Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Små og mellemstore virksomheder

Der er mere end 20 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU, og de står for 99 % af alle virksomheder og for to ud af tre jobs i den private sektor. De spiller en central rolle i økonomien.

I henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF er der to faktorer, der afgør, om en virksomhed er en SMV:

  1. antallet af medarbejdere og
  2. enten omsætningen eller den samlede balance.

En mellemstor virksomhed har op til 250 medarbejdere og en omsætning på op til 50 mio. EUR eller en samlet balance på op til 43 mio. EUR.

En lille virksomhed har op til 50 medarbejdere og en omsætning eller samlet balance på op til 10 mio. EUR.

En mikrovirksomhed har op til 10 medarbejdere og en omsætning eller samlet balance på op til 2 mio. EUR.

I 2013 vedtog EU programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) (2014-2020). Formålene med programmet er at:

  • hjælpe SMV'er med adgang til finansiering og markeder
  • støtte iværksættere (uddannelse)
  • skabe mere favorable betingelser for oprettelse af virksomheder og vækst.

EU opfordrer til at bruge denne definitionen af SMV'er som reference. Den er dog kun bindende i visse forhold, såsom statsstøtte, gennemførelse af strukturfonde eller EU-programmer.