ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.336.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 336

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
6. listopadu 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 336/01

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 0,75 % 1. listopadu 2012 – Směnné kurzy vůči euru

1

2012/C 336/02

Směnné kurzy vůči euru

2

2012/C 336/03

Směnné kurzy vůči euru

3

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2012/C 336/04

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, a návrhu nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, které předložila Komise

4

2012/C 336/05

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Evropské komise Radě a Evropskému parlamentu o zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě

7

2012/C 336/06

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Rady o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (přepracované znění)

10

2012/C 336/07

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES, který předkládá Komise

13

2012/C 336/08

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem

15

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2012/C 336/09

Oznámení o zrušení – Výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na rok 2013 ve zvláštním programu Kapacity sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

18

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2012/C 336/10

Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

19

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 336/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

20

2012/C 336/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/1


Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace (1):

0,75 % 1. listopadu 2012

Směnné kurzy vůči euru (2)

1. listopadu 2012

2012/C 336/01

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2975

JPY

japonský jen

103,82

DKK

dánská koruna

7,4597

GBP

britská libra

0,80315

SEK

švédská koruna

8,6398

CHF

švýcarský frank

1,2072

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,3705

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,226

HUF

maďarský forint

282,22

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6962

PLN

polský zlotý

4,127

RON

rumunský lei

4,534

TRY

turecká lira

2,3251

AUD

australský dolar

1,2491

CAD

kanadský dolar

1,2969

HKD

hongkongský dolar

10,0557

NZD

novozélandský dolar

1,5685

SGD

singapurský dolar

1,583

KRW

jihokorejský won

1 416,07

ZAR

jihoafrický rand

11,2351

CNY

čínský juan

8,097

HRK

chorvatská kuna

7,523

IDR

indonéská rupie

12 485,32

MYR

malajsijský ringgit

3,96

PHP

filipínské peso

53,487

RUB

ruský rubl

40,6714

THB

thajský baht

39,846

BRL

brazilský real

2,6352

MXN

mexické peso

16,9402

INR

indická rupie

69,682


(1)  Míra použití při poslední operaci provedené před uvedeným dnem. V případě obchodní soutěže s proměnlivou mírou se jako úroková míra použije mezní míra.

(2)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

2. listopadu 2012

2012/C 336/02

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,285

JPY

japonský jen

103,55

DKK

dánská koruna

7,4596

GBP

britská libra

0,8016

SEK

švédská koruna

8,5955

CHF

švýcarský frank

1,2073

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,3305

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,232

HUF

maďarský forint

281,42

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6962

PLN

polský zlotý

4,1088

RON

rumunský lei

4,5275

TRY

turecká lira

2,2975

AUD

australský dolar

1,2374

CAD

kanadský dolar

1,2783

HKD

hongkongský dolar

9,9589

NZD

novozélandský dolar

1,5533

SGD

singapurský dolar

1,5707

KRW

jihokorejský won

1 402,58

ZAR

jihoafrický rand

11,1572

CNY

čínský juan

8,0205

HRK

chorvatská kuna

7,5295

IDR

indonéská rupie

12 368,1

MYR

malajsijský ringgit

3,9237

PHP

filipínské peso

52,897

RUB

ruský rubl

40,315

THB

thajský baht

39,514

BRL

brazilský real

2,6106

MXN

mexické peso

16,6645

INR

indická rupie

69,147


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/3


Směnné kurzy vůči euru (1)

5. listopadu 2012

2012/C 336/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2777

JPY

japonský jen

102,60

DKK

dánská koruna

7,4589

GBP

britská libra

0,79990

SEK

švédská koruna

8,5690

CHF

švýcarský frank

1,2063

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,3425

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,234

HUF

maďarský forint

282,58

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6962

PLN

polský zlotý

4,1226

RON

rumunský lei

4,5240

TRY

turecká lira

2,2793

AUD

australský dolar

1,2338

CAD

kanadský dolar

1,2732

HKD

hongkongský dolar

9,9024

NZD

novozélandský dolar

1,5515

SGD

singapurský dolar

1,5659

KRW

jihokorejský won

1 396,33

ZAR

jihoafrický rand

11,1668

CNY

čínský juan

7,9820

HRK

chorvatská kuna

7,5250

IDR

indonéská rupie

12 297,67

MYR

malajsijský ringgit

3,9142

PHP

filipínské peso

52,748

RUB

ruský rubl

40,4824

THB

thajský baht

39,379

BRL

brazilský real

2,5999

MXN

mexické peso

16,6796

INR

indická rupie

69,7720


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Evropský inspektor ochrany údajů

6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/4


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, a návrhu nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, které předložila Komise

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/04

Úvod

Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 30. listopadu 2011 přijala Komise návrh na změnu směrnice 2006/43/ES o povinných auditech (1). Změny směrnice 2006/43/ES se týkají schvalování a registrace auditorů a auditorských společností, zásad profesní etiky, profesního tajemství, nezávislosti a podávání zpráv a rovněž souvisejících předpisů o dohledu. Téhož dne Komise přijala návrh nařízení o povinném auditu subjektů veřejného zájmu (2), kterým se stanoví podmínky pro provádění těchto auditů (dále jen „navrhované nařízení“). Uvedené návrhy byly dne 6. prosince 2011 odeslány ke konzultaci evropskému inspektorovi ochrany údajů.

2.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že s ním Komise návrhy konzultuje, a doporučuje, aby odkaz na toto stanovisko byl začleněn do preambule směrnice. Do preambule navrhovaného nařízení již odkaz na konzultaci evropského inspektora ochrany údajů začleněn byl.

3.

V tomto stanovisku se evropský inspektor ochrany údajů zabývá otázkami souvisejícími se směrnicí 2006/43/ES, které přesahují rámec navrhovaných změn. Upozorňuje na dopady, které může samotná směrnice (3) mít na ochranu údajů. Analýza předložená v tomto stanovisku má přímý význam jak pro uplatňování stávajících právních předpisů, tak pro další projednávané a případné budoucí návrhy obsahující podobná ustanovení, jako jsou ty, jimiž se evropský inspektor ochrany údajů zabývá ve svých stanoviscích k legislativnímu balíčku týkajícímu se revize právních předpisů pro bankovnictví, ratingové agentury, trhy finančních nástrojů (MiFID/MiFIR) a zneužívání trhu (4). Evropský inspektor ochrany údajů proto doporučuje, aby toto stanovisko bylo vykládáno v úzké souvislosti s jeho stanovisky k výše uvedeným iniciativám ze dne 10. února 2012.

