorazmernosti, glede na:

(a)

možnost predčasne zapadlosti kredita v dolgoročnih pogodbah – v tem primeru 33 let – zaradi neizpolnjevanja obveznosti v zelo omejenem in konkretnem obdobju;

(b)

določitev višine zamudnih obresti – v tem primeru obresti presegajo 18 % – ki ne ustreza merilom za določitev višine zamudnih obresti v drugih potrošniških pogodbah (potrošniški krediti) in bi se na drugih področjih sklepanja potrošniških pogodb lahko štela za nedovoljeno in ki, kljub temu, pri nepremičninskih pogodbah ni jasno pravno opredeljena celo v primerih, v katerih se uporablja ne samo za zapadle obroke, ampak tudi za ves znesek neplačanih obrokov zaradi predčasne zapadlosti;

(c)

določitev mehanizmov za izračun in določitev višine spremenljivih obresti, rednih in zamudnih, ki jih posojilodajalec določi enostransko, v povezavi z možnostjo sodne izvršbe na podlagi hipoteke, ki dolžniku preprečujejo, da bi ugovarjal izračunu višine dolga v samem izvršilnem postopku, pri čemer je prisiljen sprožiti ugotovitveni postopek, s tem da bo ob razglasitvi sodbe izvršba že končana ali pa bo dolžnik zagotovo izgubil stvar, ki je predmet hipoteke ali jamstva, kar je bistvenega pomena v primerih, kadar je kredit namenjen nakupu stanovanja, medtem ko se z izvršbo na podlagi hipoteke zahteva izpraznitev nepremičnine.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Innsbruck (Avstrija) 10. avgusta 2011 – TEXDATA Software GmbH

(Zadeva C-418/11)

2011/C 331/11

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Innsbruck

Stranka v postopku v glavni stvari

Vlagateljica pravnega sredstva: TEXDATA Software GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Unije v veljavni različici, zlasti

1.

svoboda ustanavljanja iz členov 49 PDEU in 54 PDEU;

2.

splošno pravno načelo (člen 6(3) PEU) učinkovitega pravnega varstva (načelo učinkovitosti);

3.

načelo kontradiktornosti na podlagi člena 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 6(1) PEU) in člena 6, drugi odstavek, EKČP (člen 6(1) PEU);

4.

načelo non bis in idem iz člena 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ali

5.

določbe o sankcijah v postopku objave na podlagi člena 6 Direktive 68/151/EGS (1), člena 60a Direktive 78/660/EGS (2) in člena 38(6) Direktive 83/349/EGS (3),

nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki ob prekoračitvi zakonsko določenega devetmesečnega roka za pripravo in objavo letnih računovodskih izkazov v razmerju do pristojnega sodišča, ki vodi register družb (registrskega) sodišča

brez možnosti predhodne izjave glede obstoja obveznosti objave in morebitnih ovir, zlasti brez predhodnega preizkusa, ali so bili letni računovodski izkazi že predloženi registrskemu sodišču glavne poslovne enote, in

brez predhodnega izrecnega poziva družbi ali organom, pooblaščenim za zastopanje, naj izpolnijo svojo obveznost objave,

zahteva, da registrsko sodišče družbi in vsakemu od organov, pooblaščenih za zastopanje, če ni nasprotnih dokazov, takoj naloži minimalno denarno kazen 700 EUR, ob domnevi, da so družba in njeni organi krivdno opustili objavo, in ob nadaljnji vsakokratni dvomesečni zamudi zahteva, da se družbi in vsakemu od organov, pooblaščenih za zastopanje, tudi če ni nasprotnih dokazov, takoj naložijo nadaljnje minimalne denarne kazni 700 EUR, ob domnevi, da so družba in njeni organi krivdno opustili objavo?


(1)  Prva direktiva Sveta z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (68/151/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 3).

(2)  Četrta direktiva Sveta z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (78/660/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 21), kakor je bila spremenjena (UL L 224, 16.8.2006).

(3)  Sedma direktiva Sveta z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (83/349/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 58).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemčija) 16. avgusta 2011 – Katja Ettwein proti Finanzamt Konstanz

(Zadeva C-425/11)

2011/C 331/12

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Katja Ettwein

Tožena stranka: Finanzamt Konstanz

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb z dne 21. junija 1999 (1) (BGBl. II 2001, str. 810 in naslednje), ki ga je 2. septembra 2001 državni zbor (Bundestag) sprejel kot zakon (BGBl. II 2001, str. 810) in ki velja od 1. junija 2002 (FZA oziroma sporazum o prostem pretoku oseb), zlasti njegove člene 1, 2, 11, 16 in 21 ter člene 9, 13 in 15 Priloge I k temu sporazumu, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da se zakoncema, ki živita v Švici in ki morata v Zvezni republiki Nemčiji plačati dohodnino od vseh obdavčljivih dohodkov, ne priznava skupna odmera dohodnine ob uporabi sistema „delitve“ („splitting“)?


(1)  Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 41, str. 407).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/8


Pritožba, ki jo je 18. avgusta 2011 vložila Gosselin Group NV, nekdanja Gosselin World Wide Moving NV, zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v združenih zadevah T-208/08 in T-209/08 – Gosselin Group NV in Stichting Administratiekantoor Portielje proti Evropski komisiji

(Zadeva C-429/11 P)

2011/C 331/13

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Pritožnica: Gosselin Group NV, nekdanja Gosselin World Wide Moving NV (zastopnika: F. Wijckmans in H. Burez, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija in Stichting Administratiekantoor Portielje

Predlogi pritožnice

Pritožnica Sodišču predlaga:

(i) razveljavitev sodbe (1) v delu, v katerem Splošno sodišče meni, da zadevna ravnanja že po svoji naravi omejujejo konkurenco, ne da bi bilo treba dokazati protikonkurenčne učinke, in (ii) razglasitev ničnosti odločbe (2) (kakor je bila spremenjena in v delu, v katerem se uporablja za pritožnico), ker v njej ni dokazov o konkurenčnopravnih učinkih praks, glede katerih je bila ugotovljena odgovornost pritožnice;

podredno, (i) razveljavitev sodbe v delu, v katerem Splošno sodišče meni, da se je lahko Komisija izjemoma oprla na drugi alternativni pogoj iz točke 53 Smernic o konceptu vpliva na trgovino (3), ne da bi izrecno omejila trg v smislu točke 53 teh smernic, in (ii) razglasitev ničnosti odločbe (kakor je bila spremenjena in v delu, v katerem se uporablja za pritožnico), ker Komisija v njej ni pravno zadostno dokazala, da prakse znatno vplivajo na trgovino.

podredno, (i) razveljavitev sodbe v delu, v katerem Splošno sodišče meni, da Komisiji niti pri presoji teže kršitve niti pri olajševalnih okoliščinah ni treba upoštevati, da pritožnica ni sodelovala pri pisnih sporazumih o cenah in na sestankih, ter (ii) razglasitev ničnosti odločbe (kakor je bila spremenjena in v delu, v katerem se uporablja za pritožnico) iz istih razlogov.

podredno, (i) razveljavitev sodbe v delu, v katerem je ob napotitvi zlasti na minimalni prag 15 % uporabljena 17-odstotna stopnja upoštevnih prodaj, ne da bi bilo upoštevanih vseh 30 relevantnih okoliščin, in (ii) razglasitev ničnosti odločbe (kakor je bila spremenjena in v delu, v katerem se uporablja za pritožnico) iz istih razlogov.

podredno, (i) razveljavitev sodbe v delu, v katerem je ugotovljeno, da udeležba pritožnice v obdobju od 31. januarja 1992 do 30. oktobra 1993 ni zastarala, (ii) razglasitev ničnosti odločbe (kakor je bila spremenjena in v delu, v katerem se uporablja za pritožnico) v delu, v katerem je pritožnici naložena globa, izračunana na podlagi njene udeležbe med 31. januarjem 1992 in 30. oktobrom 1993, in (iii) ustrezno zmanjšanje globe.

naložitev plačila stroškov Evropski komisiji v skladu s členom 69(2) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Gosselin Group NV v utemeljitev predlogov navaja, da je Splošno sodišče kršilo pravo Unije s tem, da je elemente dejanskega stanja (lažne predračune in provizije), ki jih je ugotovilo, pravno napačno opredelilo za sporazume o cenah in prakse o razdelitvi trga; vsekakor je sodba glede tega pomanjkljivo obrazložena.

