Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Overheidssteun

Overheidssteun wil zeggen dat een overheidsinstantie (op nationaal, regionaal of lokaal niveau) met overheidsmiddelen steun verleent aan bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen of diensten. Een onderneming die zo wordt gesteund, wordt bevoordeeld ten opzichte van haar concurrenten.

Door EU-landen of met overheidsmiddelen selectief toegekende steunmaatregelen die de handel tussen EU-landen kunnen beïnvloeden of de mededinging kunnen vervalsen, zijn verboden krachtens artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Overheidssteun is wel toegestaan wanneer deze door doelstellingen van algemeen belang wordt gerechtvaardigd: steun voor de ontwikkeling van probleemgebieden of voor diensten van algemeen economisch belang, kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoek en ontwikkeling, milieubescherming, opleiding, werkgelegenheid en cultuur. EU-landen moeten de Europese Commissie in kennis stellen van de overheidssteun die zij verlenen - met uitzondering van bepaalde gespecificeerde gevallen.

Krachtens artikel 108 VWEU heeft de Europese Commissie de taak om door EU-landen verleende overheidssteun te blijven volgen, ongeacht of deze steun beoogd wordt of reeds operationeel is, om ervoor te zorgen dat de mededinging niet vervalst wordt.