Cíle a oblast působnosti návrhu

4.

Komise se domnívá, že se auditorské společnosti podílely na finanční krizi, a snaží se zjistit, jakou úlohu auditoři v této krizi sehráli, respektive jakou úlohu v ní sehrát měli. Komise rovněž konstatuje, že důkladný audit je klíčem k obnovení důvěry i důvěryhodnosti trhu.

5.

Komise podotýká, že je rovněž důležité zdůraznit, že auditoři jsou zákonem pověřeni provádět povinné audity účetních závěrek obchodních společností s ručením omezeným a/nebo společností, které mají oprávnění poskytovat služby ve finančním sektoru. Uložení této povinnosti má zajistit plnění společenské úlohy, jež spočívá v poskytování stanovisek ohledně pravdivosti a věrohodnosti účetních závěrek těchto společností.

6.

Finanční krize dále podle Komise odhalila nedostatky povinných auditů, zejména u subjektů veřejného zájmu (SVZ). Jedná se o subjekty, u kterých existuje značný veřejný zájem z důvodu oboru jejich podnikání, jejich velikosti, počtu jejich zaměstnanců či jejich postavení nebo proto, že se vyznačují širokou škálou zainteresovaných osob.

7.

Ve snaze řešit tyto problémy zveřejnila Komise návrh na změnu směrnice 2006/43/ES o povinných auditech, který se týká schvalování a registrace auditorů a auditorských společností, zásad profesní etiky, profesního tajemství, nezávislosti a podávání zpráv a rovněž souvisejících předpisů o dohledu. Komise rovněž navrhla nové nařízení o povinném auditu subjektů veřejného zájmu, které stanoví podmínky pro provádění těchto auditů.

8.

Komise navrhuje, aby se směrnice 2006/43/ES vztahovala na situace, které nejsou zahrnuty v navrhovaném nařízení. Z tohoto důvodu je důležité od sebe tyto dva právní texty jednoznačně odlišit. To znamená, že stávající ustanovení směrnice 2006/43/ES, která se vztahují pouze na provádění povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, by měla být začleněna do navrhovaného nařízení a v případě potřeby pozměněna v jeho rámci.

Cíl stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

9.

Zavádění a uplatňování právního rámce pro povinné audity může v některých případech zasahovat do práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Směrnice 2006/43/ES ve stávající i pozměněné podobě i navrhované nařízení obsahují ustanovení, jež mohou mít dopad na ochranu údajů dotčených fyzických osob.

Závěry

46.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá pozornost, která je v navrhovaném nařízení věnována ochraně údajů, došel však k závěru, že některé prvky by bylo možné ještě zlepšit.

47.

Evropský inspektor ochrany údajů vydává tato doporučení:

přeformulovat článek 56 navrhovaného nařízení, do směrnice 2006/43/ES začlenit ustanovení zdůrazňující úplnou použitelnost stávajících právních předpisů týkajících se ochrany údajů a četné odkazy v různých článcích navrhovaného nařízení nahradit jedním všeobecným ustanovením odkazujícím na směrnici 95/46/ES a rovněž na nařízení (ES) č. 45/2001. Evropský inspektor ochrany údajů navrhuje, aby byl odkaz na směrnici 95/46/ES doplněn upřesněním, že ustanovení platí v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES,

upřesnit druh osobních informací, které lze podle směrnice 2006/43/ES a navrhovaného nařízení zpracovat; určit, za jakým účelem mohou být osobní údaje dotyčnými příslušnými orgány zpracovány, a stanovit přesnou, nezbytnou a přiměřenou lhůtu uchovávání údajů pro výše uvedené zpracování,

s ohledem na rizika spojená s předáváním údajů do třetích zemí doporučuje evropský inspektor ochrany údajů doplnit do článku 47 směrnice 2006/43/ES ustanovení, podle nějž by při absenci odpovídající úrovně ochrany mělo hodnocení probíhat případ od případu. Inspektor dále doporučuje začlenit podobný odkaz i hodnocení případ od případu také do příslušných ustanovení navrhovaného nařízení,

nahradit minimální pětiletou lhůtu pro uchovávání údajů uvedenou v článku 30 navrhovaného nařízení maximální lhůtou pro uchovávání údajů. Zvolená lhůta by měla být nezbytná a přiměřená tomu, za jakým účelem jsou údaje zpracovávány,

uvést účel zveřejnění sankcí v dotyčných článcích směrnice 2006/43/ES a navrhovaného nařízení a vysvětlit nezbytnost a přiměřenost tohoto zveřejnění v bodech odůvodnění směrnice 2006/43/ES i navrhovaného nařízení. Inspektor dále doporučuje, aby se o zveřejnění rozhodovalo případ od případu a aby byla zohledněna možnost zveřejnit méně informací, než kolik je vyžadováno v současnosti,

stanovit odpovídající ochranná opatření týkající se povinného zveřejňování sankcí, aby bylo zajištěno dodržování presumpce neviny, právo dotčených osob vznést námitku, bezpečnost/přesnost údajů a jejich vymazání po uplynutí přiměřené lhůty,

doplnit čl. 66 odst. 1 navrhovaného nařízení o ustanovení následujícího znění: „totožnost těchto osob by měla být uchovávána v tajnosti ve všech fázích tohoto postupu, pokud její zveřejnění nevyžaduje vnitrostátní právo v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením“,

odstranit z čl. 66 odst. 1 písm. c) navrhovaného nařízení výraz „se zásadami stanovenými ve“.

V Bruselu dne 13. dubna 2012.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  KOM(2011) 778.

(2)  KOM(2011) 779.

(3)  Návrh směrnice 2006/43/ES o povinném auditu Komise s evropským inspektorem ochrany údajů nekonzultovala; směrnice samotná byla přijata dne 17. května 2006.

(4)  Stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 10. února 2012 jsou dostupná na adrese http://www.edps.europa.eu


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/7


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Evropské komise Radě a Evropskému parlamentu o zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/05

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ)

1.

Dne 28. března 2012 Komise přijala sdělení nazvané „Řešení trestné činnosti v digitálním věku: zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě“ (1).

