Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europol (Europese Politiedienst)

Europol is een agentschap dat tot taak heeft een veiliger Europa te scheppen door de samenwerking tussen politie- en rechtshandhavingsdiensten van de EU-landen te verbeteren. Haar missie is het helpen van EU-landen bij het voorkomen en bestrijden van internationale misdaad en terrorisme. Het is gevestigd in Den Haag.

De verdragsbepalingen inzake Europol vallen onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 88, titel V - De ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie).

De doelstellingen van Europol zijn:

  • het ondersteunen van wetshandhavingsinstanties door de uitwisseling van informatie, het verstrekken van misdaadanalyses en het helpen en coördineren van grensoverschrijdende operaties;
  • het vormen van een EU-misdaadinformatiecentrum door hiaten in de informatie op te sporen en onderzoeksprioriteiten vast te stellen;
  • zich verder te ontwikkelen als EU-expertisecentrum voor de rechtshandhaving door nieuwe technieken uit te proberen, kennisuitwisseling en hoogwaardige opleiding in specialisaties als terrorisme, drugs en valsemunterij van de euro te vergemakkelijken.