Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Gennemgribende ændring af lovgivningen

Ved en gennemgribende ændring af lovgivningen forstås, at der i forbindelse med  en ændring af en grundlæggende retsakt som erstatning herfor vedtages en ny retsakt,  der også indeholder den nye ændring. Til forskel fra kodificeringen omfatter den  gennemgribende ændring altså materielle ændringer. Men den skaber også overblik over  et lovgivningskompleks. Den nye retsakt offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers  Tidende (L-udgaven).