Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

TAIEX (bureau voor technische bijstand en informatie-uitwisseling)

Technische bijstand en informatie-uitwisseling (TAIEX) is een EU-instrument voor institutionele opbouw dat bedoeld is om partnerlanden op korte termijn te ondersteunen aan de hand van vakkennis over het omzetten van EU-wetten naar hun nationale recht en de daaropvolgende toepassing en uitvoering ervan.

Het programma beoogt ook een sterkere economische integratie en politieke samenwerking tussen partnerlanden uit het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en de EU.

De begunstigdenvoor het TAIEX zijn:

  • Kandidaatlanden voor EU-lidmaatschap: Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Turkije;
  • Potentiële kandidaten: Bosnië-Herzegovina en Kosovo(*);
  • De Turkse gemeenschap in Noord-Cyprus;
  • ENPI-landen: Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Moldavië, Oekraïne, Palestina, Syrië en Tunesië.

TAIEX is operationeel sinds 1996 en wordt beheerd door het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen van de Europese Commissie.

(*) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met resolutie UNSCR 1244 en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.