2.

Evropský inspektor ochrany údajů bere na vědomí, že Rada zveřejnila ve dnech 7.–8. června 2012 své závěry o zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (2). Rada schvaluje cíle sdělení, podporuje zřízení centra (uvádí se též jen „EC3“) v rámci Europolu a využívání stávajících struktur k boji proti dalším oblastem trestné činnosti, potvrzuje, že EC3 by mělo sloužit jako základna pro boj s kyberkriminalitou a že by toto centrum mělo úzce spolupracovat s příslušnými agenturami a aktéry na mezinárodní úrovni, a vyzývá Komisi, aby po konzultaci s Europolem dále rozšířila seznam konkrétních úkolů, které bude třeba provést k zajištění provozuschopnosti EC3 do roku 2013. Závěry nicméně nezmiňují, že je při zřizování EC3 velmi důležité dbát na základní práva a především na ochranu údajů.

3.

Před přijetím sdělení Komise měl evropský inspektor ochrany údajů možnost vyjádřit neformální připomínky k návrhu tohoto sdělení. Ve svých neformálních připomínkách zdůraznil, že ochrana údajů je stěžejním aspektem, který je třeba vzít při zřizování Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (dále jen „EC3“) v úvahu. Sdělení bohužel připomínky vznesené v této neformální fázi nezohlednilo. V závěrech Rady se kromě toho vyžadovalo zajištění toho, aby byl provoz centra zahájen již příští rok. Z tohoto důvodu by otázka ochrany údajů měla být zohledněna v následujících krocích, k nimž dojde již velmi brzy.

4.

Toto stanovisko se zabývá důležitostí ochrany údajů při zřizování EC3 a představuje konkrétní návrhy, které by mohly být zohledněny při stanovování pravomocí EC3 a v legislativní revizi právního rámce Europolu. Evropský inspektor ochrany údajů jednal z vlastního podnětu, a přijal proto toto stanovisko na základě čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001.

1.2   Obsah sdělení

5.

Komise ve svém sdělení uvádí, že hodlá v rámci strategie vnitřní bezpečnosti zřídit Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (3).

6.

Sdělení obsahuje netaxativní seznam několika druhů kyberkriminality, na něž by se mělo EC3 soustředit: kybernetické trestné činy páchané organizovanými zločineckými skupinami, zejména pak činy vytvářející vysoké nezákonné zisky, např. podvody na internetu, kybernetické trestné činy působící závažnou újmu jejich obětem, např. pohlavní vykořisťování dětí na internetu, a dále kybernetické trestné činy vážně poškozující kritické systémy informační a komunikační technologie (IKT) v Unii.

7.

Pokud jde o náplň práce centra, sdělení uvádí tyto čtyři hlavní úkoly (4):

sloužit jako evropská základna pro informace o kyberkriminalitě,

shromažďovat dostupné evropské odborné poznatky o kyberkriminalitě v zájmu podpory členských států při budování kapacit,

poskytovat členským státům podporu při vyšetřování kyberkriminality,

vystupovat za evropský kolektiv odborníků, kteří se v donucovacích a soudních orgánech zabývají vyšetřováním kyberkriminality.

8.

Informace zpracovávané EC3 budou shromažďovány z celé řady veřejných, soukromých a otevřených zdrojů, a budou tak rozšiřovat dostupné policejní údaje, a budou se týkat kybernetické trestné činnosti, metod a osob z této činnosti podezřelých. Centrum bude také přímo spolupracovat s ostatními evropskými agenturami a institucemi. Tato spolupráce bude probíhat na základě účasti těchto subjektů na programové radě EC3 a rovněž prostřednictvím případné operativní spolupráce.

9.

Komise navrhuje, aby EC3 bylo přirozeným rozhraním pro specializované činnosti Europolu a jiných mezinárodních policejních subjektů zabývajících se kyberkriminalitou. EC3 by rovněž mělo v partnerství s Interpolem a dalšími strategickými partnery ve světě usilovat o zlepšování koordinovaných odpovědí v boji proti kyberkriminalitě.

10.

Z praktického hlediska Komise navrhuje vytvořit toto centrum jako součást Europolu. EC3 bude součástí Europolu  (5), a tudíž se na něj bude vztahovat právní režim této agentury (6).

11.

Podle Evropské komise (7) dojde v důsledku vytvoření EC3 k těmto hlavním změnám ve stávajících aktivitách Europolu: i) navýšení finančních zdrojů za účelem účinnějšího shromažďování informací z různých zdrojů, ii) výměna informací s partnery mimo donucovací orgány (především ze soukromého sektoru).

1.3   Zaměření stanoviska

12.

Evropský inspektor ochrany údajů v tomto stanovisku:

žádá Komisi, aby vyjasnila rozsah činností EC3, které se týkají ochrany údajů,

posuzuje plánované činnosti v kontextu aktuálního právního rámce Europolu, zejména pak jejich slučitelnost s tímto rámcem,

zdůrazňuje relevantní aspekty, u nichž by zákonodárný orgán měl uvést další podrobnosti s ohledem na budoucí revizi právního režimu Europolu s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany údajů.

13.

Struktura stanoviska je následující: část 2.1 se zabývá otázkou, proč ochrana údajů hraje zásadní úlohu při vytváření EC3; část 2.2 se zabývá slučitelností cílů stanovených ve sdělení pro EC3 s právním mandátem Europolu; část 2.3 se zaměřuje na spolupráci se soukromým sektorem a mezinárodními partnery.

3.   Závěry

50.

Evropský inspektor ochrany údajů považuje boj proti kyberkriminalitě za základní kámen při zajišťování bezpečnosti v digitálním prostoru a vytváření nezbytné důvěry. Rovněž upozorňuje, že dodržování režimů pro ochranu údajů by mělo být považováno za nedílnou součást boje proti kyberkriminalitě, a nikoli za překážku jeho účinnosti.

51.

Ve sdělení je zmiňováno vytvoření nového Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu, přestože centrum pro boj proti kyberkriminalitě v Europolu funguje již několik let. Evropský inspektor ochrany údajů by uvítal, kdyby byly lépe objasněny nové kapacity a činnosti, které odliší nové EC3 od stávajícího centra pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu.

