Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Compromis van Ioannina

Het compromis van Ioannina dankt zijn naam aan een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van EU-landen in Ioannina, in Griekenland, eind maart 1994. Op deze bijeenkomst nam de Raad een besluit over het specifieke vraagstuk van de stemming met gekwalificeerde meerderheid in een uitgebreide EU met zestien leden. Dit besluit werd vervolgens aangepast in verband met de niet-toetreding van Noorwegen. Het bereikte compromis hield het volgende in: indien leden van de Raad die samen 23 (oude drempel van de blokkeringsminderheid) tot 26 stemmen (nieuwe drempel van de blokkeringsminderheid) vertegenwoordigen kenbaar maken dat zij zich zullen verzetten tegen de aanneming van een besluit door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, doet de Raad alles wat in zijn vermogen ligt om binnen een redelijke termijn een bevredigende oplossing te vinden die met ten minste 68 van de 87 stemmen kan worden aangenomen.

Artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in een nieuwe regel voor de stemming met gekwalificeerde meerderheid, die van kracht is sinds 1 november 2014. Tussen die datum en 31 maart 2017 kunnen alle EU-landen echter eisen dat toch de oude regels voor de stemmenweging worden toegepast. Bovendien zullen lidstaten ook om de toepassing van het „compromis van Ioannina” kunnen verzoeken. Zo zullen landen die samen meer dan driekwart van de bevolking van de EU vertegenwoordigen of ten minste driekwart van het aantal EU-landen dat nodig is voor een blokkerende minderheid, zich ertegen kunnen verzetten dat de Raad met gekwalificeerde meerderheid over een rechtsbesluit stemt, teneinde binnen een redelijke termijn een oplossing te vinden. Vanaf 1 april 2017 wordt de nieuwe regel voor stemmingen met gekwalificeerde meerderheid verplicht. De toepassingsdrempels van het „compromis van Ioannina” worden verlaagd tot ten minste 55 % van de bevolking van de EU of ten minste 55 % van het aantal EU-landen dat nodig is voor een blokkerende minderheid.