Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den fælles fiskeripolitik

EU's fælles fiskeripolitik har sin juridiske base i artikel 38-44 i traktaten om EU's funktionsmåde (den samme som den fælles landbrugspolitik). Målene med den fælles fiskeripolitik er at øge produktiviteten, stabilisere markederne, sørge for forsyningssikkerhed og rimelige priser for forbrugerne. Den fælles fiskeripolitik er et område, hvor EU har enekompetence.

Den fælles fiskeripolitik blev reformeret i 2013. En vigtig prioritet er at sikre miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed for EU's fiskeri- og akvakultursektorer. Derfor er marineressourcerne beskyttede, og genudsætning af fisk begrænses gradvist og forbydes helt i 2019. EU-landene skal også sørge for, at deres fiskeriflådes kapacitet med tiden er på linje med fiskemulighederne. Det finansieringsinstrument, der støtter reformen af den fælles fiskeripolitik (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2014-2020), yder støtte til at gennemføre overgangen til bæredygtighed og til at forbedre den fælles planlægning af markederne for fiskeri- og akvakulturprodukter. På grund af vigtigheden for kystsamfundene, ydes der støtte til bæredygtigt mindre fiskeri.