Družba Gosselin Group NV podredno trdi, da je Splošno sodišče:

pri presoji, ali zadevne prakse znatno vplivajo na trgovino, kršilo pravilo, da mora Komisija spoštovati svoje smernice;

v okviru določitve globe pri presoji, ali obstajajo olajševalne okoliščine, kršilo načelo osebne narave odgovornosti in pravilo, da mora Komisija spoštovati svoje smernice;

pri določitvi osnovnega zneska globe kršilo obveznost obrazložitve, načelo osebne narave odgovornosti in pravilo, da mora Komisija spoštovati svoje smernice. V prvem delu trdi, da je Splošno sodišče napačno razsodilo, da se Komisija lahko sklicuje na točko 23 smernic o načinu določanja glob (4). V drugem delu očita, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, ko je izhajalo iz obstoja minimalne stopnje v višini 15 % prodaj, ki je načeloma najnižja izhodiščna vrednost za globo za resne omejitve konkurence. V tretjem delu uveljavlja, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, ko je trdilo, da je 17-odstotna stopnja enaka ali skoraj enaka 15-odstotni stopnji, in iz tega izpeljalo, da ni treba upoštevati vseh relevantnih okoliščin;

kršilo člen 25 Uredbe št. 1/2003 (5) s tem, ko je razsodilo, da udeležba družbe Gosselin Group NV pri zadevnih praksah od 31. novembra 1992 do 30. oktobra 1993 ni zastarala.


(1)  Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v združenih zadevah Gosselin Group NV in Stichting Administratiekantoor Portielje proti Evropski komisiji (T-208/08 in T-209/08, v nadaljevanju: sodba).

(2)  Odločba Komisije C(2008) 926 konč. z dne 11. marca 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/38.543 – Mednarodne selitvene storitve) (v nadaljevanju: odločba).

(3)  Smernice o konceptu vpliva na trgovino iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL 2004, C 101, str. 81).

(4)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Alba – Secția comercială și de contencios administrativ (Romunija) 22. avgusta 2011 – Corpul Național al Polițiștilor, kot zastopnik interesov svojih članov, pripadnikov policijske enote v Albi, proti Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) in Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

(Zadeva C-434/11)

2011/C 331/14

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Alba

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Corpul Național al Polițiștilor, kot zastopnik interesov svojih članov, pripadnikov policijske enote v Albi

Tožene stranke: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) in Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe členov 17(1), 20 in 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo znižanju plač, kakršno je uvedla Romunija z zakonoma št. 118/2010 in št. 285/2010?


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 26. avgusta 2011 – Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer proti Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Zadeva C-436/11)

2011/C 331/15

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer

Tožena stranka: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali ima potnik pravico do odškodnine v skladu s členom 7 Uredbe (ES) 261/2004 (1), če pri odhodu letala nastane zamuda v časovnem razponu, ki je pod mejami, opredeljenimi v členu 6(1) Uredbe, prihod na končni namembni kraj pa je vsaj tri ure po prihodu po voznem redu?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 26. avgusta 2011 – Ekkerhard Schauß proti Transportes Aéreos Portugueses SA

(Zadeva C-437/11)

2011/C 331/16

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ekkerhard Schauß

Tožena stranka: Transportes Aéreos Portugueses SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali ima potnik pravico do odškodnine v skladu s členom 7 Uredbe, če pri odhodu letala nastane zamuda v časovnem razponu, ki je pod mejami, opredeljenimi v členu 6(1) Uredbe (ES) 261/2004 (1), prihod na končni namembni kraj pa je vsaj tri ure po prihodu po voznem redu?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/10


Pritožba, ki jo je 26. avgusta 2011 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v združenih zadevah T-208/08 in T-209/08, Gosselin Group NV in Stichting Administratiekantoor Portielje proti Evropski komisiji

(Zadeva C-440/11 P)

2011/C 331/17

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, S. Noë in F. Ronkes Agerbeek, zastopniki)

Drugi stranki v postopku: Gosselin Group NV, nekdanja Gosselin World Wide Moving NV, in Stichting Administratiekantoor Portielje

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi v delu, v katerem je bila Odločba C(2008) 926 v različici, spremenjeni z Odločbo C(2009) 5810, v zvezi s fundacijo Stichting Administratiekantoor Portielje razglašena za nično;

zavrne tožbo fundacije Portielje;

fundaciji Portielje naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem in pred Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

I.    Prvi pritožbeni razlog glede osebnega področja veljavnosti člena 101 PDEU

Splošno sodišče je pri razlagi izraza „podjetje“ in predpisov o razdelitvi dokaznega bremena v zvezi z odgovornostjo za udeležbo pri kršitvi člena 81 ES (postal člen 101 PDEU) napačno uporabilo pravo. V točkah od 36 do 50 izpodbijane sodbe se je osredotočilo na napačno vprašanje, in sicer ali je fundacija Portielje podjetje. Preučiti bi moralo, ali je Komisija v svoji odločbi pravilno izhajala iz tega, da fundacija Portielje spada k podjetju, ki je storilo kršitev. Za to problematiko se brez omejitev uporabljajo načela, postavljena v sodbi Akzo Nobel in drugi (C-97/08 P) (1), vključno z domnevo glede stoodstotne udeležbe.

II.    Drugi pritožbeni razlog glede ovržbe domneve v zvezi z odločilnimi vplivi

A.    Prvi del

Splošno sodišče je očitno napačno presodilo dokaze, pri čemer je ugotovilo, da se osebna povezanost med fundacijo Portielje in družbo Gosselin nanaša le na polovico upravnega odbora fundacije Portielje, vsaj če je Splošno sodišče s tem želelo predlagati, da zadevni člani upravnega odbora niso mogli imeti nobenega odločilnega vpliva na politiko fundacije Portielje. Vsekakor so imele zadevne osebe skupaj dovolj glasov v upravnem odboru, da so lahko določale politiko fundacije Portielje.

B.    Drugi del

Splošno sodišče je vsakem primeru ob napačni uporabi prava odločilo, da je fundacija Portielje kljub osebni povezanosti ovrgla domnevo, ki izhaja iz sodne prakse, v zvezi s stoodstotno udeležbo, saj v upoštevnem obdobju ni sprejela nobene formalne upravljavske odločitve. Mnenje Splošnega sodišča ni združljivo s funkcionalnostjo izraza „podjetje“ in z načeli, postavljenimi v sodbi Akzo Nobel in drugi.

C.    Tretji del

Splošno sodišče je prav tako ob napačni uporabi prava odločilo, da je fundacija Portielje ovrgla domnevo v zvezi s stoodstotno udeležbo, saj v upoštevnem obdobju ni bilo nobene skupščine delničarjev družbe Gosselin. Tudi to mnenje Splošnega sodišča ni združljivo s funkcionalnostjo izraza „podjetje“ in z načeli, postavljenimi v sodbi Akzo Nobel in drugi.


