Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Utvidgning

I dag består EU av 28 länder. Efter att de första sex länderna (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna) anslöt har ytterligare 22 länder gått med i EU:

  • 1973: Danmark, Irland och Storbritannien
  • 1981: Grekland
  • 1986: Spanien och Portugal
  • 1995: Österrike, Finland och Sverige
  • 2004: Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien
  • 2007: Bulgarien och Rumänien
  • 2013: Kroatien

Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet är kandidatländer.

Förhandlingar om anslutning påbörjades med Island i juli 2010 men lades sedan på is av Islands regering i maj 2013. I mars 2015 drog Island tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap.

Bosnien och Hercegovina samt Kosovo (enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244) anses vara potentiella kandidatländer.