Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Globalisering van de economie

Globalisering duidt op de opening van economieën en grenzen. Dit is het gevolg van de toename van de handel en het kapitaalverkeer, het verkeer van mensen en ideeën en de verspreiding van informatie, kennis en techniek en van een dereguleringsproces. Dit proces, dat zich zowel op geografisch als op sectorniveau voordoet, is niet nieuw, maar is de laatste 2 decennia wel in een stroomversnelling geraakt.

Globalisering biedt veel mogelijkheden, hoewel het ook een van de grotere uitdagingen is waaraan de EU het hoofd moet bieden. Deze uitdagingen zijn een van de vele waar de Europa 2020-strategie zich op richt. Deze tienjarige groeistrategie heeft tot doel voor 2020 van EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken.

In 2006 heeft de EU het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering opgericht. Dit helpt werknemers die hun baan zijn kwijt geraakt als gevolg van de verplaatsing van productie buiten de EU of als gevolg van de mondiale financiële en economische crisis. Het omvat aspecten als opleiding, loopbaanadvies, en bijstand bij het vinden van een baan.