Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vereist dat de EU bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid bestrijdt.

EU-maatregelen op het gebied van racisme en vreemdelingenhaat zijn onder meer:

  • het kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, dat door middel van het strafrecht, het openbaar aanzetten tot racistisch geweld of haat, alsmede racistische motivatie aanpakt;
  • de richtlijn rassengelijkheid dat discriminatie op grond van ras of etnische afstamming verbiedt;
  • de richtlijn gelijke behandeling dat discriminatie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op grond van godsdienst, verbiedt;
  • de wetgeving inzake het verbod van discriminatie tijdens grenscontroles;
  • de wet audiovisuele mediadiensten die het aanzetten tot haat in audiovisuele mediadiensten en de bevordering van discriminatie in de reclame verbiedt.

Onder het programma Rechten en burgerschap (2014-2020) is financiering beschikbaar voor projecten ter bevordering van de daadwerkelijke uitvoering van de beginselen van non-discriminatie op grond van ras of etnische afstamming.