(1)  Sodba Sodišča z dne 10. septembra 2009 (str. I-8237).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/11


Pritožba, ki jo je 26. avgusta 2011 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. junija 2011 v zadevi T-210/08, Verhuizingen Coppens NV proti Evropski komisiji

(Zadeva C-441/11 P)

2011/C 331/18

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, S. Noë in F. Ronkes Agerbeek, zastopniki)

Druga stranka v postopku: Verhuizingen Coppens NV

Predlogi

Komisija Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. junija 2011 v zadevi Verhuizingen Coppens proti Komisiji (T-210/08);

zavrne tožbo za razglasitev ničnosti ali, podredno, razglasi ničnost člena 1(i) odločbe C(2008) 926 konč. v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma o EGP (zadeva COMP/38.543 – Mednarodne selitvene storitve) le v delu, v katerem je ugotovljeno, da je družba Verhuizingen Coppens NV odgovorna za sporazum o provizijah;

višino denarne kazni določi v višini, ki se Sodišču zdi primerna;

družbi Verhuizingen Coppens NV naloži plačilo stroškov tega pritožbenega postopka in dela stroškov postopka pred Splošnim sodiščem, ki se Sodišču zdi ustrezen.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je Splošno sodišče kršilo pravo, zlasti člena 263 PDEU in 264 PDEU ter načelo sorazmernosti, ker je odločbo Komisije, s katero je ugotovljeno, da je družba Coppens odgovorna za samo eno očitano kršitev, ki sta jo v upoštevnem času pomenila sporazum o provizijah in sporazum o lažnih predračunih, za nično razglasilo v celoti, ker ni bilo dokazano, da je družba Coppens vedela ali je morala vedeti za sporazum o provizijah. Zlasti zaradi dobrega sodnega delovanja in učinkovitega uveljavljanja konkurenčnih pravil Unije bi smelo Splošno sodišče izpodbijano odločbo za nično razglasiti kvečjemu v delu, v katerem je ugotovljeno, da je družba Coppens odgovorna za sporazum o provizijah. Popolna razglasitev ničnosti namreč pomeni, da bo sodelovanje družbe Coppens pri sporazumu o lažnih predračunih ostalo nekaznovano, razen če bo Komisija sprejela novo odločbo glede tega dela prvotne kršitve. Vendar bi to lahko vodilo do nezaželenega podvajanja upravnih in sodnih postopkov in bi morebiti bilo celo v nasprotju z načelom ne bis in idem.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 1. septembra 2011 – Gunārs Pusts proti Lauku atbalsta dienests

(Zadeva C-454/11)

2011/C 331/19

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākās tiesas Senāts

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gunārs Pusts

Tožena stranka: Lauku atbalsta dienests

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba predpise Evropske unije, ki urejajo povračilo pomoči, razlagati tako, da se lahko izplačilo pomoči šteje za neupravičeno, če prejemnik pomoči ni spoštoval postopka, določenega za vložitev zahtevka za pomoč, čeprav je izpolnjeval svoje obveznosti?

2.

Ali je zakonodaja, ki določa, da je zaveza prejemnika pomoči prekinjena – ta prekinitev pa je nastala samo zato, ker ni bil vložen zahtevek – ne da bi bila prejemniku pomoči dana možnost, da se glede tega opredeli, skladna s pravom Evropske unije, ki ureja povračilo pomoči?

3.

Ali je zakonodaja, v skladu s katero – če ni več mogoče opraviti preverjanj na kraju samem (ker je preteklo eno leto), iz česar se sklepa, da je zaveza prejemnika pomoči prekinjena – mora prejemnik pomoči povrniti celotno pomoč, ki jo je že pridobil v obdobju zaveze, tudi če so bili ti zneski dodeljeni in izplačani že za več let, skladna s pravom Evropske unije, ki ureja povračilo pomoči?


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Bremen (Nemčija) 2. septembra 2011 – Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG proti Samskip GmbH

(Zadeva C-456/11)

2011/C 331/20

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Bremen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Tožena stranka: Samskip GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 32 in 33 Uredbe Bruselj I (1) razlagati tako, da pod pojem „sodna odločba“ načeloma spadajo tudi take sodne odločbe, ki so omejene na ugotovitev neobstoja procesnih predpostavk dopustnosti (t. i. procesne sodbe)?

2.

Ali je treba člena 32 in 33 Uredbe Bruselj I razlagati tako, da pod pojem „sodna odločba“ spada tudi sodba, s katero se postopek na stopnji konča in se zaradi dogovora o krajevni pristojnosti zanika mednarodna pristojnost?

3.

Ali je treba člena 32 in 33 Uredbe Bruselj I ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije glede načela razširitvenega učinka (sodba Sodišča Evropske unije z dne 4. februarja 1988, zadeva C-145/86) razlagati tako, da mora vsaka država članica priznati sodne odločbe sodišča druge države članice glede učinka dogovora o krajevni pristojnosti med strankama, če skladno z nacionalnim pravom prvega sodišča ugotovitev o učinku dogovora o krajevni pristojnosti postane pravnomočna tudi v primeru, če je odločba o tem del procesne sodbe, s katero se tožba zavrže?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Dâmbovița – Secția civilă (Romunija) 5. septembra 2011 – Victor Cozman proti Teatrul Municipal Târgoviște

(Zadeva C-462/11)

2011/C 331/21

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Dâmbovița

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Victor Cozman

Tožena stranka: Teatrul Municipal Târgoviște

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 1 Dodatnega protokola št. 1 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin razlagati tako, da dopušča 25-odstotno znižanje plač osebju, ki prejema plačilo iz javnih sredstev, na podlagi člena 1(1) zakona št. 118/2010 o določitvi nekaterih nujnih ukrepov za vzpostavitev uravnoteženega proračuna?

2.

Če je odgovor na vprašanje pritrdilen, ali je pravica do plače absolutna pravica, ki je država ne sme omejiti?


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/13


Pritožba, ki jo je 14. septembra 2011 vložila Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2011 v zadevi T-409/09, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji

(Zadeva C-469/11 P)

2011/C 331/22

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (zastopnik: N. Korogiannakis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča v zadevi T-409/09,

v celoti zavrne ugovor nedopustnosti, ki ga je uveljavljala Komisija,

zadevo vrne Splošnemu sodišču v meritorno presojo,

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov pritožnice, vključno s stroški postopka na prvi stopnji, tudi če bo ta pritožba zavrnjena, in stroškov te pritožbe, če ji bo ugodeno.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da bi bilo treba izpodbijani sklep razveljaviti iz naslednjih razlogov:

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da ni uporabilo člena 102(2) Poslovnika, ki se nanaša na enkratno podaljšanje procesnih rokov za obdobje desetih dni zaradi oddaljenosti v zadevah nepogodbene odgovornosti evropskih institucij.

Splošno sodišče naj bi kršilo načeli enakega obravnavanja in pravne varnosti, ker ni uporabilo člena 102(2).

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da se je strinjalo, da je zastaralni rok začel teči z vročitvijo odločitve Komisije, da ponudbo pritožnice zavrne, pritožnici.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 14. septembra 2011 – SIA „Garkalns“ proti Rīgas dome

(Zadeva C-470/11)

2011/C 331/23

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākās tiesas Senāts

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SIA „Garkalns“

Tožena stranka: Rīgas dome

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 49 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in z njim povezano obveznost preglednosti razlagati tako, da je uporaba – v predhodno javno objavljenem zakonu – nedoločnega pravnega pojma, kot je „bistveno škodovanje interesom države in prebivalcev zadevnega upravnega območja“, ki ga je treba konkretizirati ob vsaki posamični uporabi s pomočjo smernic za razlago, hkrati pa pri oceni škodovanja svoboščini dopušča neko fleksibilnost, združljiva z dopustnimi omejitvami svobode opravljanja storitev?