52.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby pravomoci EC3 byly jasně definovány, a ne pouze vymezeny za pomoci odkazu na koncept „počítačové kriminality“ obsažený ve stávajících právních předpisech Europolu. Definice pravomocí EC3 a stanovení záruk ochrany údajů v rámci EC3 by rovněž měly být součástí přezkumu právních předpisů týkajících se agentury Europol. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby na období před vstupem nových právních předpisů týkajících se Europolu v platnost Komise stanovila tyto pravomoci a záruky ochrany údajů v ustanoveních upravujících mandát centra. Tato ustanovení by mohla zahrnovat:

jasnou definici toho, jaké úkoly zahrnující zpracování údajů (zejména vyšetřovací činnosti a činnosti provozní podpory) by zaměstnanci centra mohli vykonávat buď sami, nebo ve spolupráci se společnými vyšetřovacími týmy, a

jasné postupy, které na jedné straně zajistí dodržování práv jednotlivce (včetně práva na ochranu údajů), a na straně druhé poskytnou záruky toho, že důkazy byly získány zákonným způsobem a mohou být použity u soudu.

53.

Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že výměna osobních údajů mezi EC3 a „celou řadou subjektů disponujících veřejnými, soukromými a otevřenými zdroji“ s sebou nese specifická rizika týkající se ochrany údajů, neboť bude často zahrnovat zpracovávání údajů shromážděných pro komerční účely a mezinárodní převody údajů. Tato rizika jsou řešena ve stávajícím rozhodnutí o Europolu, které stanoví, že Europol by zpravidla neměl přímo vyměňovat údaje se soukromým sektorem, a s určitými mezinárodními organizacemi by měl tuto výměnu provádět pouze za jasně vymezených okolností.

54.

S ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k významu těchto dvou činností pro EC3 Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby příslušné záruky ochrany údajů byly stanoveny v souladu se stávajícími ustanoveními rozhodnutí o Europolu. Tyto záruky by měly být součástí mandátu, který bude pro EC3 vypracován zřizovacím týmem, (a později i revidovaného právního rámce Europolu) a v žádném případě by neměly vést ke snížení úrovně ochrany údajů.

V Bruselu dne 29. června 2012.

Peter HUSTINX

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Kyberkriminalita není v právních předpisech EU definována.

(2)  Závěry Rady o zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, 3172. zasedání Rady ve složení SPRAVEDLNOST a VNITŘNÍ VĚCI v Lucemburku ve dnech 7. a 8. června 2012.

(3)  Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě. KOM(2010) 673 v konečném znění ze dne 22. listopadu 2010. Viz rovněž stanovisko EIOÚ k tomuto sdělení vydané dne 17. prosince 2010 (Úř. věst. C 101, 1.4.2011, s. 6).

(4)  Sdělení s. 4–5.

(5)  V souladu s doporučením studie proveditelnosti zveřejněné v únoru 2012, v níž jsou hodnoceny různé možnosti (status quo, fungování v rámci Europolu, vlastnictví/součást Europolu, virtuální centrum). http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/20120311_final_report_feasibility_study_for_a_european_cybercrime_centre.pdf

(6)  Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (2009/371/SVV).

(7)  Tisková zpráva ze dne 28. března. Frequently Asked Questions: the new European Cybercrime Centre (Často kladené dotazy: nové Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě) Referenční číslo: MEMO/12/221 Datum: 28.3.2012 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/221


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/10


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Rady o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (přepracované znění)

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/06

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 30. dubna 2012 přijala Komise návrh přepracovaného znění nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 z října 2008 o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (1) (dále jen „návrh“).

2.

Evropský inspektor ochrany údajů již dne 19. října 2005 vydal stanovisko ke třem návrhům zřizujícím Schengenský informační systém druhé generace (2). Ve své analýze se tehdy evropský inspektor ochrany údajů zaměřil na to, že je potřeba omezit práva přístupu a doby uchování údajů a také poskytovat informace subjektům údajů. Zároveň poukázal na to, že nově fungující odkazy mezi záznamy nesmějí vést k rozšíření práv přístupu. Ohledně technické stránky návrhu SIS II doporučil zlepšení bezpečnostních opatření a varoval před užíváním vnitrostátních kopií.

3.

Evropský inspektor ochrany údajů bere na vědomí závěry Rady týkající se přechodu na systém SIS II (3). Rada členské státy mimo jiné vyzvala, aby

co nejdříve provedly opravné a preventivní mechanismy (pro stávající záznamy SIS 1+ a nové záznamy SIS 1+), aby mohly být přizpůsobeny požadavkům na kvalitu údajů stanoveným pro záznamy SIS II,

před zahájením přechodu údajů SIS 1+ na SIS II ještě jednou přezkoumaly soulad stávajících záznamů s terminologií SIS II, přičemž zajistí, že budou v souladu s konečnou verzí této terminologie,

prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů odpovědných za kvalitu údajů SIS systematicky monitorovaly přesnost záznamů zadávaných do vnitrostátního systému SIS 1+, což je klíčové pro zajištění bezproblémového využívání mechanismu sledování/sledování terminologie.

4.

Evropský inspektor ochrany údajů měl již před přijetím tohoto návrhu Komise možnost poskytnout k předloze textu neformální připomínky. V těchto připomínkách vyjádřil znepokojení ohledně různých aspektů týkajících se přechodu na nový systém, o nichž se domnívá, že by měly být objasněny. V přijatém textu však bohužel nejsou připomínky vznesené během neformální fáze zohledněny, takže text neposkytuje požadovaná vysvětlení.

3.   Závěry

61.

Při přechodu údajů ze systému SIS na systém SIS II může být určitým způsobem ohrožena ochrana údajů. Evropský inspektor ochrany údajů sice vítá snahy o zajištění toho, aby byl tento přechod proveden v plném souladu s právními předpisy, avšak zároveň by rád doporučil určité kroky ke zlepšení návrhu.

62.

Evropský inspektor ochrany údajů zejména vítá skutečnost, že podle nových ustanovení vstoupí právní rámec systému SIS II v platnost poté, co první členský stát úspěšně dokončí přechod na tento systém. To je významné, neboť podle starých právních předpisů by systém SIS II vstoupil v platnost až poté, co přechod k tomuto systému dokončí všechny členské státy. To by vedlo k právní nejednoznačnosti, především ohledně nových funkcí.

63.

