Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Vahvistettu määräenemmistö

Kun neuvosto tekee päätöksen ilman komission tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotusta (mm. poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) määräenemmistöön tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa EU-maista.

Määräenemmistöpäätöksentekoa koskevat Lissabonin sopimuksen määräykset tulivat voimaan 1 päivästä marraskuuta 2014. Vahvistettuun määräenemmistöön tarvitaan vähintään 72 prosenttia neuvoston jäsenistä ja 65 prosenttia EU:n väestöstä.

Tämä määräys ilmentää ajatusta komission asemasta yleisen edun valvojana. Jos neuvosto tekee päätöksiä, jotka eivät perustu komission ehdotukseen, yleisen edun valvonta kärsii. Tällaisen ehdotuksen tueksi tarvitaan siis tavallista suurempi enemmistö.