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 14. septembra 2011 – SIA „Cido Grupa“ proti Valsts ieņēmumu dienests

(Zadeva C-471/11)

2011/C 331/24

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākās tiesas Senāts

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SIA „Cido Grupa“

Tožena stranka: Valsts ieņēmumu dienests

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 6(3), tretji pododstavek, Uredbe Komisije (ES) št. 60/2004 (1) z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške razlagati tako, da če je bila pri zadevnem izvajalcu ugotovljena posest individualne presežne količine proizvoda, ki ga je v smislu člena 4(1) Uredbe št. 60/2004 mogoče opredeliti kot sladkor, je ta izvajalec dolžan v državni proračun vplačati znesek, katerega izračun temelji na količini belega sladkorja (oznaka kombinirane nomenklature 1701 99 10), ki ustreza vsebnosti sladkorja v proizvodu, ki je bil v posesti izvajalca, in ne na količini samega proizvoda, ki je bil v njegovi posesti (na primer sladkornega sirupa)?

2.

Ali je treba za izračun navedenega zneska uporabiti višje uvozne dajatve, ki se uporabljajo za beli sladkor, namesto tistih, ki se uporabljajo za konkretni proizvod, ki je bil v posesti zadevnega izvajalca?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 42, str. 125.


Splošno sodišče

12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – 3F proti Komisiji

(Zadeva T-30/03 RENV) (1)

(Državne pomoči - Davčne ugodnosti, ki so jih odobrili danski organi - Mornarji, zaposleni na krovu ladij, ki so vpisane v danski mednarodni register - Odločba Komisije o nenasprotovanju - Ničnostna tožba - Resne težave)

2011/C 331/25

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: 3F, nekdanji Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (Kopenhagen, Danska) (zastopniki: sprva P. Bentley, QC, in A. Worsøe, odvetnik, nato P. Bentley in P. Torbøl, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. van Vliet in N. Khan, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Kraljevina Danska (zastopnika: V. Pasternak Jørgensen in C.Vang, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2002) 4370 konč. z dne 13. novembra 2002 o nenasprotovanju danskim davčnim ukrepom, ki se uporabljajo za mornarje, zaposlene na krovu ladij, ki so vpisane v danski mednarodni register.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

3F, nekdanji Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), nosi svoje stroške in stroške, ki jih je zaradi postopka pred Sodiščem in Splošnim sodiščem imela Komisija.

3.

Kraljevina Danska nosi stroške, ki jih je imela zaradi postopka pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.


(1)  UL C 70, 22.3.2003.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/15


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – Gul Ahmed Textile Mills proti Svetu

(Zadeva T-199/04) (1)

(Damping - Uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Pakistana - Škoda - Vzročna zveza)

2011/C 331/26

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) (zastopnik: L. Ruessmann, odvetnik, z naslovom za vročanje v Luxembourgu (Luksemburg))

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: J. P. Hix in B. Driessen, zastopnika, skupaj z G. Berrischom, odvetnikom)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopnika: T. Scharf in K. Talabér-Ritz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Sveta z dne 2. marca 2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Pakistana (397/2004/ES) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 50, str. 26) (UL 2004, L 66, str. 1) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Uredba Sveta z dne 2. marca 2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Pakistana (397/2004/ES) se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na družbo Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

2.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške ter stroške, ki jih je priglasila družba Gul Ahmed Textile Mills.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 217, 28.8.2004.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2011 – Grčija proti Komisiji

(Zadeva T-352/05) (1)

(EKUJS - Jamstveni oddelek - Odhodki, izključeni iz financiranja Skupnosti - Posebni ukrepi za določene kmetijske pridelke v korist manjših otokov Egejskega morja - Sadje in zelenjava - Surovi tobak - Ovčje in kozje meso - Nespoštovanje plačilnih rokov - Sorazmernost - Povečanje pavšalnega popravka v primeru ponovne neizpolnitve obveznosti)

2011/C 331/27

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: sprva G. Kanellopoulos in S. Charitaki, nato I. Chalkias in S. Papaïoannou, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: H. Tserepa-Lacombe in L. Visaggio, zastopnika, skupaj z N. Korogiannakisom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije z dne 20. julija 2005 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (2005/579/ES) (UL L 199, str. 84) v delu, v katerem izključuje nekatere odhodke Helenske republike v okviru posebnih ukrepov za določene kmetijske pridelke v korist manjših otokov Egejskega morja in v sektorju sadja in zelenjave, surovega tobaka in ovčjega in kozjega mesa.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 296, 26.11.2005.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Poljska proti Komisiji

(Zadeva T-4/06) (1)

(Kmetijstvo - Akt o pristopu iz leta 2003 - Uredba (ES) št. 1260/2001 - Uredba (ES) št. 1686/2005 - Uredba (ES) št. 1193/2009 - Tržno leto 2004/2005 - Dodatna dajatev - Določitev dveh koeficientov - Pristojnost - Pravna podlaga - Pooblastitvena določba - Obveznost obrazložitve - Spoštovanje bistvenih postopkovnih določb)

2011/C 331/28

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopniki: sprva J. Pietras, nato E. Ośniecka-Tamecka, nato T. Nowakowski, nato M. Dowgielewicz, B. Majczyna in P. Rosiak, in nazadnje B. Majczyna, M. Szpunar in D. Krawczyk, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva A. Szmytkowska, C. Cattabriga in F. Erlbacher, nato A. Szmytkowska in P. Rossi, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1686/2005 z dne 14. oktobra 2005 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005 (UL L 271, str. 12), kakor je bila spremenjena s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 (UL L 321, str. 1).

Izrek

1.

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1686/2005 z dne 14. oktobra 2005 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005, kakor je bila spremenjena s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, se razglasi za ničen.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 74, 25.3.2006.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Ryanair proti Komisiji

(Zadeva T-442/07) (1)

(Državne pomoči - Letalski sektor - Pomoči, ki so jih italijanski organi dodelili družbam Alitalia, Air One in Meridiana - Tožba zaradi nedelovanja - Neoblikovanje stališča Komisije - Obveznost ukrepanja)

2011/C 331/29

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ryanair Ltd (Dublin, Irska) (zastopnika: E. Vahida in I.-G. Metaxas-Maragkidis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, S. Noë in E. Righini, zastopniki)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Air One SpA (Chieti, Italija) (zastopniki: M. Merola, C. Satacroce in G. Belotti, odvetniki)

Predmet

Predlog za ugotovitev nedelovanja Komisije, ker nezakonito ni oblikovala stališča o pritožbah tožeče stranke glede, prvič, pomoči, ki naj bi jo Italijanska republika dodelila družbam Alitalia, Air One in Meridiana, in, drugič, glede domnevne kršitve konkurenčnega prava.

Izrek

1.

Komisija Evropskih skupnosti s tem, da ni sprejela odločbe glede prenosa 100 delavcev družbe Alitalia, o katerem jo je družba Ryanair Ltd obvestila z dopisom z dne 16. junija 2006, glede odškodnine, ki je bila izplačana po napadih 11. septembra, o kateri jo je družba Ryanair Ltd obvestila z dopisoma z dne 3. novembra in 13. decembra 2005, in glede znižanj letaliških pristojbin na vozliščnih letališčih zlasti v korist družbe Alitalia, o katerih je bila obveščena z navedenima dopisoma z dne 3. novembra in 13. decembra 2005, ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe ES.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Vsaka stranka, vključno z družbo Air One SpA, nosi svoje stroške.


