Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) wordt in de vervulling van zijn ambt bijgestaan door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de diplomatieke dienst van de EU. De EDEO helpt de HV bij de uitvoering van zijn mandaat tot het voeren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB), in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken en die van vicevoorzitter van de Commissie ten behoeve van de vervulling, binnen de Commissie, van de verantwoordelijkheden die hij heeft in externe betrekkingen. De EDEO ondersteunt tevens de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Raad en de leden van de Commissie in de uitoefening van hun respectieve functies op het gebied van externe betrekkingen.

De EDEO bestaat uit functionarissen en overige vertegenwoordigers uit de EU, inclusief personeel van de diplomatieke diensten van de EU-landen.

Ook de delegaties van de EU en de structuren voor crisisbeheersing binnen het secretariaat-generaal van de Raad, waaronder het directoraat Crisisbeheersing en Planning (CMPD), het civiel plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC) en de Militaire Staf van de Europese Unie (EUMS), maken deel uit van de Europese Dienst voor extern optreden.