Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan unioni

Euroopan unioni (EU) perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1958. Unionin luomisprosessi on ollut pitkä, ja sen aikana perussopimuksia on muutettu useita kertoja.

EU on sekä poliittinen hanke että oikeudellinen organisaatio.

Se on poliittinen hanke, joka kuvastaa EU-maiden tahtoa luoda yhä läheisempi Euroopan kansojen välinen liitto, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artikla).

Tätä varten sille on asetettu tavoitteeksi

  • edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojen hyvinvointia
  • tarjota kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla ei ole sisärajoja
  • toteuttaa sisämarkkinat, joilla turvataan kestävä kehitys, jonka perustana on  tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous, jonka tavoitteena on täystyöllisyys, sosiaalinen edistys, ympäristönsuojelu ja tieteellinen edistyminen
  • torjua sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa, sukupolvien välistä solidaarisuutta sekä lasten oikeuksia
  • turvata EU-maiden välinen taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
  • kunnioittaa EU-maiden kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta ja vaalia Euroopan kulttuuriperintöä
  • perustaa talous- ja rahaliitto, jonka rahayksikkö on euro
  • toimia kansainvälisissä suhteissa arvojensa ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti rauhan, turvallisuuden, kestävän kehityksen, kansojen kehityksen ja ihmisoikeuksien suojelun turvaamiseksi.

EU perustuu arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Sillä on tunnistettavia symboleja: lippu (kaksitoista tähteä sinisellä pohjalla), hymni (Ludwig van Beethovenin ”Oodi ilolle”), tunnuslause (”moninaisuudessaan yhtenäinen”), valuutta (euro) sekä Eurooppa-päivä (9. toukokuuta).

EU on oikeudellinen järjestemä, joka perustuu Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimuiseen. EU-maat antavat EU:lle valtuuksia yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä varten Yhteisömenetelmää sovelletaan kaikkiin EU:n toimivaltaan kuuluviin politiikanaloihin lukuun ottamatta

  • poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä, jossa EU-mailla on aloiteoikeus ja muutoksenhakuoikeus Eurooppa-neuvostossa lainsäädäntöasioissa
  • yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jossa sovelletaan hallitustenvälistä menettelyä.

EU:lla on yhteinen toimielinjärjestelmä (joka koostuu Euroopan parlamentista, Eurooppa-neuvostosta, Euroopan unionin neuvostosta, Euroopan komissiosta, Euroopan unionin tuomioistuimesta, Euroopan keskuspankista ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta). Lissabonin sopimuksella EU:lle myönnetään lisäksi oikeushenkilöllisyys.