Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP)

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) oikeusperustan muodostavat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 38-44 artiklat (samoin kuin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) oikeusperustan). YKP:n ja YMP:n tavoitteina on tuotannon lisääminen, markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden saatavuuden varmistaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. YKP kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.

YKP:tä uudistettiin vuonna 2013. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että EU:n kalastus- ja maatalousalat ovat ympäristön, talouden sekä sosiaalisten näkökohtien kannalta kestäviä. Tämän vuoksi meren biologisia luonnonvaroja suojellaan ja kalojen poisheittäminen kielletään vaiheittain kokonaan vuoteen 2019 mennessä. EU-maiden on myös varmistettava, että niiden kalastuslaivaston kapasiteetti on ajan myötä kalastusmahdollisuuksien mukainen. Rahoitusväline, jolla tuetaan YKP:n uudistusta (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2014-2020), myöntää rahoitusta kestävään kehitykseen siirtymisen toteuttamiseksi sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn parantamiseksi. Kestävää pienimuotoista kalastusta kannustetaan ja tuetaan, koska se on tärkeää rannikkoyhteisöille.