Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Werkgelegenheid

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten de Unie en de EU-landen werken aan de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid en de bevordering van de scholing, de opleiding en de flexibiliteit van de werknemers om beter te kunnen reageren op veranderingen in de arbeidsmarkt.

Dit gebeurt voornamelijk door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) die samenwerking tussen landen, de coördinatie van nationaal beleid, deelname van de plaatselijke autoriteiten, vakbonden en werkgeversorganisaties stimuleert.

Financiële steun voor het werkgelegenheidsbeleid komt voort uit verschillende instrumenten, waaronder de prioriteiten van het Europees Sociaal Fonds dat een onderdeel van de EES-doelstellingen is.

Het nieuwe Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (Programme for Employment and Social Innovation) (EaSI) verenigt 3 EU-programma's die tussen 2007 en 2013 afzonderlijk beheerd werden: Progress, Eures en Progress-microfinanciering. Het EaSI streeft ernaar arbeidsmobiliteit te bevorderen en doelgerichte microfinanciering voor meer kwetsbaren te voorzien.