Tento přístup musí být posouzen také z hlediska kontroly. Podle evropského inspektora ochrany údajů budou takto odpovědnosti přenášeny během přechodu, což by mohlo mít negativní vliv a dopad na záruky, které kontrola poskytuje, a to v době, kdy je nejvíce potřebná. Evropský inspektor ochrany údajů proto doporučuje použít od začátku přechodu na nový systém koordinovaný mechanismus kontroly. Tento přístup by měl být stanoven v přepracovaném znění.

64.

Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že zásadní hlediska přechodu na nový systém by měla být více objasněna ve znění nařízení a že by to nemělo být ponecháno na dalších nástrojích, jako je plán přechodu. Především se to týká následujících bodů:

Rozsah přechodu. Mělo být naprosto jasné, které kategorie údajů se převádějí a které ne, a také, zda tento přechod zahrnuje nějaké změny údajů, a pokud ano, o jaké změny se jedná.

Potřeba posoudit rizika. Je důležité provést posouzení rizik přechodu a získané výsledky by měly posloužit k vytvoření konkrétního bezpečnostního plánu.

Zaznamenávání údajů. V navrhovaném textu je konkrétní článek, ale ten se týká především provádění běžných činností systému SIS II, a ne specifických činností v souvislosti se zpracováváním údajů při přechodu na nový systém, a text tak představuje ustanovení podobné ustanovení v hlavním nařízení SIS II. Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že by nařízení mělo obsahovat konkrétní ustanovení, které určí, co by mělo být zaznamenáno, na jak dlouho a za jakým účelem, se zaměřením na činnosti během přechodu na nový systém.

65.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby byly nařízením posíleny povinnosti testování tím, že se objasní následující:

Testy před přechodem na nový systém by měly obsahovat tyto prvky:

i)

všechny aspekty funkčnosti vztahující se k procesu přechodu na nový systém uvedené v článku 11 návrhu a další záležitosti, jako je kvalita údajů, které budou přenášeny;

ii)

aspekty netýkající se funkčnosti, jako je bezpečnost;

iii)

jakákoli konkrétní opatření a kontroly přijaté na omezení rizik přechodu na nový systém.

U komplexních testů evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby návrh obsahoval jasnější kritéria na určení jejich úspěchu či neúspěchu.

Poté, co členský stát dokončí přechod na nový systém, by mělo být možné výsledky ověřit. Nařízení by mělo rovněž požadovat úspěšné provedení těchto ověřovacích testů, aby mohl být považován za úspěšný přechod členského státu na systém SIS II. Proto by provedení těchto testů mělo být nezbytnou podmínkou před tím, než bude dotčenému členskému státu umožněno systém SIS II plně využívat.

Co se týče využívání testovacích údajů během přechodu, evropský inspektor ochrany údajů by rád zdůraznil, že pokud mají být „testovací údaje“ založeny na „utajovaných“ skutečných údajích ze systému SIS, je potřeba přijmout veškerá nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že z těchto testovacích údajů nebude možné obnovit skutečné údaje.

66.

Velmi vítána jsou preventivní bezpečnostní opatření a evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby bylo do textu přepracovaného znění vloženo konkrétní ustanovení, podle něhož by Komise a členské státy musely provést příslušná technická a organizační opatření na zajištění takové úrovně bezpečnosti, která bude přiměřená rizikům plynoucím z přechodu na nový systém a také ze specifické povahy osobních údajů, jež budou zpracovávány na základě požadavků článku 22 nařízení (ES) č. 45/2001.

Je třeba zohlednit obecná bezpečnostní hlediska:

i)

uznat specifickou povahu činnostní týkajících se zpracování údajů, které jsou spojeny s přechodem na nový systém;

ii)

zavést určité obecné pokyny pro opatření, jež mají být přijata (například že údaje mohou být mezi dvěma systémy přeneseny, pouze pokud jsou vhodným způsobem zašifrovány);

iii)

stanovit, že Komise společně s členskými státy, zejména s Francií, vypracuje po zhodnocení možných rizik vztahujících se k přechodu na nový systém specifický bezpečnostní plán, a to včas před začátkem přechodu.

Dále jsou potřebná konkrétní ustanovení na ochranu neporušenosti údajů; evropský inspektor ochrany údajů by doporučoval zahrnout do nařízení nebo do zvláštního rozhodnutí Komise tato opatření:

i)

přílohu s pravidly sledování a ověřování, která se použijí při převodu, aby bylo možné jednoduše ověřit, zda zmírnění pravidel systému SIS II je v souladu s nařízením SIS II;

ii)

ustanovení, které určí zodpovědnost jednotlivých zúčastněných subjektů při identifikaci a opravách odchylných údajů;

iii)

požadavek, aby bylo před provedením přechodu komplexně otestováno, zda jsou údaje, které budou přenášeny, v souladu s pravidly o neporušenosti údajů podle systému SIS II.

Je třeba stanovit opatření pro nakládání se starým systémem. Poté, co proběhne přechod na nový systém, bude třeba vyřešit naléhavý problém, co se stane s technickým vybavením systému SIS 1+. Evropský inspektor ochrany údajů proto doporučuje, aby návrh či zvláštní rozhodnutí Komise stanovily přesnou lhůtu, do kdy mohou být údaje uchovány, a zároveň povinnost přijmout příslušná technická opatření na zajištění, aby byly údaje po ukončení přechodu a po období intenzivní kontroly bezpečně vymazány.

V Bruselu dne 9. července 2012.

Peter HUSTINX

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  COM(2012) 81 final.

(2)  Stanovisko ze dne 19. října 2005 ke třem návrhům týkajícím se Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. C 91, 19.4.2006, s. 38).

(3)  3135. zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, Brusel, 13. a 14. prosince 2011, závěry Rady.


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/13


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES, který předkládá Komise

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/07

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 7. března 2012 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES (dále jen „návrh“). Téhož dne byl tento návrh zaslán ke konzultaci evropskému inspektorovi ochrany údajů.

2.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že s ním Komise návrh konzultuje, a doporučuje, aby odkazy na toto stanovisko byly začleněny do preambule navrhovaného nařízení.

3.

Návrh obsahuje ustanovení, která mohou v určitých případech mít pro dotčené osoby důsledky v oblasti ochrany údajů, jako jsou například vyšetřovací pravomoci příslušných orgánů, výměna informací, uchovávání záznamů, externí zajišťování činností, zveřejňování sankcí a oznamování porušení předpisů.

