Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Struktur- og investeringsfonde

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) er fonde, der samarbejder om at støtte økonomisk, social og territorial samhørighed samt om at arbejde mod målsætningerne i EU's Europa 2020-strategi om at skabe intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst.

  • Der er fem fonde:
  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
  • Den Europæiske Socialfond (ESF)
  • Samhørighedsfonden
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
  • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF).

Der er tre fonde, der falder under EU's samhørighedspolitik: EFRU, ESF og Samhørighedsfonden. Alle EU-regioner er støtteberettigede til støtte fra EFRU og ESF, men kun mindre udviklede regioner er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden. I perioden 2014-2020 er der 351,8 mia. EUR til rådighed til støtte under EU's samhørighedspolitik.

Yderligere to fonde, ELFUL (under den fælles landbrugspolitik) (85 mia. EUR) og EMFF (under den fælles fiskeripolitik) (6,5 mia. EUR) er navnlig rettet mod behovene i henholdsvis landbrugs- og fiskeriregionerne.

Støtte under disse fonde bliver suppleret af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, hvilket blev offentliggjort i november 2014.

Alle de nævnte fonde forfølger EU's målsætninger om økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.