(1)  UL C 37, 9.2.2008.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – adidas proti UUNT – Patrick Holding (Predstavitev čevlja z dvema črtama)

(Zadeva T-479/08) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja čevelj z dvema stranskima črtama - Prejšnja nacionalna znamka, ki predstavlja čevelj s tremi stranskimi črtami - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj utemeljitve prejšnje pravice - Neobstoj prevoda bistvenih elementov, s katerimi je utemeljena registracija prejšnje znamke - Pravila 16(3), 17(2) in 20(2) Uredbe (ES) št. 2868/95)

2011/C 331/30

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: adidas AG (Herzogenaurach, Nemčija) (zastopniki: V. von Bomhard, A. Renck, odvetnika, in I. Fowler, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Botis, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danska) (zastopnika: J. Løje in T. Meedom, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. avgusta 2008 (zadeva R 849/2007-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama adidas AG in Patrick Holding ApS.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

adidas AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 6, 10.1.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – Perusahaan Otomobil Nasional proti UUNT – Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

(Zadeva T-581/08) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti PM PROTON MOTOR - Prejšnje besedne in figurativne nacionalne znamke, znamke Beneluksa in znamke Skupnosti PROTON - Relativni razlogi za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Neobstoj podobnosti proizvodov in storitev - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe št. 207/2009))

2011/C 331/31

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd (Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malezija) (zastopniki: J. Blind, C. Kleiner in S. Ziegler, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Botis, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Puchheim, Nemčija) (zastopnik: C. Sedlmeir, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. oktobra 2008 (zadeva R 1675/2007-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd in Proton Motor Fuel Cell GmbH.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 69, 21.3.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – El Jirari Bouzekri proti UUNT – Nike International (NC NICKOL)

(Zadeva T-207/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti NC NICKOL - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti NIKE - Relativni razlogi za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Neobstoj podobnosti med znakoma - Člen 8(5) Uredbe št. 40/94)

2011/C 331/32

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Španija) (zastopnik: E. Ragot, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Združene države Amerike) (zastopnik: M. de Justo Bailey, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper Odločbo Drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 25. februarja 2009 (zadeva R 554/2008-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Nike International Ltd in Mustapho El Jirari Bouzekrijem.

Izrek

1.

Odločba Drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 25. februarja 2009 (zadeva R 554/2008-2) se razveljavi.

2.

UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Mustapha El Jirari Bouzekri. Nike International Ltd nosi svoje stroške.


(1)  UL C 167, 18.7.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – New Yorker SHK Jeans proti UUNT – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE)

(Zadeva T-415/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti FISHBONE - Prejšnja nacionalna figurativna znamka FISHBONE BEACHWEAR - Relativni razlog za zavrnitev - Delna zavrnitev registracije - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Upoštevanje dodatnih dokazov - Obrazložitev - Dokaz resne in dejanske uporabe - Verjetnost zmede - Člen 42(2) in (3) in člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Pravilo 22(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 2868/95 - Člen 75 Uredbe št. 207/2009 - Člen 15(1), prvi pododstavek, in člen 15(1), drugi pododstavek, (a) ter člen 42(2), (3) in (5) Uredbe št. 207/2009 - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

2011/C 331/33

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, prej New Yorker SHK Jeans GmbH (Kiel, Nemčija) (zastopniki: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda in S. Kirschstein-Freund, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (Atene, Grčija) (zastopniki: M. Kilimiri, V. von Bomhard, A. W. Renck, odvetniki, in H. J. O’Neill, solicitor)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. julija 2009 (zadeva R 1051/2008-1), glede postopka z ugovorom med družbama Vallis K. – Vallis A. & Co. OE in New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 297, 5.12.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Procter & Gamble Manufacturing Cologne proti UUNT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

(Zadeva T-107/10) (1)

(Znamka skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti NATURAVIVA - Prejšnja besedna znamka Skupnosti VIVA - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 - Nepodobnost znakov)

2011/C 331/34

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Köln, Nemčija) (zastopnik: K. Sandberg, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Natura Cosméticos, SA (Sáo Paulo, Brazilija) (zastopnik: C. Bercial Arias, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. novembra 2009 (zadeva R 1558/2008-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH in Natura Cosméticos, SA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 134, 22.5.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 – Telefónica O2 Germany proti UUNT (LOOPIA)

(Zadeva T-150/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti LOOPIA - Prejšnji besedni znamki Skupnosti LOOP in LOOPY - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2011/C 331/35

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (München, Nemčija) (zastopnika: A. Fottner in M. Müller, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: R. Pethke, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Loopia AB (Västerås, Švedska) (zastopnika: P. Håkon-Schmidt in N. Ringen, odvetnika)

Predmet

Tožba za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. januarja 2010 (zadeva R 1812/2008-1), v zvezi s postopkom z ugovorom med Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG in Loopia AB.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 12. januarja 2010 (zadeva R 1812/2008-1) se razveljavi.

2.

UUNT poleg lastnih stroškov nosi tudi stroške Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.

3.

UUNT nosi nujne stroške, ki jih je imela družba Telefónica O2 Germany v postopku pred prvim odborom za pritožbe UUNT.

4.

Družba Loopia AB nosi svoje stroške.


(1)  UL C 148, 5.6.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2011 – Nike International proti UUNT – Deichmann (VICTORY RED)

(Zadeva T-356/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti VICTORY RED - Prejšnji mednarodna in nacionalna besedna znamka Victory - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2011/C 331/36

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Združene države) (zastopnik: M. de Justo Bailey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Botis, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Deichmann SE (Essen, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. maja 2010 (zadeva R 1309/2009-2), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Deichmann SE in Nike International Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Nike International Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 288, 23.10.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2011 – Brighton Collectibles proti UUNT – Felmar (BRIGHTON)

(Zadeva T-403/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti BRIGHTON - Nacionalne besedne in figurativne znamke BRIGHTON in drugi prejšnji znaki BRIGHTON - Relativni razlogi za zavrnitev - Člen 8(1)(b) in (2)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009)

2011/C 331/37

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, Združene države) (zastopnik: R. Delorey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Felmar (Pariz, Francija) (zastopnik: D. Monégier du Sorbier, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. junija 2010 (zadeva R 408/2009-4) glede postopka z ugovorom med Brighton Collectibles, Inc. in Felmar.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Brighton Collectibles, Inc. nosi svoje stroške in stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

3.

Družba Felmar nosi svoje stroške.


(1)  UL C 328, 4.12.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/20


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2011 – CEVA proti Komisiji

(Zadeva T-224/09) (1)

(Ničnostna tožba - Posebni program za raziskave in tehnološki razvoj na področju „Energije, okolja in trajnostnega razvoja“ - Projekt Protop - Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev - Zahtevek za vračilo predujmov, plačanih pri izvršitvi pogodbe o financiranju raziskav - Oddaja naročil podizvajalcem - Opomin - Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva - Nedopustnost)

2011/C 331/38

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francija) (zastopnik: J.-M. Peyrical, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Joris, zastopnik, skupaj z E. Bouttierom, odvetnikom)

Predmet

Zahtevek za razglasitev ničnosti opomina Komisije z dne 6. aprila 2009, s katerim je ta tožečo stranko pozvala, naj ji vrne znesek predujmov, ki ji jih je plačala pri izvršitvi pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjene za projekt v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev, naslovljenega „Energija, okolje in trajnostni razvoj“.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Družbi Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 205, 29.8.2009.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/20


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Regione Puglia proti Komisiji

(Zadeva T-84/10) (1)

(Ničnostna tožba - ESRR - Odločba o znižanju finančne pomoči - Regionalna enota - Neobstoj posamičnega zadevanja - Nedopustnost)

2011/C 331/39

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Regione Puglia (Bari, Italija) (zastopnika: F. Brunelli in A. Aloia, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Cattabriga in A. Steiblytė, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2009) 10350 z dne 22. decembra 2009 o zmanjšanju pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), odobrene na podlagi Odločbe Komisije C(2000) 2349 z dne 8. avgusta 2000 o odobritvi operativnega programa POR Apulija, za obdobje od leta 2000 do leta 2006, v zvezi s ciljem št. 1.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Regione Puglia nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Regione Puglia proti Komisiji

(Zadeva T-223/10) (1)