4.

Ustanovení srovnatelná s těmi, která uvádí toto stanovisko, jsou obsažena v několika projednávaných a případných budoucích návrzích, jako například ustanovení projednávaná ve stanoviscích evropského inspektora ochrany údajů k evropským fondům rizikového kapitálu a k evropským fondům sociálního podnikání (1), k legislativnímu balíčku o revizi právních předpisů pro bankovnictví, ratingové agentury, trhy finančních nástrojů (MiFID/MiFIR) a zneužívání trhu (2). Evropský inspektor ochrany údajů proto doporučuje, aby toto stanovisko bylo vykládáno v úzké souvislosti s jeho stanovisky k výše uvedeným iniciativám.

1.2   Cíle a oblast působnosti návrhu

5.

Po každém obchodu s cennými papíry v rámci obchodního systému nebo mimo něj následují procesy, které vedou k vypořádání obchodu, tj. dodání cenných papírů kupujícímu proti předání hotovosti prodávajícímu. Centrální depozitáře jsou hlavní instituce, které vypořádání umožňují, protože provozují systémy vypořádání obchodů s cennými papíry. Jedná se o instituce, které umožňují transakce uzavřené na trzích. Centrální depozitáře rovněž zajišťují prvotní zápis a centrální vedení účtů cenných papírů, na nichž se eviduje počet vydaných cenných papírů, jejich emitent a každá změna v jejich držení.

6.

Zatímco v rámci hranic jednotlivých států fungují centrální depozitáře obecně bezpečně a účinně, přes hranice se propojují a komunikují méně bezpečně, což pro investory znamená vyšší rizika a náklady při přeshraničních investicích. Zdrojem vážných obav je rovněž neexistence účinného jednotného vnitřního trhu pro vypořádání, například omezený přístup emitentů cenných papírů k centrálním depozitářům, rozdílné vnitrostátní režimy udělování povolení a rozdílná pravidla pro centrální depozitáře v rámci EU a omezená konkurence mezi centrálními depozitáři jednotlivých států. Tyto překážky vedou k velké roztříštěnosti trhu, zatímco přeshraniční transakce v Evropě neustále narůstají a centrální depozitáře jsou stále více propojeny.

7.

Cílem návrhu je tyto problémy řešit zavedením povinnosti zachytit veškeré převoditelné cenné papíry v zaknihované podobě a před jejich obchodováním v regulovaných systémech je zaevidovat u centrálního depozitáře, harmonizací vypořádacích lhůt a režimů pro zajištění disciplíny při vypořádání v celé EU a zavedením společného souboru pravidel pro řešení rizik souvisejících s fungováním a službami centrálních depozitářů.

8.

Návrh doplní předpisový rámec pro infrastrukturu trhu s cennými papíry vedle směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID) pro obchodní systémy a návrhu nařízení o derivátových transakcích (EMIR) pro ústřední protistrany.

3.   Závěry

48.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že v návrhu byla věnována zvláštní pozornost ochraně osobních údajů.

49.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje:

začlenit odkazy na toto stanovisko do preambule návrhu,

přeformulovat ustanovení zdůrazňující plnou použitelnost stávajících právních předpisů o ochraně údajů do jednoho obecného ustanovení, které bude odkazovat na směrnici 95/46/ES a rovněž na nařízení (ES) č. 45/2001, a upřesnit odkaz na směrnici 95/46/ES v tom smyslu, že tato ustanovení se použijí v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES. Evropský inspektor ochrany údajů dále doporučuje, aby byl tento druh obecného ustanovení začleněn do věcného ustanovení návrhu,

omezit přístup příslušných orgánů k dokumentům a informacím na konkrétně určená a závažná porušení návrhu a na případy, kdy existuje důvodné podezření (které by mělo být doloženo konkrétním prvotním důkazem) na to, že k porušení došlo,

zavést požadavek, aby příslušné orgány o dokumenty a informace žádaly prostřednictvím formálního rozhodnutí upřesňujícího právní základ a účel žádosti a to, jaké informace jsou požadovány, lhůtu, v níž mají být informace poskytnuty, i právo adresáta nechat rozhodnutí přezkoumat soudem,

upřesnit druh osobních údajů, které lze zpracovávat a předávat podle návrhu, definovat účely, pro něž mohou příslušné orgány osobní údaje zpracovávat a předávat, a určit přiměřenou dobu uchovávání údajů pro výše uvedené zpracování nebo alespoň zavést přesná kritéria pro její stanovení,

s ohledem na rizika spojená s předáváním údajů třetím zemím doplnit do čl. 23 odst. 7 konkrétní ochranná opatření, jako jsou například posouzení jednotlivých případů a existence přiměřené úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi, která má osobní údaje obdržet,

nahradit minimální dobu uchovávání v délce 5 let v článku 27 návrhu maximální dobou uchovávání, pokud záznamy obsahují osobní údaje. Zvolená doba by měla být nezbytná a přiměřená účelu, pro který jsou údaje zpracovávány,

přeformulovat čl. 28 odst. 1 písm. i) takto: „Centrální depozitář zajišťuje, aby poskytovatel služeb zcela splňoval vnitrostátní předpisy použitelné pro centrální depozitář, kterými se provádí směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Centrální depozitář je odpovědný (…)“,

doplnit do čl. 62 odst. 2 písm. b) toto ustanovení: „utajení totožnosti těchto osob by mělo být zaručeno ve všech fázích řízení, pokud její odhalení není požadováno vnitrostátními právními předpisy v rámci dalšího vyšetřování nebo následného soudního řízení“ a odstranit z čl. 62 odst. 2 písm. c) „zásadami stanovenými ve“,

na základě pochybností vyjádřených v tomto stanovisku posoudit nezbytnost a přiměřenost navrhovaného systému povinného zveřejňování sankcí. Podle výsledku testu nezbytnosti a přiměřenosti pak v každém případě zajistit přiměřená ochranná opatření, aby bylo zajištěno respektování presumpce neviny, právo dotčených osob vznést námitku, bezpečnost/přesnost údajů a jejich vymazání po uplynutí přiměřené lhůty.

