Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) er en integreret del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Den omfatter en gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, og den har til formål at give EU mulighed for at udvikle sine militære kapaciteter, indsætte fredsbevarende styrker uden for EU, forebygge konflikter og styrke international sikkerhed i overensstemmelse med FN-pagten. FSFP skal overholde visse medlemsstaters forpligtelser, hvis fælles forsvar varetages af NATO. Den er dækket af artikel 42-46 i traktaten om Den Europæiske Union.

Beslutninger om FSFP træffes af Rådet for Den Europæiske Union ved enstemmighed. Der er nogle undtagelser, som for eksempel når Rådet vedtager nogle beslutninger om gennemførelse af en EU-afgørelse eller nogle afgørelser vedrørende Det Europæiske Forsvarsagentur og det permanent strukturerede samarbejde (PESCO), hvor beslutninger træffes ved kvalificeret flertal.

EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er ansvarlig for at foreslå og gennemføre FSFP's afgørelser.