(ESRR - Znižanje finančne pomoči - Umik izpodbijanega opomina - Prenehanje obstoja predmeta spora - Ustavitev postopka)

2011/C 331/40

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Regione Puglia (Bari, Italija) (zastopnika: F. Brunelli in A. Aloia, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Prete in A. Steiblytė, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti opomina št. 3241001630 z dne 26. februarja 2010, v zvezi z Odločbo Komisije C(2009) 10350 z dne 22. decembra 2009 o znižanju pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), odobrene v skladu z Odločbo Komisije C(2000) 2349 z dne 8. avgusta 2000 o odobritvi operativnega programa POR Apulija, za obdobje od 2000 do 2006, v okviru Cilja št. 1.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške, priglašene v tem postopku, Regione Puglia nosi stroške, priglašene v postopku za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 179, 3.7.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-239/10) (1)

(ESRR - Znižanje finančne pomoči - Umik izpodbijanega opomina - Prenehanje obstoja predmeta spora - Ustavitev postopka)

2011/C 331/41

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnik: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Prete in A. Steiblytė, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti opomina št. 3241001630 z dne 26. februarja 2010, v zvezi z Odločbo Komisije C(2009) 10350 z dne 22. decembra 2009 o znižanju pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), odobrene v skladu z Odločbo Komisije C(2000) 2349 z dne 8. avgusta 2000 o odobritvi operativnega programa POR Apulija, za obdobje od 2000 do 2006, v okviru Cilja št. 1.

Izrek

1.

Ta postopek se ustavi.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 195, 17.7.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/21


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2011 – ara proti UUNT – Allrounder (A)

(Zadeva T-397/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Nespoštovanje roka za predložitev pritožbenih razlogov pri odboru za pritožbe - Odločba odbora za pritožbe o zavrnitvi zahteve za vrnitev v prejšnje stanje - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

2011/C 331/42

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: ara AG (Langenfeld, Nemčija) (zastopnik: M. Gail, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Allrounder SARL (Sarrebourg, Francija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. junija 2010 (zadeva R 1543/2009-1), ki se nanaša na zahtevo tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno brez pravne podlage.

2.

Družbi ara AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 301, 6.11.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2011 – Biodes proti UUNT – Manasul Internacional (BIESUL)

(Zadeva T-597/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Razveljavitev odločbe odbora za pritožbe - Tožba, ki nima več predmeta spora - Ustavitev postopka)

2011/C 331/43

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Biodes, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: E. Manresa Medina, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Manasul Internacional, SL

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. septembra 2010 (zadeva R 1519/2009-1), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Manasul Internacional, SL in družbo Biodes, SL.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/22


Sklep Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2011 – Biodes proti UUNT – Manasul Internacional (LINEASUL)

(Zadeva T-598/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Razveljavitev odločbe odbora za pritožbe - Tožba, ki nima več predmeta spora - Ustavitev postopka)

2011/C 331/44

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Biodes, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: E. Manresa Medina, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, zastopnik)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. septembra 2010 (zadeva R 1520/2009-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Manasul Internacional, SL in Biodes, SL.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/22


Tožba, vložena 23. junija 2011 – Bolgarija proti Komisiji

(Zadeva T-335/11)

2011/C 331/45

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Bolgarija (zastopnika: Cvetko Ivanov in Elina Petranova, zastopnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožba za razglasitev ničnosti izvedbenega sklepa Komisije z dne 15. aprila 2011 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2517).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga, naj se:

razglasi ničnost izvedbenega sklepa Komisije z dne 15. aprila 2011 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2517) (1) v delu, ki se nanaša na Republiko Bolgarijo, ali

desetodstotni popravek glede odhodkov na podlagi ureditve za enotno plačilo na površino v breme Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada zniža na 5 % in desetodstotni popravek v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os 2 („Izboljšanje okolja in podeželja“) programa za razvoj podeželja, zniža na 5 % in

stroške naloži Evropski Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka uveljavlja štiri tožbene razloge.

1.   Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005  (2)

Prvič, Republika Bolgarija navaja, da ji Komisija ni dokazala kršitve predpisov Unije. V izpodbijanem sklepu je Komisija predlagala desetodstotni popravek glede odhodkov na podlagi ureditve za enotno plačilo na površino in odhodkov za os 2 („Izboljšanje okolja in podeželja“) programa za razvoj podeželja zaradi pomanjkljivosti v načinu delovanja LPIS-GIS, ki so se izražale v nezmožnosti izvedbe ključnih pregledov, kar nakazuje na hude pomanjkljivosti v sistemu nadzora, kar pa je pomenilo veliko nevarnost znatnih izgub za sklad. Poleg tega je bil predlagan petodstotni popravek za dopolnila k neposrednim plačilom na podlagi te pomanjkljivosti v načinu delovanja LPIS-GIS. Tožeča stranka predloži številna dejstva in podatke glede izvedenih oblastvenih nasprotnih nadzorov in nadzorov na kraju samem, ki po njenem mnenju izpodbijajo navedbe Komisije.

Drugič, tožeča stranka navaja, da Komisija pri izračunu zneska, izključenega iz financiranja, ni pravilno ocenila načina in teže kršitve predpisov. V zvezi s tem uveljavlja, da so bili ključni nadzori izvedeni celo popolneje in v večjem obsegu kot se to zahteva z upoštevnimi predpisi in da izid Komisije, da takih nadzorov ni bilo, ne odraža dejanskega stanja nadzornega sistema v Republiki Bolgariji.

Tretjič, tožeča stranka navaja, da nevarnost kršitve proračuna Unije ni bila pravilno ocenjena. Meni, da je Komisija glede finančnih posledic kršitve predpisov Unije storila napako, in se pri tem sklicuje na zaključno poročilo poravnalnega organa v zadevi 10/BG/442, v katerem je bilo izrecno opozorjeno na to, da so bolgarski organi trajne pašnike na kraju samem nadzorovali stoodstotno.

2.   Drugi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti

Tožeča stranka meni, da mora priti do finančnega popravka v razmerju do ugotovljenih nepravilnosti in do nevarnosti za proračun Unije na podlagi člena 31(2) Uredbe št. 1290/2005 in zahteve, ki jo je postavilo Splošno sodišče, da je višina popravka očitno odvisna od verjetne izgube za Unijo. Popravki, določeni v obravnavanem primeru, presegajo tisto, kar je za dosego cilja postopka potrditve proračuna primerno in potrebno, zaradi česar bi jih bilo treba znižati.

3.   Tretji tožbeni razlog: kršitev načela pravne varnosti

Tožeča stranka navaja, da je Komisija kršila načelo pravne varnosti, ker ni upoštevala smernic, ki jih je sama določila v dokumentu št. VI/5330/97 (3). Ker so bolgarski organi izvedli ključne nadzore, bi morala Komisija na podlagi teh dokumentov popravke za odhodke v skladu z ureditvijo za enotno plačilo na površino in odhodke za os 2 („Izboljšanje okolja in podeželja“) programa za razvoj podeželja določiti na 5 %, namesto na 10 %.

Poleg tega določbe, na katere se sklicuje Komisija za navedbo treh pravil, glede katerih trdi, da jih Republika Bolgarija ni upoštevala, vsebujejo nekatere obveznosti držav članic, ki pa ne ustrezajo pravilom, navedenim v formalnem sporočilu. Ne le, da po mnenju tožeče stranke dve od navedenih treh pravil v upoštevnih uredbah nista izrecno določeni, temveč tudi ni jasnih meril presoje za njun prenos. Glede tretjega pravila ni jasnih meril presoje za njegov prenos. Republika Bolgarija uveljavlja, da je izpolnila zahteve iz člena 26 Uredbe št. 796/2004 (4).