V Bruselu dne 9. července 2012.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 14. června 2012 je k dispozici na adrese http://www.edps.europa.eu

(2)  Stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 10. února 2012 je k dispozici na adrese http://www.edps.europa.eu


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/15


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem“

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/08

I.   Úvod

I.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 2. května 2012 zveřejnila Komise své sdělení o „Evropské strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem“ (1) (dále jako „sdělení“).

2.

Evropský inspektor ochrany údajů měl již před přijetím uvedeného sdělení příležitost poskytnout neformální připomínky. Evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že některé z jeho připomínek byly ve sdělení zohledněny. Vzhledem k významu předmětu sdělení si evropský inspektor ochrany údajů dovoluje předložit toto stanovisko z vlastního podnětu.

I.2   Cíle a východiska sdělení

3.

Cílem sdělení je vypracovat strategii pro zvýšení ochrany dětí na internetu. Sdělení je zasazeno do souvislostí Agendy EU v oblasti práv dítěte (2), Digitální agendy pro Evropu (3) a závěrů Rady o ochraně dětí v digitálním světě (4).

4.

Sdělení je postaveno na čtyřech hlavních pilířích:

1)

podpora kvalitního internetového obsahu pro mladé;

2)

zvyšování informovanosti a posilování postavení;

3)

vytvoření internetového prostředí bezpečného pro děti a

4)

boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí.

5.

Sdělení nastiňuje řadu opatření, která musí přijmout podniky, členské státy a Komise. Zahrnuje otázky, jako jsou rodičovské kontroly, nastavení ochrany soukromí, klasifikace podle věku, ohlašovací nástroje, tísňové linky a spolupráce mezi podniky, tísňovými linkami a donucovacími orgány.

I.3   Cíle a oblast působnosti stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

6.

Evropský inspektor ochrany údajů plně podporuje iniciativy zaměřené na posílení ochrany dětí na internetu a na zlepšování prostředků pro boj se zneužíváním dětí na internetu (5). Ve dvou předchozích stanoviscích upozorňoval evropský inspektor ochrany údajů na význam ochrany a bezpečnosti dětí na internetu z hlediska ochrany údajů (6). Vítá, že tato skutečnost byla ve sdělení uznána.

7.

Rostoucí využití digitálního prostředí dětmi a neustálý vývoj tohoto prostředí představují nová rizika z hlediska ochrany údajů a soukromí, která jsou uvedena v bodě 1.2.3 sdělení. K těmto rizikům patří mimo jiné zneužití osobních údajů dětí, nechtěné šíření jejich osobních profilů na stránkách sociálních sítí, jejich rostoucí využívání geolokačních služeb, skutečnost, že jsou stále více přímo vystaveny reklamním kampaním, a závažná trestná činnost, jako např. zneužívání dětí. Toto jsou konkrétní rizika, která musí být řešena způsobem odpovídajícím specifičnosti a zranitelnosti dané kategorie ohrožených osob.

8.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že opatření, která jsou ve sdělení předpokládána, by měla dodržovat stávající rámec ochrany údajů (včetně směrnice 95/46/ES a směrnice 2002/58/ES (7) o soukromí a elektronických komunikacích), směrnici 2000/31/ES o elektronickém obchodu (8) a Listinu základních práv EU a že také přihlíží k navrhovanému novému rámci ochrany údajů (9). Evropský inspektor ochrany údajů zdůrazňuje, že veškerá opatření, která mají být podle sdělení zavedena, by měla tomuto rámci odpovídat.

9.

Toto stanovisko upozorňuje na konkrétní otázky ochrany údajů, které vyplývají z opatření předpokládaných sdělením a které musí být řádně řešeny všemi příslušnými subjekty, jimž je sdělení určeno, tj. Komisí, členskými státy a případně podniky. Zejména kapitola II upozorňuje na konkrétní prostředky, které mohou napomoci zvýšit ochranu a bezpečnost dětí na internetu z hlediska ochrany údajů. V kapitole III stanovisko upozorňuje na některé otázky ochrany údajů, které je třeba řešit s cílem provést opatření zaměřená na boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí na internetu, zejména s ohledem na využívání ohlašovacích nástrojů a spolupráce mezi podniky, donucovacími orgány a tísňovými linkami.

IV.   Závěr

49.

Evropský inspektor ochrany údajů podporuje iniciativy sdělení v oblasti zvýšení bezpečnosti internetu pro děti a boje proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí. Zejména vítá uznání ochrany údajů jako klíčového prvku pro zajištění ochrany dětí na internetu a pro posílení jejich postavení tak, aby mohly prospěšnost internetu využívat v bezpečí.

50.

Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje, že při provádění iniciativ zaměřených na zvýšení bezpečnosti dětí na internetu by měly být podniky, členskými státy a Komisí řádně zváženy požadavky ochrany údajů, a to zejména:

Členské státy by měly zajistit, aby do svých vzdělávacích kampaní a materiálů zahrnuly odkazy na rizika v oblasti ochrany údajů, jakož i informace o tom, jak těmto rizikům mohou děti a rodiče předcházet. Mezi orgány pro ochranu údajů, členskými státy a podniky by měly být také rozvíjeny synergie s cílem pěstovat mezi dětmi a rodiči povědomí o bezpečnosti na internetu.

Podniky by měly zajistit, aby osobní údaje dětí zpracovávaly v souladu s právními předpisy a aby v nutných případech získávaly souhlas rodičů. Měly by zavést výchozí nastavení ochrany soukromí pro děti, které umožňuje mechanismy s vyšší mírou ochrany než mechanismy, které by měly být zakotveny jako výchozí pro všechny uživatele. Měly by také zavést odpovídající výstražné mechanismy, které upozorní děti, jež chtějí provést změnu svého výchozího nastavení bezpečnosti, a zajistí, aby tato změna byla v případech, kdy se to požaduje, uvedena v platnost souhlasem rodičů. Měly by pracovat na nasazení odpovídajících nástrojů pro ověření věku, které nepředstavují zásah z hlediska ochrany údajů.

V souvislosti s informovaností děti by se podniky měly zabývat tím, jak vyvinout taxonomii s cílem poskytovat informace dětem jednodušeji a informovat je o potenciálních rizicích změny jejich výchozího nastavení.

Co se týká reklamy pro děti, evropský inspektor ochrany údajů připomíná, že by nemělo docházet k přímému marketingu zaměřenému zvláště na nezletilé osoby a že děti by neměly být vystaveny behaviorálně cílené reklamě. Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že by Komise měla poskytovat silnější podporu podnikům s cílem vytvářet na úrovni EU samoregulační mechanismy respektující soukromí, které budou šířit osvědčené postupy týkající se reklamy předkládané dětem na internetu a které by byly založeny na úplném dodržování právních předpisů v oblasti ochrany údajů. Rovněž Komisi vyzývá, aby se zabývala možností další právní úpravy na úrovni EU tak, aby bylo zajištěno odpovídající zohlednění práv dětí na soukromí a ochranu údajů v souvislosti s reklamou.

51.

Z iniciativ, na které sdělení upozorňuje s ohledem na boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí, vyplývá řada otázek v oblasti ochrany údajů, které musí všechny zúčastněné strany ve vlastním oboru působnosti zohlednit:

Vzhledem k citlivosti ohlašovacích nástrojů z pohledu ochrany údajů by se jejich zavádění mělo opírat o odpovídající právní základ. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby zavedení ohlašovacího nástroje pro děti s platností v celé EU, které předpokládá oddíl 2.2.3, bylo jasně stanoveno právním předpisem. Dále radí, aby bylo jasně vymezeno, co představuje „škodlivé chování a obsah“, které mají být ohlašovány prostřednictvím budoucího ohlašovacího nástroje pro děti s platností v celé EU.

Evropský inspektor ochrany údajů vyzývá podniky, aby vyvinuly standardní minimální vzory pro hlášení, které by měly být navrženy s cílem minimalizovat zpracování osobních údajů pouze na údaje nezbytně nutné.

Postupy pro hlášení prostřednictvím tísňových linek by měly být lépe vymezeny. Ochranu údajů by v této oblasti zlepšil evropský kodex postupů, včetně společných postupů pro hlášení a záruk ochrany údajů, a to rovněž s ohledem na mezinárodní výměny osobních údajů.

Pro zajištění vývoje ohlašovacích nástrojů, které zabezpečí vysokou míru ochrany údajů, by měly orgány pro ochranu údajů navázat konstruktivní dialog s podniky a dalšími zúčastněnými stranami.

Spolupráce mezi podniky a donucovacími orgány v oblasti oznamování a odstraňování na internetu zveřejněných materiálů týkajících se zneužívání dětí musí probíhat na odpovídajícím právním základu. Způsoby této spolupráce je třeba jasněji vymezit. Totéž platí pro spolupráci mezi podniky a budoucím Evropským centrem pro boj proti kyberkriminalitě.

Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že musí být nalezena správná rovnováha mezi legitimním cílem boje proti nezákonnému obsahu a odpovídající povahou používaných prostředků. Připomíná, že jakákoli opatření v oblasti dohledu nad telekomunikačními sítěmi by v konkrétních případech, kdy jsou nezbytná, měla být úkolem oblasti prosazování práva.

V Bruselu dne 17. července 2012.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  COM(2012) 196 final.

(2)  Agenda EU v oblasti práv dítěte, KOM(2011) 60 v konečném znění.

(3)  Digitální agenda pro Evropu, KOM(2010) 245 v konečném znění.

(4)  Závěry Rady o ochraně dětí v digitálním světě, 3128. zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, Brusel, 28. a 29. listopadu 2011.

(5)  Na mezinárodní úrovni existuje řada iniciativ, například Strategie Rady Evropy pro práva dítěte (2012–2015), CM(2011) 171 v konečném znění, 15. února 2012.

(6)  Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie, zveřejněno v Úř. věst. C 2, 7.1.2009, s. 2, a stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání, pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV, zveřejněno v Úř. věst. C 323, 30.11.2010, s. 6.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

(9)  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), COM(2012) 11 final.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/18


Oznámení o zrušení

Výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na rok 2013 ve zvláštním programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

2012/C 336/09

Evropská komise rozhodla o zrušení této výzvy k předkládání návrhů:

Část

Identifikátor výzvy

6.

Soudržný rozvoj výzkumných politik

FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/19


Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

2012/C 336/10

V návaznosti na zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1), po němž nebyla podána žádná řádně podložená žádost o přezkum, Komise oznamuje, že níže uvedené antidumpingové opatření zanedlouho pozbude platnosti.

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 (2) o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti (3)

Polyethylentereftalátový (PET) film

Brazílie, Indie a Izrael

Antidumpingové clo

Nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 (Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 1)

7.11.2012


(1)  Úř. věst. C 117, 21.4.2012, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Platnost opatření končí o půlnoci dne uvedeného v tomto sloupci.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 336/11

1.

Komise dne 23. října 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Advent International Corporation (Nizozemsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování na základě veřejné nabídky na koupi akcií zveřejněné dne 24. září 2012 kontrolu nad celým podnikem Mediq N.V. (Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Advent International Corporation: diverzifikované portfolio investic na různých trzích, jež zahrnuje mj. společnosti v odvětví zdravotnictví, průmyslu, maloobchodu a spotřebitelském sektoru a v odvětví finančních služeb,

podniku Mediq N.V.: dodavatel zdravotnických prostředků, léčiv a související péče.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/21


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 336/12

1.

Komise dne 24. října 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik REWE Touristik GmbH (Německo) patřící do skupiny REWE a podnikatel Ferid NASR (Česká republika) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem EXIM Holding SA (Česká republika).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku REWE Touristik: německá společnost s ručením omezeným, jež je součástí cestovní a turistické divize skupiny REWE. Uvedená skupina působí prostřednictvím samostatné odnože také v maloobchodu s potravinami a jiným zbožím,

Ferida NASRA: fyzická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, držitel podílu v tuniské cestovní kanceláři, jež v Tunisku nabízí služby související s cestováním,

podniku EXIM Holding: česká akciová společnost, nad níž v současné době vykonává výhradní kontrolu Ferid Nasr jakožto majitel 100 % jejích akcií. Společnost je dodavatelem cestovních služeb, zejména leteckých zájezdů do blízkých i vzdálených destinací. V České republice provozuje 41 cestovních kanceláří, na Slovensku šestnáct. EXIM drží přímý kapitálový podíl ve čtyřech společnostech, které se pod názvem EXIM TOURS a/nebo Kartago věnují prodeji turistických zájezdů a cestovních služeb.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).