4.   Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 296, drugi odstavek, PDEU

Z izpodbijanim sklepom so bili odhodki Republike Bolgarije iz financiranja Evropske unije izključeni v višini 24 543 106,87 EUR. Republika Bolgarija ima zaradi negativnih posledic izdanega sklepa za državo velik interes, da od Komisije pridobi obrazloženo pojasnilo o razlogih za določitev finančnih popravkov, sestavljeno v skladu s pravili. Tožeča stranka meni, da Komisija razlogov za določitev popravkov ni predložila dovolj jasno in enoumno, zaradi česar ni izpolnila obveznosti obrazložitve izpodbijanega sklepa glede Republike Bolgarije.


(1)  UL L 102, str. 33.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, str. 1).

(3)  Smernice za izračunavanje finančnih posledic, ki se izvede ob pripravi odločbe o potrditvi obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 44, str. 243).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/24


Tožba, vložena 19. avgusta 2011 – Scandic Distilleries proti UUNT – Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Zadeva T-460/11)

2011/C 331/46

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Scandic Distilleries SA (Bihor, Romunija) (zastopnik: Á. László, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Nemčija)

Predloga

odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 25. maja 2011 v zadevi R 1962/2010-2 naj se spremeni in se dovoli registracija znamke kot znamke Skupnosti za vse zadevno blago in storitve;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN“ za proizvode in storitve iz razredov 32 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 8359663

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: registracija znamke Skupnosti št. 1234061 za besedno znamko „Bürgerbräu“ za proizvode in storitve iz razredov 21, 32 in 42

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno ugotovil obstoj verjetnosti zmede.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/24


Tožba, vložena 23. avgusta 2011 – Ellinika Nafpigeia in 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung proti Komisiji

(Zadeva T-466/11)

2011/C 331/47

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, Skaramanka, Grčija), 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kiel, Nemčija) (zastopnika: K. Chrysogonos in A. Mitsis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki predlagata Splošnemu sodišču, naj:

Sklep Komisije z dne 1. decembra 2010, C(2010) 8274 konč., o državni pomoči 16/2004 (prej NN 29/2004, CP 71/2002 in CP 133/2005), ki pomeni ukrep za izvršitev Odločbe z dne 2. julija 2008, C(2008) 3118 (UL L 225, str. 104), o vračilu državne pomoči (odločba o vračilu), kakor zapisana, podrobno opisana in pojasnjena v dokumentih in drugih podatkih v spisu, razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo sodnih stroškov tožečih strank;

podredno, Sklep z dne 1. decembra 2010, C(2010) 8274 konč., kot dopolnjen z dokumenti in drugimi podatki v spisu, razlaga na obvezujoč način erga omnes in zlasti v razmerju do Komisije v smislu, ki je natančneje opredeljen v tožbi, tako da bo skladen s členom 17 odločbe o vračilu, na kateri temelji izpodbijani sklep; s členom 346 PDEU, na podlagi katerega je bil izdan; z načelom pravne varnosti in pravicami do svobode ustanavljanja, svobode opravljanja storitev, svobode gospodarske pobude in lastninsko pravico, načeli, ki so bila kršena z veljavno razlago in uporabo izpodbijanega sklepa s strani Komisije in grških organov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri tožbene razloge.

Tožeči stranki s prvim tožbenim razlogom trdita, da je Komisija kršila člen 17 odločbe o vračilu v delu, v katerem izpodbijana odločba vpliva na vojaške dejavnosti družbe Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, v nadaljevanju: družba HSY), ker družbi HSY nalaga, naj odsvoji vsa svoja sredstva, ki trenutno niso absolutno nujna, vendar so deloma ali relativno potrebna ali lahko postanejo nujno potrebna v prihodnje za vojaške dejavnosti družbe HSY.

Tožeči stranki z drugim tožbenim razlogom menita, da se izpodbijani sklep razlaga na podlagi nepravilne uporabe člena 346 PDEU v smislu, da so vojaške dejavnosti družbe HSY samo trenutna naročila grške vojne mornarice in ne posamezne negospodarske dejavnosti, kot so prihodnja naročila vojne mornarice ali grških ali tujih oboroženih sil ali katera koli druga dejavnost proizvodnje, dobave ali popravila obrambne opreme.

Tožeči stranki s tretjim tožbenim razlogom trdita, da izpodbijani sklep zaradi kršitve načela pravne varnosti vsebuje bistvene negotovosti glede njegovega področja uporabe ratione personae, ratione temporis in ratione materiae, medtem ko organom, ki so zadolženi za njegovo uporabo, hkrati ponuja zelo široko polje proste presoje, tako da se ga razlaga v smislu, da se nalagajo obveznosti in prepovedi, ki niso predvidene v odločbi o vračilu, ali nezavezanim osebam, ali so nedoločene in neuporabne oziroma s prekoračitvijo razumnih ukrepov, ki jih nalaga ohranjanje pravic in temeljnih svoboščin. Poleg tega tožeči stranki menita, da izpodbijanega sklepa, ki krši načelo pravne varnosti, deloma ni mogoče uporabiti, ker zahteva ukrepe, za katere je potrebna delna ali popolna pravna in/ali dejanska nesposobnost uporabe, pri čemer je bil tudi šestmesečni rok, ki se zahteva za njegovo izvršitev, od začetka neizvedljiv in nerealen.

Tožeči stranki s četrtim tožbenim razlogom trdita, da izpodbijani sklep družbi HSY in njenim delničarjem nalaga obveznosti in prepovedi tako, da škodi njihovim temeljnim pravicam do svobode ustanavljanja, svobode opravljanja storitev, svobode gospodarske pobude in lastninski pravici, deloma ne da bi obstajala pravna podlaga, kot tudi, sicer, presega tisto, kar je potrebno za namene ukrepa izterjave.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/25


Tožba, vložena 5. septembra 2011 – Sepro Europe proti Komisiji

(Zadeva T-483/11)

2011/C 331/48

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Združeno kraljestvo) (zastopnika: C. Mereu in K. Van Maldegem, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

razglasi Sklep Komisije 2011/328/EU (1) za ničen;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka;

sprejme druge primerne ukrepe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na očitno napako tožene stranke pri presoji, ker je napačno uporabila pravo pri utemeljitvi Sklepa Komisije 2011/328/EU na podlagi domnevnih pomislekov glede (i) izpostavljenosti delavcev in (ii) izpostavljenosti okolja.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na to, da je tožena stranka kršila pravico do poštenega sojenja, pravice obrambe in načelo dobrega upravljanja, ker je napačno upoštevala domnevni pomislek glede razmerja izomerov, ki je bil prvič spoznan za kritičen med ponovno predložitvijo in zelo pozno v postopku. Zato tožeča stranka ni imela možnosti nasloviti te problematike. Poleg tega tožena stranka ni upoštevala predloga za spremembo, ki ga je predložila tožeča stranka.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na nezakonitost Sklepa Komisije 2011/328/EU zaradi njegove nesorazmernosti. Tudi če se domneva, da so podani pomisleki, ki zahtevajo nadaljnjo pozornost, je zadevni ukrep nesorazmeren glede na način obravnavanja domnevnih pomislekov glede izpostavljenosti delavcev in izpostavljenosti okolja.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na nezakonitost Sklepa Komisije 2011/328/EU, ker je nezadostno obrazložen, saj tožena stranka ni uspela dokazati ali utemeljiti svojega nestrinjanja s spremembo, ki jo je predlagala tožeča stranka, ter tako vplivala na izračun ocenjene stopnje izpostavljenosti delavcev ter tudi na uporabo visokotehnoloških rastlinjakov.


(1)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. junija 2011 o nevključitvi flurprimidola v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3733) (UL L 153, str. 192).


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/25


Tožba, vložena 12. septembra 2011 – Akzo Nobel in Akcros Chemicals proti Komisiji

(Zadeva T-485/11)

2011/C 331/49

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Nizozemska) in Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Združeno kraljestvo) (zastopnika: C. Swaak in R. Wesseling, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Odločba Komisije z dne 30. junija 2011 o spremembi Odločbe C(2009) 8682 konč. z dne 11. novembra 2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (postal člen 101 PDEU) in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/38.589 – Termični stabilizatorji) naj se delno ali v celoti razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na tožeči stranki,

podredno, globa, naložena na podlagi člena 1(2), (4), (19) in (21) odločbe Komisije z dne 30. junija 2011, naj se zmanjša,

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeči stranki navajata tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožena stranka je napačno ugotovila solidarno odgovornost tožečih strank in družb skupine Elementis ter je napačno uporabila pojem solidarne odgovornosti, ker je ugotovila, da tožeči stranki odgovarjata za del globe, za katero je podana odgovornost družb skupine Elementis.

2.

Drugi tožbeni razlog: tožena stranka je kršila načeli pravne varnosti in zaupanja v pravo, ker je napačno spremenila Odločbo iz leta 2009 (medtem ko je v teku postopek za razglasitev ničnosti Odločbe iz leta 2009) v škodo tožečih strank.

3.

Tretji tožbeni razlog: tožena stranka je kršila pravico tožečih strank do obrambe, zlasti pravice do izjave, ker je napačno spremenila Odločbo 2009 brez, da bi sprejela novo obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/26


Tožba, vložena 9. septembra 2011 – Sarc proti Komisiji

(Zadeva T-488/11)

2011/C 331/50

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Nizozemska) (zastopnik: H. Speyart, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Odločba Komisije C(2011) 642 konč. z dne 10. maja 2011, izdana v postopku državne pomoči NN 68/2010, o ugotovitvi, da odobrena pomoč ni državna pomoč, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog:

Komisija ni sprožila formalnega postopka preiskave v smislu člena 108(2) PDEU, čeprav bi to morala storiti;

2.

Drugi tožbeni razlog:

Komisija v nadaljnjih predložitvah družbe Sarc ni dovolj vključila v predhodno oceno;

3.

Tretji tožbeni razlog:

Komisija je napačno uporabila člen 107(1) PDEU;

4.

Četrti tožbeni razlog:

Komisija ni odredila nizozemskim organom, naj predložijo oceno ali naročijo neodvisno oceno, čeprav bi to morala storiti;

5.

Peti tožbeni razlog:

Komisija odločbe ni zadostno utemeljila.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/26


Tožba, vložena 15. septembra 2011 – Bena Properties proti Svetu

(Zadeva T-490/11)

2011/C 331/51

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bena Properties Co. SA (Damask, Sirija) (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nične razglasi Sklep 2011/273/SZVP z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji, v delu, ki se nanaša nanjo, ter temu sledeča izvedbena sklepa 2011/302/SZVP z dne 23. maja 2011 in 2011/367/SZVP z dne 23. junija 2011, v delu, v katerem je njeno ime navedeno na seznamu oseb in subjektov iz člena 3 in 4 Sklepa 2011/273/SZVP z dne 9. maja 2011;

za nično razglasi Uredbo Sveta (EU) št. 442/2011 z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji ter tej sledečo Izvedbeno uredbo 504/2011 z dne 23. maja 2011 in njen popravek (Popravek Izvedbene uredbe (EU) št. 504/2011, objavljen 24. junija 2011), v delu, v katerem se ti akti nanašajo nanjo;

plačilo stroškov postopka naloži Svetu Evropske unije.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge, ki so v glavnem enaki ali podobni tistim, ki so bili navajani v zadevi Makhlouf proti Svetu (T-433/11) (1).


(1)  UL C 290, 1.10.2011, str. 14.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/27


Pritožba, ki jo je 19. septembra 2011 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 30. junija 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-14/10

(Zadeva T-491/11 P)

2011/C 331/52

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep v celoti in brez kakršne koli izjeme razveljavi;

primarno, v celoti in brez kakršne koli izjeme ugodi zahtevku iz tožbe v tej zadevi;

ES naloži, da pritožniku povrne vse stroške, ki jih je ta imel v tej zadevi na vseh stopnjah postopka;

podredno, zadevo vrne Sodišču za uslužbence, da v drugačni sestavi o njej ponovno vsebinsko odloči.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta pritožba je vložena zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. junija 2011, s katerim je bila kot očitno neutemeljena zavrnjena tožba, katere predmet je bil naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo ta utrpela zaradi domnevno nerazumno dolgega postopka za priznanje delne trajne invalidnosti.

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov:

1.

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, tudi zaradi nezadostne obrazložitve in kršitve obveznosti ustrezne preiskave, s tem da je bila vedno in vseeno izključena nepogodbena odgovornost institucij Evropske unije v primeru kršitve obveznosti, ki jim je naložena, da obrazložijo vsako svojo odločbo, in da so bile navedbe pritožnika v zvezi s tem vedno razglašene za neutemeljene.

2.

Drugi pritožbeni razlog: napačna in nerazumna razlaga in uporaba pojma obveznosti obrazložitve.

3.

Tretji pritožbeni razlog: neobstoj obrazložitve in neizvedba preiskave ter kršitev postopka, ker se za nasprotno tožbo tožene stranke ni štelo, da je bila vložena prepozno, in da je zato nedopustna.

4.

Četrti pritožbeni razlog: kršitev člena 44 Poslovnika Sodišča za uslužbence in drugih pravic tožene stranke v zvezi s kontradiktornostjo in pravico do obrambe.

5.

Peti pritožbeni razlog: napačna in nerazumna razlaga in uporaba člena 94 Poslovnika Sodišča za uslužbence.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/27


Tožba, vložena 16. septembra 2011 – Missir Mamachi di Lusingano in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-494/11)

2011/C 331/53

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeče stranke: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgija), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin (Bruselj, Belgija), Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Šanghaj, Kitajska), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (Bruselj, Belgija), Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (dediči) (Rabat, Maroko) (zastopniki: F. Di Gianni, R. Antonimi in G. Coppo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke predlagajo:

Komisiji naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpele zaradi umora Alessandra Missirja Mamachija di Lusignane in njegove soproge Ariane Lagasse de Locht;

Komisiji naj se naloži plačilo odškodninskih in zamudnih obresti, ki so v tem času zapadle;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S prvim tožbenim razlogom se zahteva, da se Komisiji naloži plačilo nepremoženjske škode, ki so jo tožeče stranke neupravičeno utrpele zaradi umora Alessandra Missirja Mamachija di Lusignane, nekdanjega uslužbenca Komisije in njegove soproge Ariane Lagasse de Locht. V ta namen se tožeče stranke sklicujejo na nepogodbeno odgovornost Unije, zaradi malomarnega ravnanja Komisije, ker se slednja ni prepričala, ali je stanovanje, ki je bilo dano na razpolago umorjenemu uradniku in njegovi družini, opremljeno s primernimi in učinkovitimi varnostnimi mehanizmi, ki bi zagotavljali njihovo varnost. V podporo svojih zahtev se tožeče stranke sklicujejo na ugotovitve iz sodbe Sodišča za uslužbence z dne 12. maja 2011 v zadevi F-50/2009.

Tožeče stranke na podlagi zelo posebnih okoliščin tega primera podredno navajajo, da je Komisija odgovorna za nastalo škodo zaradi nezakonitega ravnanja.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Condé proti Svetu

(Zadeva T-210/10) (1)

2011/C 331/54

Jezik postopka: francoščina

Predsednik šestega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 234, 28.8.2010.


12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2011 – Camara proti Svetu

(Zadeva T-295/10) (1)

2011/C 331/55

Jezik postopka: francoščina

Predsednik šestega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 234, 28.8.2010.